• 20.11.2019 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Informacje dla sponsorów

   Szanowni Państwo,


                W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału, w dniach 28-31 maja 2020, do Białegostoku na Konferencję pt. „Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego – 20 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”, obchodzonej równolegle z  jubileuszową XV Międzynarodową Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross.

                 Miejscem konferencji jest Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej w Białystoku na ul. Kościelnej 1A.

               Konferencja adresowana jest do pielęgniarek, położnych, lekarzy i innych profesjonalistów zdrowia oraz studentów kierunków medycznych. Jej celem jest przybliżenie uczestnikom aktualnych problemów związanych z promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką chorób, rolą zespołu terapeutycznego w holistycznej opiece zdrowotnej i podnoszeniu jakości życia pacjentów,  niepełnosprawnością, współczesnymi problemami neuropediatrii i neurorehabilitacji, zagrożeniami zawodowymi personelu medycznego,  żywieniem,  problemami epidemiologicznymi XXI wieku oraz aspektami prawnymi, etyką i humanizmem  w medycynie.

               Wyrażamy nadzieję, że będzie to twórcze spotkanie z możliwością poznania najnowszych odkryć w medycynie, dowodów naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie, wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych.

              Firmom uczestniczącym w Sympozjum proponujemy następujące formy udziału (warunki do uzgodnienia)

   • Stoisko firmowe
   • Umieszczenie materiałów reklamowych w teczkach zjazdowych
   • Umieszczenie materiałów reklamowych w Monografii
   • Wystąpienie (10 minut) w trakcie obrad
   • Inne formy do uzgodnienia z organizatorami, np. pomoc w druku materiałów zjazdowych, zapewnienie toreb uczestnikom, udział w sponsorowaniu ogniska, bankietu, koktajlu powitalnego lub pożegnalnego, itp.

    Termin wysyłania zapytań ofertowych mija 1 maja 2020 roku.

    

   Informacje o kosztach i wszelkie dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie (85) 748 55 28 lub wśród koordynatorów ds. kontaktu ze sponsorami.

   Osobami do kontaktu ze sponsorami są:

    

   Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum (wypełnioną deklarację udziału Firmy) prosimy przesyłać drogą e-mail do koordynatorów lub faxem - (85) 748 55 28.

   Należne opłaty prosimy dokonywać na konto:

   98 1950 0001 2006 0038 7745 0003

   do dnia 10.05.2020 roku


   Dane kontaktowe

   Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7a, 15-096 Białystok

   tel./fax: (85) 748 55 28

   e-mail: zyciodajnasmierc@gmail.com

   http://www.umb.edu.pl/zyciodajna

    

   Deklaracja do pobrania - więcej

    

   Serdecznie zapraszamy


   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

            

  • Organizatorzy

   Patronat honorowy

   Komitet Organizacyjny

   Komitet Naukowy

   Patronat medialny

   Miejsce obrad

   Goście konferencji

   Partnerzy

   Akcja Charytatywna

   Monografie
   z poprzednich lat