• Ostatnia zmiana 02.11.2016 przez Administrator UMB

  Władze Dziekańskie

   


  Dziekan Wydziału Lekarskiego 


  z Oddziałem Stomatologii 


  i Oddziałem Nauczania 

  w Języku Angielskim

   

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Dziekan Wydziału Lekarskiego prof dr hab. Irina KowalskaDziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Elżbieta SkrzydlewskaDziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

  prof. dr hab. Irina Kowalska

  tel. 85 748 54 30,
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  tel. 85 748 54 31,
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

  tel. 85 748 55 11,
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl

     

  Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

   Prodziekan Wydziału Lekarskiego do spraw studenckich prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  Prodziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Anna Kierklo Prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Karol Kamiński
   

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  Prodziekan ds. studenckich

  tel. 85 748 54 30,
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl

   dr hab. Anna Kierklo

  tel. 85 748 54 30,

  e-mail: dzwl@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Karol Kamiński

  tel. 85 748 54 30,
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl

     

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego do spraw studenckich prof. dr hab. Jerzy PałkaProdziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Lech ChrostekProdziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Hanna Kozłowska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Prodziekan ds. Studenckich

  tel. 85 748 54 31,
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  tel. 85 748 54 31,
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  dr hab. Hanna Kozłowska

  tel. 85 748 54 31,
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

   

  Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu do spraw Studenckich prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-KułakProdziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Jerzy Robert ŁadnyProdziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  Prodziekan ds. Studenckich

  tel. 85 748 55 11,
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Robert Ładny

  tel. 85 748 55 11,
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

  tel. 85 748 55 11,
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl