• Ostatnia zmiana 29.04.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rekrutacja krok po kroku


  Co powinien zrobić Kandydat? - czyli rekrutacja krok po kroku

   

  1. upewnić się jaka jest podstawa przyjęcia i w jakiej grupie się znajduje ze względu na rodzaj i miejsce zdawania matury
   NOWA MATURA (matura zdawana w Polsce od 2005r. do teraz)

   STARA MATURA (matura zdawana w Polsce do 2004r.)

   MATURA ZAGRANICZNA (obcokrajowcy oraz polscy obywatele ze świadectwem z innego kraju)
   MATURA MIĘDZYNARODOWA (uzyskany dyplom IB – International Baccalaureate)

   MATURA EUROPEJSKA (uzyskany dyplom EB - European Baccalaureate)

  1. zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto w terminie, który podajemy w harmonogramie rekrutacji
   Uwaga 1: rejestracja na studia dla kandydatów z maturą zagraniczną trwa nieco krócej!
  2. wybrać formę studiów i zapisać się na kierunek lub kierunki (nie ma ograniczeń wyboru); przypominamy, że na kierunek Techniki Dentystyczne jest egzamin manualny, a na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią test predyspozycji
  3. opłacić opłatę lub opłaty rekrutacyjne (opłata rekrutacyjna za każdy kierunek wynosi 85 zł, za wyjątkiem kierunku Techniki Dentystyczne - 100 zł)
   Uwaga 1: opłaty rekrutacyjnej należy dokonać maksymalnie do 7 lipca włącznie, ale - w przypadku kandydatów z maturą zagraniczną termin jest krótszy, proszę zapoznać się z harmonogramem rekrutacji
  4. po zaksięgowaniu opłaty wpisać wyniki na wszystkich wybranych kierunkach
   Uwaga 1: kandydaci wpisują wyniki (w %) samodzielnie, a system IRK sam przeliczy wpisane wyniki na punkty rankigowe
   Uwaga 2: wyniki kandydatów z maturą zagraniczną wpisuje komisja rekrutacyjna
   Uwaga 3: na kierunek Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Farmację próg minimalny z przedmiotu nie może być niższy niż 30%, na pozostałe kierunki nie ma ograniczeń
   Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią z przebiegu studiów, bez oceny z dyplomu i egzaminu zawodowego.
  5. sprawdzać swój status na listach rankingowych, które publikujemy pod adresem www.listyrankingowe.umb.edu.pl
  6. dostarczyć komplet dokumentów
   Uwaga 1: (dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane, nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem)
   Uwaga 2: do kompletu dokumentów wchodzi też zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, skierowania na badania będą dostępne już od 4 maja
  7. w razie problemów/pytań – napisać do nas za pomocą zakładki „zgłoś problem" dostępnej na koncie IRK

   

  Listy na kierunkach, terminy kolejnych list i terminy składania dokumentów będziemy publikować na specjalnej stronie http://listyrankingowe.umb.edu.pl/