• Ostatnia zmiana 11.09.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Studia II stopnia


  Wymagania na STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)


  WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
   

  • KOSMETOLOGIA - Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku kosmetologia


  Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w skład którego wchodzi egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy tematyki zagadnień z przedmiotów realizowanych podczas studiów pierwszego stopnia.
  Prosimy o zapoznanie się z zakładką Egzaminy.

   

  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

   

  • DIETETYKA (stacjonarne i niestacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Dietetyka lub na innym kierunku pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku (efekty kształcenia reguluje Uchwała Senatu UMB). Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Dietetyka przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*
    
  • ELEKTRORADIOLOGIA (stacjonarne i niestacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia lub na innym kierunku pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku (efekty kształcenia reguluje Uchwała Senatu UMB). Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Elektroradiologia przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*
    
  • FIZJOTERAPIA (stacjonarne i niestacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia lub na innym kierunku pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku (efekty kształcenia reguluje Uchwała Senatu UMB). Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Fizjoterapia przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*
    
  • LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią lub na innym kierunku pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące 60% treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku (efekty kształcenia reguluje Uchwała Senatu UMB). Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Logopedia z Fonoaudiologią przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*
    
  • PIELĘGNIARSTWO (stacjonarne i niestacjonarne)
   Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

   

  • POŁOŻNICTWO (stacjonarne)
   Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Położnictwo
    
  • ZDROWIE PUBLICZNE (stacjonarne i niestacjonarne)
   Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia I stopnia


  * W przypadku, gdy limit na danym kierunku nie zostanie wypełniony Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy zrealizowali mniej niż 60 % jednak nie mniej niż 50 % treści określonych w efektach kształcenia na studiach I stopnia na wybranym kierunku

   

  Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów (w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej). W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.