• Aktualności

    Studenci Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia

    29.08.2017 14:31
    Autor: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

    Informujemy, że egzamin magisterski odbędzie się 11-09-2017 roku o godz. 10.00,  obrona prac magisterskich o godz. 12.00 w sali 1,7 w budynku Centrum Dydaktyczno - Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu ul Szpitalna 37

    Powrót