• Ostatnia zmiana 28.12.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rekrutacja krok po kroku

  Co powinien zrobić Kandydat? - czyli rekrutacja krok po kroku
   

  1. upewnić się jaka jest podstawa przyjęcia i w jakiej grupie się znajduje ze względu na
   RODZAJ MATURY


   NOWA MATURA (kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005r.)

   STARA MATURA (kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce do 2004r.)

   MATURA ZAGRANICZNA (obcokrajowcy oraz kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska).
   Uwaga 1: obcokrajowcy, których świadectwa podlegają przeliczeniu* przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość jęz. polskiego.
   Uwaga 2: kandydaci, których świadectwa nie podlegają przeliczeniu przystępują do egzaminów z wymaganych na danym kierunku przedmiotów

   MATURA MIĘDZYNARODOWA (uzyskany dyplom IB – International Baccalaureate)

   MATURA EUROPEJSKA (uzyskany dyplom EB - European Baccalaureate)

  * Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia z krajów innych niż Polska znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html
   

  1. zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto
    
  2. wybrać formę studiów i kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru)
    
  3. opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne (na każdym kierunku jest odrębna opłata)
    
  4. poczekać na informację o zaksięgowaniu opłaty (system wysyła e-mailem)
    
  5. wpisać wyniki na wszystkich wybranych kierunkach po zaksięgowaniu opłaty
   Uwaga: Uczelnia nie pobiera wyników z KREM, kandydaci wpisują wyniki samodzielnie!
   Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią z przebiegu studiów

    
  6. trzymać się ściśle harmonogramu rekrutacji, który zamieszczamy pod adresem
   www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

    
  7. sprawdzać swój status na listach rankingowych, które publikujemy pod adresem
   www.listyrankingowe.umb.edu.pl

    
  8. dostarczyć komplet dokumentów (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane,
   nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem)

    
  9. w razie problemów/pytań – napisać do nas za pomocą zakładki „zgłoś problem" dostępnej na koncie IRK

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10