• 07.01.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Patronat honorowy

   HONOROWY PATRONAT

   HONORARY PATRONAGE

    

   • Prezydent Miasta Białegostoku
    d
    r hab. Tadeusz Truskolaski
   • Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki
    dr Tadeusz Wojda SAC
   • Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański 
   • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
    prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski
   • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
    prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski