• Ostatnia zmiana 11.12.2017 przez Administrator UMB

    Kursy ustawiczne

     

    Lekarzy w trakcie specjalizacji, obowiązuje udział w kształceniu ustawicznym organizowanym lub polecanym przez Zakład (co najmniej sześć szkoleń w ciągu roku).