• Rekrutacja krok po kroku. Rekrutacja UMB.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 15.10.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rekrutacja krok po kroku

  Co powinien zrobić Kandydat? - czyli rekrutacja krok po kroku
   

  1. upewnić się jaka jest podstawa przyjęcia i w jakiej grupie się znajduje ze względu na
   RODZAJ MATURY (uwaga na terminy! rejestracja na studia dla kandydatów z MATURĄ ZAGRANICZNĄ trwa nieco krócej, proszę zapoznać się z terminarzem)


   NOWA MATURA (kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005r.)

   STARA MATURA (kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce do 2004r.)

   MATURA ZAGRANICZNA (obcokrajowcy oraz kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska).
   Uwaga 1: wszyscy kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) legitymujący się maturą zagraniczną oraz posiadający na świadectwie wyniki z wymaganych na danym kierunku przedmiotów przystępują do egzaminu, którego pełna nazwa brzmi: Egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. Tacy kandydaci nie muszą przystępować do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu.
   Uwaga 2: kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie wymaganych na danym kierunku przedmiotów mogą przystąpić w UMB do egzaminów z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Tacy kandydaci nie muszą przystępować do
   Egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: matura zagraniczna niepodlegająca przeliczeniu.
   MATURA MIĘDZYNARODOWA (uzyskany dyplom IB – International Baccalaureate)

   MATURA EUROPEJSKA (uzyskany dyplom EB - European Baccalaureate)


  Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia z krajów innych niż Polska znajdują się na stronie: https://prk.men.gov.pl/uznawanie-zagranicznych-dyplomow-ukonczenia-studiow-wyzszych-i-stopni-naukowych/
   

  1. zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto
    
  2. wybrać formę studiów i kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru); przypominamy, że na kierunek Techniki Dentystyczne jest egzamin manualny, a na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią test predyspozycji
    
  3. opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne (opłata rekrutacyjna za każdy kierunek wynosi 85 zł, za wyjątkiem kierunku Techniki Dentystyczne - 100 zł)
    
  4. po zaksięgowaniu opłaty wpisać wyniki na wszystkich wybranych kierunkach
   Uwaga 1: Uczelnia nie pobiera wyników z KREM, kandydaci wpisują wyniki samodzielnie!
   Uwaga 2: Przypominamy, że na kierunek Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmację wynik z każdego przedmiotu nie może być niższy niż 40%, na pozostałe kierunki nie niższy niż 30% - niezależnie od poziomu
   Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią z przebiegu studiów

    
  5. trzymać się ściśle harmonogramu rekrutacji, który zamieszczamy pod adresem
   www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

    
  6. sprawdzać swój status na listach rankingowych, które publikujemy pod adresem
   www.listyrankingowe.umb.edu.pl

    
  7. dostarczyć komplet dokumentów (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane,
   nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem) - wykaz dokumentów znajduje się pod tym linkiem:
   https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty

    
  8. w razie problemów/pytań – napisać do nas za pomocą zakładki „zgłoś problem" dostępnej na koncie IRK

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10