• Ostatnia zmiana 16.07.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Egzaminy


  Egzaminy wstępne przedmiotowe (biologia, chemia, matematyka, fizyka).

  Do tych egzaminów przystępują kandydaci posiadający polską starą maturę (zdawaną do 2004r.) oraz obcokrajowcy i osoby z polskim obywatelstwem posiadający maturę zagraniczną (zdawaną poza granicami Polski). Aby przystąpić do egzaminu/egzaminów należy zarejestrować się w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać na wybrany kierunek, opłacić opłatę rekrutacyjną w wymaganych terminach oraz zapisać na wybrany egzamin.
  Terminy egzaminów:
  (PP oznacza poziom podstawowy, a PR poziom rozszerzony)

  Matematyka PP – 2 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 9:00                    
  Matematyka PR – 2 czerwca 2022r. (czwartek) godz. 14:00                    
  Biologia PR – 6 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz. 9:00                     
  Chemia PR – 8 czerwca 2022r. (środa) godz. 9:00                     
  Fizyka PR – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz. 9:00

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:
  COLLEGIUM PRIMUM UMB, ul. Mickiewicza 2a, ostatnie piętro, sala nr 218  lub 223, wejście od strony ogrodu pałacowego - wejście zaznaczone czerwoną strzałką. W tym miejscu można pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  Zaktualizowany Regulamin egzaminów wstępnych z przedmiotów kierunkowych (biologia, chemia, matematyka, fizyka).
  O wynikach z egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani e-mailem maksymalnie do ..............2023r. Każdy Kandydat otrzyma zaświadczenie o uzyskanym wyniku.  Egzamin predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.

  Terminy egzaminu:

  a)    ..................... (czwartek) – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do .......................r. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 8:30, zakończenie - godz. 13:00.
  b)    ..................... (czwartek) – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do ...................r. W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej. Planowe rozpoczęcie egzaminu - godz. 8:30, zakończenie - godz. 13:00.
  Aby przystąpić do egzaminu należy się zarejestrować w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać się na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią i opłacić opłatę rekrutacyjną w wymaganych terminach.

  Miejsce przeprowadzenia egzaminów:

  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii w Centrum Dydaktyczno-Naukowym ul. Szpitalna 37. Budynek zaznaczony czerwoną strzałką. W tym miejscu można pobrać plan.

  Regulamin egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią.
  O wyniku egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani od razu po egzaminie.

   

  Egzamin z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne.

  Terminy egzaminu:

  a)    ..................r. (wtorek) godz. 9:00 – Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do ....................r.
  b)    .....................r. (czwartek) godz. 9:00 - Kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia opłaty rekrutacyjnej do ..............................r.
  W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej, egzamin będzie trwał 60 min, planowe rozpoczęcie – godz. 9:00, zakończenie – godz. 10:00.

  Aby przystąpić do egzaminu należy się zarejestrować w IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), zapisać się na kierunek Techniki Dentystyczne i opłacić opłatę rekrutacyjną w wymaganych terminach.


  Aula w Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13 (obok PSK). Budynek zaznaczony czerwoną strzałką. W tym miejscu można pobrać plan.
  UMB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia egzaminu w innym, niż wskazanym w regulaminie miejscu – przy zachowaniu warunku, że odbędzie się on w ramach kampusu Uczelni. O zmianie miejsca zdawania egzaminu wszyscy egzaminowani zostaną bezzwłocznie poinformowani.
  Regulamin egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne.
  O wynikach z obu egzaminów Kandydaci zostaną poinformowani maksymalnie do ........................r. (e-mailem).