• Aktualności

  Uwaga! Rekrutacja dodatkowa - cykl szkoleń dla studentów kierunku Fizjoterapia

  21.01.2021 09:40
  Autor: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Cykl obejmuje następujące formy wsparcia:                                                                       

   

  • zajęcia warsztatowe „Aktualne modele pracy fizjoterapeutycznej oparte na zasadach EBP pracy z pacjentem onkologicznym” – cz. 1 oraz cz. 2

   

  Efektem warsztatów będzie m. in.:

   • Rozwój wiedzy interdyscyplinarnego i wielokierunkowego podejścia do problemu pacjenta.
   • Poznanie aspektów dentystycznych w postępowaniu fizjoterapeutycznym z pacjentem.
   • Rozpoznanie konieczności poprawy funkcji kręgosłupa szyjnego.
   • Rozpoznanie problematyki i ukierunkowania terapii objawów (szumy uszne, szyjne bóle głowy, neuralgie, dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe, pourazowe dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki i ból).

   

   • zajęcia warsztatowe „Rozwój umiejętności informatycznych”

   

  Efektem warsztatów będzie:

   • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej z wykorzystaniem narzędzia EndNote Web
   • Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach bibliograficznych
   • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej według stylu wymaganego przez czasopismo lub pracę naukową
   • Umiejętność ocenienia wiarygodności źródeł informacji

   

   • dwie wizyty studyjne w gabinecie rehabilitacyjnym
   • wizyta studyjna w sanatorium

   

  UWAGA! Zgłaszając się do udziału uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału we wszystkich wymienionych powyżej formach wsparcia.

   

  Kwestionariusz punktowy do pobrania tutaj.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz zaświadczeń należy przesłać na adres zpu1@umb.edu.pl od 22 do 29 stycznia 2021.

   

  Osoby do kontaktu:

  W zakresie realizacji wsparcia: Katarzyna Gryko, e-mail: katarzyna.gryko@umb.edu.pl, tel: 85 686-50-02)

  W zakresie rekrutacji: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w projekcie (UWAGA! Zmiana z dnia 10.11.2020)

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Powrót