• Aktualności

  UMB pozyskał pieniądze na termomodernizację budynków

  05.08.2019 12:20
  Autor: Administrator UMB

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pozyskał ponad 2 miliony złotych na kompleksową termomodernizację dwóch budynków: Hali Sportowej i budynku dydaktycznego przy ul. Mieszka. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Termomodernizacja infrastruktury naukowo- dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku- budynków przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4 b”.

  Wartość dofinansowania 2 127 010,75 PLN, wkład własny 1 290 272,09, wartość projektu 3 417 282,84.

  Umowę podpisywali: 

  ze strony UMB - prof. dr hab. Adam Krętowski, Rektor UMB  

  ze strony NFOŚiGW - Artur Michalski, Z-ca Prezesa Zarządu oraz Anna Pintowska, Pełnomocnik, p.o. Głównego Księgowego.

   Zakres projektu został ustalony w oparciu o audyty energetyczne. Budynki objęte projektem cechuje niski stopień efektywności energetycznej z racji na przestarzałe instalacje, nieszczelne okna, drzwi oraz niewystarczające docieplenie ścian.

  W ramach projektu zaplanowano przede wszystkim prace obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wprowadzenie odzysku ciepła w systemie wentylacji (tylko hala), modernizację wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłowniczego.

  Projekt obejmuje też przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyzy,  audytu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu.

  Okres realizacji projektu zaplanowano do 31.12.2021.  Dofinansowanie budynków UMB możliwe będzie dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

   

   

  Powrót