• Aktualności

  Pracownicy UMB w składzie Zespołu Koordynującego realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022

  02.01.2018 14:03
  Autor: Administrator UMB

   

  W 21-jedno osobowym składzie Zespołu znaleźli się:

  - prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej

  - dr hab. Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii UMB

  - dr Beata Galińska - Skok, klinika Psychiatrii UMB

  - dr Marek Stankiewicz, klinika Psychiatrii UMB

   

  Do zadań Zespołu należy:
  1) realizacja, koordynowanie i monitorowanie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022,
  2) wymiana informacji i współpraca z lokalnymi zespołami koordynującymi realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, organizacjami społeczrymi, stowarzyszaniami ...
   

  Powrót