• 07.01.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Komitet Naukowy

   KOMITET  NAUKOWY

    

   Przewodnicząca
    

   prof. dr hab. Irena Wrońska

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie

    

   Członkowie

   • prof. dr hab. Józef Binnebesel

   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

   • ks. dr Bogusław Block

   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

   • dr hab. Jacek Breczko

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   • dr Antigoni Chadzopulu

   General Hospital of Kavala, Grecja

   • prof. dr hab. Zbigniew Formella

   Università Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy

   • dr hab. Agnieszka Gniadek

   Collegium Medicum UJ w Krakowie

   • prof. dr hab. Elżbieta Grochans

   Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin

   • dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie

   • dr hab. Mariola Głowacka

   Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

   • dr  Magdalena Muskała

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   • dr Marek Jasiński

   Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

   • dr Aneta Klimberg

   Uniwersytet Zielonogórski

   • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

   Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

   • prof. dr hab. Donata Kurpas

   Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

   • prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski

   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

   • ks. prof. dr hab. Tadeusz Lewicki

   Università Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy

   • prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   • prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

   Uniwersytet Zielonogórski

   • prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   • dr Maria Ponto

   Kingston University/ST George’s, University of London, Anglia

   • dr hab. Zygmunt Pucko

   Collegium Medicum UJ w Krakowie

   • dr hab. Adam Sawicki

   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   • dr Bogusław Stelcer

   Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

   • doc. dr Andrei Shpakov

   Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś

   • prof. Eleni Theodosopoulou

   University of Athens, Grecja

   • prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   • Assoc. prof. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz

   Western Norway University of Applied Sciences

   • prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   • ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

   • dr Jacek A. Żurawski

   Społeczna Akademia Nauk filia w Warszawie