• Ostatnia zmiana 09.05.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rekrutacja krok po kroku

  Co powinien zrobić Kandydat? - czyli rekrutacja krok po kroku
   

  1. upewnić się jaka jest podstawa przyjęcia i w jakiej grupie się znajduje ze względu na
   RODZAJ MATURY


   ►matura zdawana w Polsce do 2004 roku
   ►matura zdawana w Polsce od 2005 roku
   ►matura międzynarodowa (IB)
   ►matura europejska (EB)
   ►matura zagraniczna niepodlegająca przeliczeniu (kandydat przystepuje do egzaminów z: biologii, chemii lub matematyki lub fizyki)
   ►matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu (kandydat przystępuje do testu sprawdzającego znajomość jęz. polskiego)

   

  1. zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto
    
  2. wybrać formę studiów i kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru)
    
  3. opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne (na każdym kierunku jest odrębna opłata)
    
  4. poczekać na informację o zaksięgowaniu opłaty (system wysyła e-mailem)
    
  5. wpisać wyniki na wszystkich wybranych kierunkach po zaksięgowaniu opłaty
   Uwaga: Uczelnia nie pobiera wyników z KREM, kandydaci wpisują wyniki samodzielnie!
   Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią z przebiegu studiów

    
  6. trzymać się ściśle harmonogramu rekrutacji, który zamieszczamy pod adresem
   www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

    
  7. sprawdzać swój status na listach rankingowych, które publikujemy pod adresem
   www.listyrankingowe.umb.edu.pl

    
  8. dostarczyć komplet dokumentów (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane,
   nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem)

    
  9. w razie problemów/pytań – napisać do nas za pomocą zakładki „zgłoś problem" dostępnej na koncie IRK

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10