• Ostatnia zmiana 03.12.2013 przez Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

  O Klinice

   

  Profil działalności klinicznej - diagnostyka i leczenie:
   
  • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  • astmy oskrzelowej
  • rozedmy płuc
  • zapaleń płuc
  • zapaleń oskrzeli
  • niewydolności oddechowej
  • raka płuca (w tym chemioterapia)
  • chorób śródmiąższowych płuc (sarkoidozy, zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych – płuco rolnika, samoistnego śródmiąższowego włóknienia płuc i innych rzadszych)
  • eozynofilii płucnych (alergiczna aspergiloza płucna, przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc)
  • samoistnych zapaleń naczyń (Ziarniniakowatość Wegnera, Zespół Churga- Strauss)
  • zaburzeń oddychania w czasie snunnego
  • gruźlicy
  • mykobakterioz
  • bronchoskopia interwencyjna (protezowanie centralnych dróg oddechowych, usuwanie ciał obcych)