• Ostatnia zmiana 02.07.2021 przez Administrator UMB

  Przeliczanie punktów rankingowych

  1. NOWA MATURA (zdawana w Polsce od 2005 roku do teraz)
  Poziom rozszerzony:

  1% = 1 pkt (na kierunkach: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmacja)
  1% = 2 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia)

  Poziom podstawowy:

  1% = 1 pkt (na kierunkach: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Higiena Stomatologiczna, Kosmetologia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia)


  2. STARA MATURA (zdawana w Polsce do 2004 roku)
  Poziom podstawowy:

  Przelicznik wyników tzw. Starej Matury- poziom podstawowy

  SKALA 2-5PKT W RANKINGUSKALA 1-6PKT W RANKINGU
  brak oceny w skalibrak oceny w skali

  Ocena niedostateczna (1)

  0 pkt
  Ocena niedostateczna (2) 0 pktOcena dopuszczająca (2)33 pkt
  Ocena dostateczna (3)60 pktOcena dostateczna (3)50 pkt
  Ocena dobra (4)80 pktOcena dobra (4)67 pkt
  Ocena bardzo dobra (5)100 pktOcena bardzo dobra (5)83 pkt
  brak oceny w skalibrak oceny w skaliOcena celująca (6)100 pkt

   

  Poziom rozszerzony:  kandydaci ze starą maturą muszą przedstawić zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez OKE lub zaświadczenie o wyniku z egzaminu wstępnego o standardzie CKE wydanym przez uczelnię. Wyniki z zaświadczeń (określone w %) są przeliczane jak dla nowej matury (patrz punkt 1).
  UMB przeprowadza egzaminy w standardzie CKE w terminach wskazanych w harmonogramie.


  3. MATURA MIĘDZYNARODOWA -  International Baccalaureate (IB)

  Poziom rozszerzony i podstawowy: 

  Przelicznik wyników Matury Międzynarodowej- poziom podstawowy i rozszerzony

  Skala 1-7

  Liczba punktów w rankingu UMB

  ocena 1

  28

  ocena 2

  40

  ocena 3

  52

  ocena 4

  64

  ocena 5

  76

  ocena 6

  88

  ocena 7

  100

   

  4. MATURA EUROPEJSKA -  European Baccalaureate (EB)

  Poziom rozszerzony i podstawowy:

  wynik x 10.

   

  5. MATURA ZAGRANICZNA (uzyskana w kraju innym niż Polska i nie jest to IB lub EB)

  Poziom rozszerzony i podstawowy:
  (uzyskana liczba punktów/maksymalna liczba punktów) x 100.