• Aktualności

  Zaproszenie na cykl szkoleń dla studentów IV roku studiów kierunku Fizjoterapia

  04.10.2021 08:34
  Autor: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  KIERUNKU FIZJOTERAPIA

  IV ROK

   

  Rusza rekrutacja na cykl interesujących szkoleń, które realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

   

  Cykl obejmuje następujące formy wsparcia:

   • zajęcia warsztatowe „Aktualne modele pracy fizjoterapeutycznej oparte na zasadach EBP pracy z pacjentem onkologicznym” – cz. 1 oraz cz. 2

   

  Efektem warsztatów będzie m. in.:

   

   • Rozwój wiedzy interdyscyplinarnego i wielokierunkowego podejścia do problemu pacjenta.
   • Poznanie aspektów dentystycznych w postępowaniu fizjoterapeutycznym z pacjentem.
   • Rozpoznanie konieczności poprawy funkcji kręgosłupa szyjnego.
   • Rozpoznanie problematyki i ukierunkowania terapii objawów (szumy uszne, szyjne bóle głowy, neuralgie, dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe, pourazowe dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki i ból).
  •  
   • zajęcia warsztatowe „Rozwój umiejętności informatycznych”

   

  Efektem warsztatów będzie:

   

   • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej z wykorzystaniem narzędzia EndNote Web
   • Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach bibliograficznych
   • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej według stylu wymaganego przez czasopismo lub pracę naukową
   • Umiejętność ocenienia wiarygodności źródeł informacji
  •  
   • dwie wizyty studyjne w gabinecie rehabilitacyjnym
   • wizyta studyjna w sanatorium

   

  UWAGA! Zgłaszając się do udziału uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału we wszystkich wymienionych powyżej formach wsparcia.

   

  Kwestionariusz punktowy do pobrania tutaj.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 05.11.2021 do Działu Projektów Pomocowych UMB:

   

  • za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
  • lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro).

   

  Osoby do kontaktu:

  W zakresie realizacji wsparcia: Katarzyna Gryko, e-mail: katarzyna.gryko@umb.edu.pl, tel: 85 686-50-02)

  W zakresie rekrutacji: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w projekcie (UWAGA! Zmiana z dnia 30.09.2021)

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Powrót