• Ostatnia zmiana 19.08.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Egzaminy


  1. Egzaminy z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka), gdzie PP oznacza poziom podstawowy, a PR poziom rozszerzony:

  Matematyka PP – 9.07.2020r. (czwartek) godz. 9:00
  Matematyka PR – 9.07.2020r. (czwartek) godz. 14:00
  Biologia PP i PR – 10.07.2020r. (piątek) godz. 14:00
  Fizyka PP i PR – 13.07.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00
  Chemia PP i PR – 15.07.2020r. (środa) godz. 9:00

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  COLLEGIUM PRIMUM UMB, ul. Mickiewicza 2a, ostatnie piętro, sala nr 223, wejście od strony ogrodu pałacowego - wejście zaznaczone czerwoną strzałką.
  Kliknij aby pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  Zapoznaj się z regulaminem egzaminów wstępnych z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka) ⇒
  O wynikach z egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem maksymalnie do 11.08.2020r.

  Wyniki z egzaminów przeprowadzonych w dniach: 9-15 lipca 2020r. do pobrania w tym miejscu.
   

  2. Egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych:

  24.07.2020r.
  Miejsce przeprowadzenia egzaminu:
  COLLEGIUM PRIMUM UMB, ul. Mickiewicza 2a, ostatnie piętro, sala nr 223, wejście od strony ogrodu pałacowego - wejście zaznaczone czerwoną strzałką.
  Kliknij aby pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  Zapoznaj się z regulaminem Egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych ⇒
  O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem maksymalnie do 11.08.2020r.

  Wyniki z egzaminu przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2020r. do pobrania w tym miejscu.


  3. Terminy testu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:

  21.07.2020r. (wtorek) godz. 10:00-14:30 

  18.08.2020r. (wtorek) godz. 10:00-14:30
  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii w Centrum Dydaktyczno-Naukowym ul. Szpitalna 37. Budynek zaznaczony czerwoną strzałką.
  Kliknij aby pobrać plan.

  Zapoznaj sie z regulaminem testu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią ⇒
  Wyniki będą publikowane w dniu egzaminu. O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.

  Informujemy, że wszyscy kandydaci podchodzący do egzaminu dnia 21 lipca 2020r. uzyskali wynik pozytywny.

  Informujemy, że wszyscy kandydaci podchodzący do egzaminu 18 sierpnia 2020r. uzyskali wynik pozytywny.


  4. Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:

  4.08.2020r. (wtorek) godz. 9:00 (1 termin) - wyniki zostaną opublikowane do 20.08.2020r.

  18.08.2020r. (wtorek) godz. 9:00 (2 termin) - wyniki zostaną opublikowane do 20.08.2020r.

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  Aula w Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13 (obok PSK). Budynek zaznaczony czerwoną strzałką.
  Kliknij aby pobrać plan.
  Zapoznaj się z regulaminem egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne ⇒
  Wyniki z obu egzaminów zostaną opublikowane w 1 terminie maksymalnie do 20.08.2020r.
  O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.

  Wyniki z egzaminów przeprowadzonych w dniach: 4 i 18 sierpnia 2020r. do pobrania w tym miejscu.