• Ostatnia zmiana 13.02.2018 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Egzaminy

   

  • Egzaminy wstępne dla kandydatów ze "starą maturą", zdawaną w Polsce do roku 2004 oraz kandydatów, których matura zdawana poza granicą Polski nie podlega przeliczeniu, przeprowadzane w UMB:

    

   05.06.2018r. – matematyka (poziom podstawowy godz. 9:00, poziom rozszerzony godz. 14:00)

   08.06.2018r. – biologia (godz. 9:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
   11.06.2018r. – fizyka (godz. 09:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
   12.06.2018r. – chemia (godz. 9:00 poziom podstawowy i rozszerzony)
   03.07.2018r. – ogłoszenie wyników matur i egzaminów wstępnych

   Regulamin egzaminów wstępnych ⇒

   

  • Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego; obowiązkowy dla kandydatów będących obcokrajowcami i posiadających maturę podlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe. Egzamin przeprowadzany jest w UMB w dniu:


     27.06.2018r. o godz. 9:00

     03.07.2018r. – ogłoszenie wyników egzaminu

     Regulamin egzaminu z jęz. polskiego ⇒

   

  • Test predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią, studia I stopnia:


      21.06.2018r. (czwartek) - 1 termin
      17.07.2018r. (wtorek) - 2 termin

      Regulamin testu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią ⇒

   

  • Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek Kosmetologia, studia II stopnia:


      05.09.2018r. (środa) - 1 termin

      06.09.2018r.  (czwartek) - 2 termin

      Regulamin egzaminu wstępnego na kosmetologię II stopnia ⇒