• Ostatnia zmiana 06.02.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kadra dydaktyczna

  W ramach realizacji zadania nr 2 „Rozwój kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej” nauczyciele akademiccy z Wydziałów będą mogli podnosić swoje kompetencje w zakresie umiejętności dydaktycznych.

   

  Dydaktycy UMB wezmą udział w następujących szkoleniach:

  • Techniki prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka"  (WL, WF, WNOZ)

  Szkolenie dedykowane jest wszystkim dydaktykom z WF, WL i WNoZ, a uzasadnia je fakt, iż kadrę UMB stanowią wysokiej klasy naukowcy, często medycy, którzy posiadają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, jednak brak im umiejętności interpersonalnych umożliwiających jej przekazanie jak i utrzymanie uwagi studentów na wysokim poziomie podczas całości prowadzonych zajęć. Nabyte umiejętności przełożą się zatem na sposób prowadzenia zajęć w ramach wszystkich prowadzonych przez danego dydaktyka przedmiotów.

  • Szkoła tutorów akademickich  (WF, WNoZ)

  Szkolenie dedykowane jest dydaktykom ze stopniem naukowym co najmniej doktora, którzy sprawują kierownictwo/opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi. Nabyte umiejętności przełożą się na sposób prowadzenia zajęć ze studentami oraz rodzaj wsparcia udzielanego studentom - nabyte umiejętności wykorzystywane będą zatem w ramach zajęć realizowanych ze studentami przygotowującymi prace licencjackie i magisterskie zarówno w małych grupach jak i indywidualnie.

  • Tworzenie artykułów naukowych (WL, WF, WNOZ)

  Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i pracy w grupach. Zakres merytoryczny zajęć zapewni pełne dostosowanie do potrzeb danej grupy szkoleniowej. Tak przyjęta forma szkoleń przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim, w możliwie szybkim czasie. Potrzeba zapewnienia rozwoju w zakresie tworzenia artykułów naukowych uzasadniona jest specyfiką studiów na uczelni medycznej. Od absolwentów studiów oczekuje się umiejętności sprawnego tworzenia tekstów i artykułów naukowych, które następnie publikowane są w branżowych periodykach. Aktualnie wśród studentów identyfikowane są braki w zakresie tworzenia tekstów naukowych, na UMB nie funkcjonuje także żaden przedmiot umożliwiający kształcenie umiejętności w tym zakresie. Szkolenie będzie prowadzone metodą umożliwiającą przełożenie nabytych przez dydaktyków umiejętności na proces pracyze studentami. Nabyte kompetencje wykorzystywane będą przez dydaktyków podczas prowadzonych seminariów licencjackich i magisterskich.

  • Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego (WL, WNoZ)

  Kurs prowadzony będzie aktywizującymi metodami dydaktycznymi opartymi na praktycznym uczestnictwie w szkoleniu, pracy zespołowej i konwersatoriach językowych. Forma zajęć obejmuje realizację szkoleń w małych 12-osobowych grupach. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy angażując uczestników do wzajemnej pracy i będą obejmowały bloki tematyczne odnoszące się do specjalistycznego języka naukowego. Zakres merytoryczny kursu obejmował będzie także zagadnienia związane z posługiwaniem się specjalistycznym językiem medycznym. Tak przyjęta forma szkoleń przełoży się na efektywne zastosowanie nabytych kompetencji w ramach prowadzenia zajęć dla studentów zagranicznych jak i przeniesienie na grunt zajęć ze studentami z Polski analiz, raportów i wyników badań dostępnych jedynie w językach obcych. Osiągnięte rezultaty przełożą się również na zaspokojenie potrzeb uczelni w zakresie zwiększenia oferty zajęć międzynarodowych. Nabyte umiejętności wykorzystywane będą przez uczestników do prowadzenia m.in.: seminariów ze studentami zagranicznymi czy też przedmiotów prowadzonych na English Division.

  • CRAFTA (WNoZ)
  • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych TMJ (WNoZ) 
  • Manipulacja powięzi I i II stopień (WNoZ)
  • Diagnostyka metodą Prechtla (WNoZ)

  Szkolenia prowadzone będą z wykorzystaniem określonych metod rehabilitacji. Forma zajęć obejmuje realizację szkoleń w małych grupach. Zajęcia będą miały charakter praktyczny i będą prowadzone z zastosowaniem określonych metod fizjoterapii i rehabilitacji. Tak przyjęta forma szkoleń przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim, w możliwie szybkim czasie. Szkolenia umożliwią dydaktykom prowadzenie zajęć z fizjoterapii z wykorzystaniem konkretnej metody fizjoterapeutycznej oraz zniwelują liczbę zajęć teoretycznych na rzecz zajęć praktycznych wyposażających studentów w konkretne umiejętności fizjoterapeutyczne. Nabyte przez dydaktyków kompetencje wykorzystywane będą w ramach prowadzenia przedmiotów na kierunku Fizjoterapia.

   


  Aktualności w Zadaniu:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ