• Ostatnia zmiana 28.03.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Studia II stopnia


  Kryteria przyjęć: wymagania na STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

   

  Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie dyplomu (w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej). W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.


  WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
  KOSMETOLOGIA (stacjonarne i niestacjonarne)
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku kosmetologia
  .

   

  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

  BIOSTATYSTYKA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Biostatystyka przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*

  DIETETYKA (stacjonarne i niestacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Dietetyka przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*
  ELEKTRORADIOLOGIA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Elektroradiologia przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*
  LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Logopedia z Fonoaudiologią przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań*
  PIELĘGNIARSTWO (stacjonarne )
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

  POŁOŻNICTWO (stacjonarne i niestacjonarne)
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Położnictwo
  ZDROWIE PUBLICZNE (stacjonarne i niestacjonarne)
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia (I stopnia lub jednolite).


  * W przypadku, gdy limit na danym kierunku nie zostanie wypełniony Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy zrealizowali mniej niż 60 % jednak nie mniej niż 50 % treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku