• 03.10.2013 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

  About us

  Head of Department:

  Prof. dr hab. Jolanta Wysocka
  e-mail: pedlab@umb.edu.pl

  Address:

  ul. Waszyngtona 17
  15-269 Białystok
  tel. 85745 0761, 85745 0762, 85745 0763
  e-mail: pedlab@umb.edu.pl

  Units:

  • Clinical chemistry unitphone: +48 85745 0761 - Dr. Alicja Koput
  • General analytics and parasitology unit - phone: +48 85745 0511 - Małgorzata Wojtkowska
  • Haematology and coagulology unit - phone: +48 85745 0514 - Dr. Katarzyna Hryniewicz
  • Toxicology and pharmacodynamicy unit - phone: +48 85745 0743 - Dr. Beata Żelazowska – Rutkowska
  • Cytogenetics unit - phone: +48 85745 0749 - Dr. Barbara Jaworowska