• Ostatnia zmiana 21.08.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Staże WL

  Udział w stażach studentów Wydziału Lekarskiego umożliwi uczestnikom m.in.:

  • zwiększenie szans na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
  • nabycie kompetencji pożądanych przez pracodawców oraz odpowiadających potrzebom gospodarki i społeczeństwa,
  • zapoznanie ze strukturą organizacyjną jednostek publicznych i prywatnych oraz zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • poznanie najnowszych technik diagnostyczno-terapeutycznych. 

   

  W 2022 roku zaplanowano udział 58 studentów V roku kierunku lekarskiego w stażach krajowych i zagranicznych, w wymiarze 1 m-ca (120 godz.). 

   

  W Polsce zostało zaplanowanych 5 staży, przykładowe miejsca staży to:

  • Instytut Hematologii i Transfuzji w Warszawie,
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • EMC Szpital Św. Anny w Piasecznie. 

   

  Zaplanowano, że 53 studentów odbędzie staże zagraniczne, m. in. w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Chorwacji.  

   

  Wszyscy uczestnicy staży otrzymają:

  • w przypadku staży w Polsce: wynagrodzenie, środki na pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania, komunikacji miejskiej,
  • w przypadku staży zagranicznych: stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, środki na pokrycie kosztów dojazdu.

   

  Staże dla studentów kierunku Lekarskiego będą realizowane w ramach Zadania 3 projektu: Rozwój praktycznych umiejętności studentów – staże dla studentów Wydziału Lekarskiego.   

   

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY PROJEKTU