Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Egzaminy.
 • Ostatnia zmiana 16.03.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Egzaminy


  Egzaminy wstępne przedmiotowe (biologia, chemia, matematyka, fizyka).

  Do tych egzaminów przystępują kandydaci posiadający polską starą maturę (zdawaną do 2004r.), obcokrajowcy i osoby z polskim obywatelstwem posiadający maturę zagraniczną (zdawaną poza granicami Polski) oraz osoby, które nie mogły przystąpić do takich egzaminów w systemie edukacyjnym swojego kraju. Kandydaci, którzy mają wątpliwości, czy mogą przystąpić do tego egzaminu proszeni są o kontakt tel. 857485505 lub e-mail: rek-prom@umb.edu.pl. Aby przystąpić do egzaminu należy założyć konto w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać się na wybrany kierunek, opłacić opłatę rekrutacyjną i zapisać na egzamin lub egzaminy.

  Terminy egzaminów (PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy):                                 
  Matematyka PP – 2 czerwca 2023r. (piątek) godz. 9:00 (będzie trwał 180 minut)
  Matematyka PR – 2 czerwca 2023r. (piątek) godz. 14:00 (będzie trwał 180 minut)
  Biologia PR – 6 czerwca 2023r. (wtorek) godz. 9:00 (będzie trwał 180 minut)
  Chemia PR – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) godz. 9:00 (będzie trwał 180 minut)
  Fizyka PR – 15 czerwca 2023r. (czwartek) godz. 9:00 (będzie trwał 180 minut)

  W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną 20-30 minut wcześniej.

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  Collegium Primum UMB, ul. Mickiewicza 2a, ostatnie piętro, sale nr 218 i 223, wejście od strony ogrodu pałacowego - zaznaczone na planie czerwoną strzałką. W tym miejscu można pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  W tym miejscu można pobrać regulamin egzaminów wstępnych z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka).
  O wynikach z egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem, nie później niż 7 lipca 2023r. Każdy Kandydat otrzyma zaświadczenie o uzyskanym wyniku w 2 egzemplarzach.


  Egzamin predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.

  Do tego egzaminu przystępują wszyscy kandydaci (niezależnie od rodzaju posiadanej matury), którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.
  Egzamin polega na sprawdzeniu, czy kandydat posiada predyspozycje do pracy głosem (czy np. nie ma ukrytych wad wymowy).
  Kandydat może wybrać dowolny termin spośród podanych niżej. Aby przystąpić do egzaminu należy zarejestrować się w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią i opłacić opłatę rekrutacyjną.

  Terminy:

  1. Termin: 1 czerwca 2023r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00                  
  2. Termin: 22 czerwca 2023r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00
  3. Termin: 13 lipca 2023r. (czwartek) od godz. 8:30 do 13:00

   

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:

  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii w Centrum Dydaktyczno-Naukowym ul. Szpitalna 37. Budynek zaznaczony na planie czerwoną strzałką. W tym miejscu można pobrać plan.

  W tym miejscu mozna pobrać regulamin egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.
  O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani od razu po egzaminie.

   

  Egzamin z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne.

  Do tego egzaminu przystępują wszyscy kandydaci (niezależnie od rodzaju posiadanej matury), którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji na kierunek Techniki Dentystyczne.
  Egzamin polega na sprawdzeniu zdolności manualnych kandydata, czyli posiadanych predyspozycji do pracy w zawodzie.
  Kandydat może wybrać dowolny termin spośród podanych niżej. Aby przystąpić do egzaminu należy zarejestrować się w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać na kierunek Techniki Dentystyczne i opłacić opłatę rekrutacyjną.

  Terminy egzaminu:

  1. Termin: 29 czerwca 2023r. (czwartek) godz. 9:00                   
  2. Termin: 13 lipca 2023r. (czwartek) godz. 9:00


  W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej, egzamin będzie trwał 60 minut.


  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  Aula w Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13 (obok PSK). Budynek zaznaczony na planie czerwoną strzałką. W tym miejscu można pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  W tym miejscu można pobrać regulamin egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne.
  O wynikach z obydwu egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem, nie później niż 14 lipca 2023r.