• Ostatnia zmiana 02.07.2021 przez Administrator UMB

  Rekrutacja krok po kroku


  Co powinien zrobić Kandydat? - czyli rekrutacja krok po kroku
   

  1. upewnić się jaka jest podstawa przyjęcia i w jakiej grupie się znajduje ze względu na rodzaj i miejsce zdawania matury
   NOWA MATURA (matura zdawana w Polsce od 2005r. do teraz)

   STARA MATURA (matura zdawana w Polsce do 2004r.)

   MATURA ZAGRANICZNA (obcokrajowcy oraz polscy obywatele ze świadectwem z innego kraju)
   MATURA MIĘDZYNARODOWA (uzyskany dyplom IB – International Baccalaureate)

   MATURA EUROPEJSKA (uzyskany dyplom EB - European Baccalaureate)

  uwaga na terminy! rejestracja na studia dla kandydatów z maturą zagraniczną trwa nieco krócej, proszę zapoznać się z terminarzem

  1. zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto
  2. wybrać formę studiów i zapisać się na kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru); przypominamy, że na kierunek Techniki Dentystyczne jest egzamin manualny, a na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią test predyspozycji
  3. opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne (opłata rekrutacyjna za każdy kierunek wynosi 85 zł, za wyjątkiem kierunku Techniki Dentystyczne - 100 zł)
  4. po zaksięgowaniu opłaty wpisać wyniki na wszystkich wybranych kierunkach
   Uwaga 1: Uczelnia nie pobiera wyników z KREM, kandydaci wpisują wyniki (w %) samodzielnie, a system IRK sam przeliczy wpisane wyniki na punkty rankigowe.
   Uwaga 2: Na kierunek Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmację próg minimalny z przedmiotu nie może być niższy niż 30%, na pozostałe kierunki nie ma ograniczeń.
   Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią z przebiegu studiów, bez oceny z dyplomu i egzaminu zawodowego.
  5. trzymać się ściśle harmonogramu rekrutacji, który zamieszczamy pod adresem
  6. sprawdzać swój status na listach rankingowych, które publikujemy pod adresem
   www.listyrankingowe.umb.edu.pl
  7.  dostarczyć komplet dokumentów (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane,
   nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem) - wykaz dokumentów znajduje się pod tym linkiem:
  8. w razie problemów/pytań – napisać do nas za pomocą zakładki „zgłoś problem" dostępnej na koncie IRK

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10