• Ostatnia zmiana 18.01.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Egzaminy


  1. Egzaminy wstępne z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka).

  Do tego egzaminu przystępują wyłącznie kandydaci posiadający polską starą maturę oraz obcokrajowcy i osoby z polskim obywatelstwem posiadający maturę zagraniczną nieprzeliczalną na punkty rankingowe. Kandydaci, o których mowa mają możliwość uzyskania wyniku na poziomie rozszerzonym z przedmiotów, z których np. nie zdawali matury lub zdawali na innym poziomie. Aby przystąpić do egzaminu należy się zarejestrować w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać na wybrany kierunek, opłacić opłatę rekrutacyjną w wymaganych terminach (w roku 2022 termin na rejestrację: od 4 do 27 maja) oraz wybrać przedmiot lub przedmioty egzaminacyjne.
  (PP oznacza poziom podstawowy, a PR poziom rozszerzony)

  Matematyka PP – 2 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 9:00                    
  Matematyka PR – 2 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 14:00                    
  Biologia PR – 6 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz. 9:00                     
  Chemia PR – 8 czerwca 2022r. (środa) godz. 9:00                     
  Fizyka PR – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz. 9:00
  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  COLLEGIUM PRIMUM UMB, ul. Mickiewicza 2a, ostatnie piętro, sala nr 223, wejście od strony ogrodu pałacowego - wejście zaznaczone czerwoną strzałką. Kliknij aby pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  Regulamin egzaminów wstępnych z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka) - kliknij aby go pobrać.
  (będzie dostępny w 2022r.)
  O wynikach z egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem maksymalnie do 5.07.2022r. Każdy Kandydat otrzyma 2 egz. zaświadczenia o uzyskanym wyniku.

  2. Egzamin wstępny z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. Do tego egzaminu przystępują obcokrajowcy i osoby z polskim obywatelstwem, posiadający maturę zagraniczną przeliczalną na punkty rankingowe. Aby przystąpić do egzaminu należy się zarejestrować w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać się na wybrany kierunek i opłacić opłatę rekrutacyjną w wymaganych terminach.

  30.06.2022r. (czwartek) godz. 9:00
  Miejsce przeprowadzenia egzaminu:
  COLLEGIUM PRIMUM UMB, ul. Mickiewicza 2a, ostatnie piętro, sale nr 218 i 223, wejście od strony ogrodu pałacowego - wejście zaznaczone czerwoną strzałką. Kliknij aby pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  Regulamin egzaminu wstępnego z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych - kliknij aby go pobrać.
  (będzie dostępny w 2022r.)
  O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem maksymalnie do 5.07.2022r.

  3. Terminy testu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:

  a)    30.06.2022r. (czwartek) – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 29.06.2022r. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 8:30, zakończenie - godz. 13:00.
  b)    7.07.2022r. (czwartek) – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 6.07.2022r. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 8:30, zakończenie - godz. 13:00.
  Aby przystąpić do egzaminu należy się zarejestrować w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać się na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią i opłacić opłatę rekrutacyjną w wymaganych terminach.

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:

  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii w Centrum Dydaktyczno-Naukowym ul. Szpitalna 37. Budynek zaznaczony czerwoną strzałką. Kliknij aby pobrać plan.

  Regulamin testu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią - kliknij aby go pobrać.
  (będzie dostępny w 2022r.)
  O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani w tym samym dniu (e-mailem).

   

  4. Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:

  a)    28.06.2022r. (wtorek) godz. 9:00 – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 27.06.2022r.
  b)    7.07.2022r. (czwartek) godz. 9:00 - Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 6.07.2022r.
  W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej, egzamin będzie trwał 60 min, planowe rozpoczęcie – godz. 9:00, zakończenie – godz. 10:00.

  Aby przystąpić do egzaminu należy się zarejestrować w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać się na kierunek Techniki Dentystyczne i opłacić opłatę rekrutacyjną w wymaganych terminach.

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  Aula w Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13 (obok PSK). Budynek zaznaczony czerwoną strzałką. Kliknij aby pobrać plan.
  Regulamin egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne - kliknij aby go pobrać.
  (będzie dostępny w 2022r.)
  O wynikach z obu egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani maksymalnie do 7.07.2022r. (e-mailem).