• Ostatnia zmiana 03.12.2013 przez Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

  Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

  W Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu prowadzona jest diagnostyka polisomnograficzna oraz leczenie zaburzeń oddychania związanych ze snem w zależności od wyjściowej przyczyny. Do pracowni kierowane sa osoby z podejrzeniem:

  • zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu,
  • zespołu centralnego bezdechu podczas snu,
  • zespołu złożnych zaburzeń oddychania w czasie snu,
  • zaburzeń typu hipowentylacji pęcherzykowej centralnaj i związanej z otyłością,
  • zaburzeń oddychania w czsie snu wtórnych do corób płuc (np. POChP),
  • zaburzeń oddychania na tle chorób neurologicznych.

   

  Ponadto w pracowni wykonywane jest:

  • miareczkowanie ciśnień terapii stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP),
  • nieinwazyjna wentylacja (NIV) u chorych z niewydolnością oddechową i hipowentylacją pęcherzykową,
  • nadzorowanie terapii CPAP chorych diagnozowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy UMB,
  • wykonywanie testów behawioralnych u osób z nadmierna sennościa w ciągu dnia (Oxfordzki Test Powstrzymywania sie od Snu, OSLER).