• Aktualności

  II Konferencja Studenckich Kół Naukowych WNOZ UMB zaproszenie

  04.02.2022 14:21
  Autor: Administrator UMB

  Serdecznie zapraszamy  SKN-y do udziału w II Konferencji SKN WNoZ UMB, która planowana jest na 26.03.2022r. –

  TERMIN ZGŁASZANIA CZYNNEGO UCZESTNICTWA - DO 25.02.2022

  Szczegółowe informacje o konferencji

  TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO DRUKU - DO 25.02.2022

   

  Prosimy także  o przesłanie, maksymalnie do 15 LUTEGO, na adres elzbieta.krajewska-kulak@umb.edu.p.pl  informacji o najważniejszych osiągnięciach  SKN w roku akademickim 2020/2021 (word).   

  Informacje te są niezbędne do ustalenia rankingu  SKN WNoZ UMB i nagrodzenia laureatów w trakcie II Konferencji SKN WNoZ UMB.

  Prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu UMB

  Powrót