• Aktualności

  Informacja dla studentów

  04.10.2017 13:41
  Autor: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Studenci, którzy ukończyli  studia I stopnia w innej uczelni niż Uniwersytet Medyczny
  w Białymstoku, w celu wyliczenia średniej z ocen zobowiązani są do złożenia indeksu (o ile dysponują takim dokumentem) oraz zaświadczenia z wyszczególnionymi przedmiotami kończącymi się egzaminem. Dokumenty należy złożyć do Dziekanatu w terminie do dnia 10 października.

  Powrót