• Ostatnia zmiana 03.12.2013 przez Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

    Studenckie Koło Naukowe

    Opiekun Koła: dr n. med. Łukasz Minarowski

    Przewodnicząca Koła: stud. Karolina Wydrych

    zapisy oraz aktualne informacje nt. działalności Koła są dostępne pod adresem: 

    http://pulmonka.blogspot.com/