• Ostatnia zmiana 29.09.2013 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Publikacje

  • Rok 2000
  •  
  • Krajewska -Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C., Wojtukiewicz M., Krawczuk-Rybak M., Szczurzewski M.: Biotypy enzymatyczne a wrażliwość na leki przeciwgrzybicze szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy jamy ustnej pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi, Mikologia Lekarska, 2000, 7, 1, 27-34
  • (PUNKTY MNISW: 4)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.: Pięcioletnia obserwacja lekowrażliwości szczepów grzybów drożdżopodobnych u pacjentów onkologicznych. Mikologia Lekarska 2000, 7, 4, 209-215.(PUNKTY MNISW: 4)
  • Krajewska-Kułak E.: Rosnący problem - zakażenia grzybicze. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2000, 10, 31-32
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Rolka H., Łukaszuk C., Karczewski J. , Niczyporuk W., Zachowicz A.: Grzybicze zakażenia szpitalne – narastający problem. Mikologia Lekarska, 2000, 7, 3, 159-163.(PUNKTY MNISW: 4)
  • Nyklewicz W. : Program budowania sieci zdrowych relacji pielęgniarek z pacjentami i ich rodzinami na terenie wybranego szpitala w Łodzi dla poprawy zdrowia. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi , 2000, 7-9
  •  
  • Rok 2001
  •  
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W.: Ocena wpływu 33% ekstraktu z grejfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów i pleśni. Wiadomości Parazytologiczne, 2001, 47, 4, 845-849. (PUNKTY MNISW: 4 Medline)
  • Matysiak J., Krajewska-Kułak E., Karczewski J., Niewiadomy A.: N-Heterocyclic Derivatives of 2,4-Dihydroxybenzcarbothioamide as Antimycotic Agents. Journal of Agriculturae and Food Chemistry, 2001, 49, 11, 5251-5257. (IF: 1,576 PUNKTY MNISW: 10 Medline)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk C., Bartoszewicz M., Roszkowska I., Szczurzewski M., Trybuła J.: Biotypy enzymatyczne szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z różnych ontocenoz. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1, 13-17. (PUNKTY MNISW: 4)
  • Krajewska-Kułak E. , Łukaszuk C., Niczyporuk W., Romatowski J., Łaszewicz W., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.: Wpółistnienie zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w przypadkach patologii żołądka. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1,19-27. (PUNKTY MNISW: 4)
  • Lewko J., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Karczewski J., Zachowicz A.: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi występujące na Oddziale Urologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1, 29-32. (PUNKTY MNISW: 4)
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C., Penar-Zadarko B., Bartoszewicz A., Niczyporuk W., Moss E., Lipski J., Michalewicz M., Kłoczko B., Maliszewska K., Misiak B., Dąbrowska B., Małaszkiewicz I., Pawłowska K., Ołdytowska A.: Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 1, 41-45. (PUNKTY MNISW: 4)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Niczyporuk W., Winter G.: Ocena wpływu ekstraktu z grejfruta na wzrost grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida albicans. Mikologia Lekarska, 2001, 8, 2, 91-95. (PUNKTY MNISW: 4)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Niczyporuk W., Winter G.: Ocena wpływu Citroseptu na wzrost grzybów drożdżopodobnych. Mikologia Lekarska, 2001, 11-19. (PUNKTY MNISW: 4)
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Pielęgniarki w walce z grzybicą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2001, 3, 26-27.
  • Sierakowska M.: Identyfikacja i postępowanie z odpadami medycznymi w samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym AM w Białymstoku. Odpady medyczne i co dalej. Materiały seminaryjne, Białystok 07.11.2001.
  • Nyklewicz W. : Co zagraża pielęgniarce. Magazyn Pielęgniarki i Położne, 2001, 9, 1, 10-11
  • Nyklewicz W.: W pracy stresy w domu nie lepiej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2001, 10, 1, 11-12
  •  
  • Rok 2002
  •  
  • Chadzopulu A., Wrońska I., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Walka z grzybicą na oddziałach onkologicznych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 11, 32-33.
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Bartoszewicz A.: Rak żołądka. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 11, 16-17.
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Trybuła J., Szczurzewski M.: Enzymatic biotypes of the yeast-like fungi strains and their susceptibilities to antimycotics isolated from ontocenosis of the urogenital system. Mikologia Lekarska, 2002, 9,2, 67-74, (PUNKTY MNISW: 4)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E., Gniadek A., Macura A.B., Lewko J. Niczyporuk W., Cieślak W., Wojewódko A.: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare homes in Białystok and the surrounding area during summer and autumn. Mikologia Lekarska, 2002, 9, 2, 59-66. (PUNKTY MNISW: 4)
  • Lewko J., Polityńska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B.: Jak rozmawiać z pacjentem w podeszłym wieku. Pielęgniarka i Położna, 2002, 5-6, 4-6. (PUNKTY MNISW: 0,5)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M., Sawicki Z., Krawczuk-Rybak M., Sobolewski K., Romanowicz L.: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory. Onkologia Polska, 2002, 5, 1, 25-34. (PUNKTY MNISW: 2)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Krawczuk-Rybak M., Laskowska A.: Badania powietrza w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Onkologia Polska, 2002, 5, 3-4, 147-152. (PUNKTY MNISW: 2)
  • Nyklewicz W. : Komunikowania trzeba uczyć interaktywnie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 10,14-15
  • Nyklewicz W.: Do czego kształcimy pielęgniarki? Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 6,13-14
  • Nyklewicz W.: Edukacja zespołowa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 11, 14-15
  • Nyklewicz W.: Jak kształciliśmy pielęgniarki. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 5, 11-12
  • Nyklewicz W.: Przepis na kurs doskonały. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 2, 16
  • Nyklewicz W.: Quo vadis, pielęgniarko. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 4, 8-9
  • Rolka H., Jankowiak B.: Nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 2, 39.
  • Sierakowska M.: Pacjenci z RZS chcą wiedzieć więcej. Edukacja zdrowotna. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2002, 05, 27-28.
  •  
  • Rok 2003
  •  
  • Bartoszewicz A., Krajewska K.: Pielęgnowanie skóry noworodka i niemowlęcia. Magazyn Pielęgniarki I Położnej, 2003,12, 39 – 40.
  • Boliński J., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Bolińska J., Sakowicz S.: Epidemiologia zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w materiale Przychodni Dermatologicznej SM ZOZ w Białymstoku. Mikologia Lekarska, 2003, 10,2, 119-127. (PUNKTY MNISW: 5)
  • Chadzopulu A., Wrońska I., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą na oddziałach onkologicznych. Mikologia Lekarska, 2003, 10, 2, 129-134. (PUNKTY MNISW: 5)
  • Cimoszuk D., Sierakowska M., Łagoda K., Jarocka I., Jurkowska G.: Sposoby żywienia młodzieży uczącej się. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 4, 75-80. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Iwanowicz-Palus G., Lewicka M., Skurzak A., Bień A., Krajewska-Kułak E.: Zainteresowanie młodzieży kształceniem w zawodzie położnej – w opinii studentów studiów licencjackich i słuchaczek szkół medycznych. Annales Universitatis Medicae Lodzensis , 2003, 2, 7-15. (PUNKTY MNISW: 1)
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Bartoszewicz A., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Borzęcki A.: Wybrane parametry oceny jakości życia pacjentów z łuszczycą, Dermatologia Kliniczna, 2003, 5, 1, 21-27. (PUNKTY MNISW: 1)
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Bartoszewicz A., Niczyporuk W., Borzęcki A.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat łuszczycy. Przegląd Dermatologiczny, 2003, 90, 5, 365-370. (PUNKTY MNISW: 3)
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Rolka H., Krajewska K., Lewko J.: Przygotowanie pielęgniarek do wykonywania funkcji zawodowych: Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 5, 43-46. (PUNKTY MNISW 2).
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Bartoszewicz A.: Problemy pielęgnacyjne. Rak żołądka. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 4, 15-16.
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Rolka H.: Edukacja pacjentów z chorobą wieńcową. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 6, 20-21.
  • Krajewska K., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Redźko E., Piechocka D., Jankowiak B., Bartoszewicz A.: Satysfakcja pacjentek z udzielanych świadczeń medycznych w oddziale położniczym. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 4, 81-85 (PUNKTY MNISW 2).
  • Krajewska –Kułak E, Łukaszuk C., Oksiejczuk E.: Zespół chorych budynków, czyli grzyby i bakterie a zdrowie lokatorów. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 7-8, 40.
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W., Sobaniec H., Bartoszewicz M., Trybuła J., Szczurzewski M.: An application fungitest in the assessment of susceptibility of the yeast-like fungi strains. Archives of Medical Research, 2003, 1, 8-0; Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.progmedres.com, (PUNKTY MNISW- 3)
  • Krajewska-Kułak E., Moss E., Łukaszuk C., Niczyporuk W. , Bartoszewicz M., Roszkowska I.: Common Difficulties in the Diagnosis and Therapy of Tinea in Patients Dia-gnosed in Dermatology Hospital in the Years 1981-2000. Korean Journal of Medical Mycology, 2003, 8, 3, 103-109. (PUNKTY MNISW: 6)
  • Krajewska-Kułak E., Karczewski J., Lewko J., Jankowiak B., Bartoszewicz A.: Tradycje kształcenia pielęgniarek w Akademii Medycznej w Białymstoku. Annales Universitatis Medicae Lodzensis, 2003, 2, 175-179. (PUNKTY MNISW: 1)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Niczyporuk W.: Antifungal activity of 33% grapefruit – water glycerol solution . Journal European Academy of Dermatology and Venereology, 2003, 17, 4, 486-487 (IF: 1,368 PUNKTY MNISW: 9 Medline )
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E.: Zespół chorych budynków, czyli szukaj przyczyny w swoim domu. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 5, 10-11.
  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Łukaszuk C., Bartoszewicz M., Roszkowska I., Moss E.: Difficulties in Diagnosing and Treating Tinea in Adults at the Department of Dermatology in Bialystok (Poland). Dermatology Nursing, 2003, 14, 6, 527-530, 534. (PUNKTY MNISW: 6 Medline )
  • Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Łukaszuk C., Matysiak J., Kostecka M.: In Vitro Antifungal Activity Of N,N-Phenyl-1,2,3,4-Thiatriazole-5-Yl-2,4-Β-Resorcyl-Carbothioamide. Arzneimittel Forschung Drug Research, 2003, 53, 9, 668-675. (IF: 0,671 PUNKTY MNISW: 8 Medline)
  • Krajewska-Kułak E.: Rola pielęgniarki we współczesnej medycynie. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 5, 103-107. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C., Krajewska K.: Wstępna ocena wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych. Mikologia Lekarska, 2003, 4, 261-264. (PUNKTY MNISW: 5)
  • Lewko J., Magnuszewska D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Ślusarska B.: System kształcenia w opinii studentów pielęgniarstwa – analiza porównawcza. Annales Universitatis Medicae Lodzensis , 2003, 2, 161-167. (PUNKTY MNISW: 1)
  • Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Strategia rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie w Danii. Pielęgniarstwo Polskie, 2003, 1, 7-8. (PUNKTY MNISW – 1)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Szczepański M., Szamatowicz J.: Badania powietrza na oddziałach noworodkowych w Białymstoku i Lublinie. Pediatria Polska, 2003, 78, 5, 369-375. (PUNKTY MNISW: 4 )
  • Matysiak J., Niewiadomy A., Krajewska-Kulak E., Mącik-Niewiadomy G.: Synthesis of some 1-(2,4-dihydroxythiobenzoyl) imidazoles, -imidazolines and –tetrazoles and their potent activity against Candida species. Farmaco, 2003, 58, 6, 455-461. (IF: 0,79 PUNKTY MNISW: 6 Medline )
  • Niczyporuk W., Aleksiejczuk P., Witkowski St., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk M., Wałejko P.: Działanie ochronne b-glukozydu a-tokoferolu na skórę myszy naświetlanych promieniami UVA, Farmacja Polska, 2003, 59, Supl., 35-37, (PUNKTY MNISW: 2)
  • Nyklewicz W., Lewko J., Gawryło A., Jankowiak B.: Definicja stylów porozumiewania się pielęgniarek w relacjach z pacjentami. Pielęgniarstwo XXI Wieku, 2003, 4, 51-57. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Nyklewicz W.: Komunikacja międzyludzka. Jak kształtować ją u studentów pielęgniarstwa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 2, 13-14
  • Nyklewicz W.: Nie oceniać, lecz rozumieć. Magazyn Pielęgniarek i Położnej, 2003, 6, 11-12
  • Nyklewicz W.: Standard na dobre i na złe. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2003, 7-8, 14-15
  • Nyklewicz W.: Werbalne bariery komunikacyjne. Skala zjawiska i przesłanki do kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie umiejętności komunikowania się. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2003, 3, 33-42. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Penar- Zadarko B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Standard postępowania pielęgniarskiego w celu rozpoznawania i zapobiegania zakażeniom grzybiczym. Mikologia Lekarska, 2003, 10, 1, 45-49. (PUNKTY MNISW: 5)
  • Penar- Zadarko B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat grzybicy. Mikologia Lekarska, 2003, 10, 1, 31-37. (PUNKTY MNISW: 5)
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Krajewska K., Lach J., Karczewski J. : Patogeny grzybicze w powietrzu sal bloku operacyjnego. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 2003, 4, 267-273. (PUNKTY MNISW: 5)
  • Sierakowska M., Ciżewska C, Szafran D., Łagoda K., Cimoszuk D, Jarocka I., Jurkowska G.: Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych – ocena procedury kaniulacji naczyń obwodowych. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2003, 5, 73-78. (PUNKTY MNISW – 2)
  •  
  • Rok 2004
  •  
  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Krajewska K: Jak chronić skórę latem. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 7-8, 46-48
  • Bartoszewicz A., Krajewska K.: Pielęgnowanie skóry noworodka i niemowlęcia. Pleśniawki, potówki.... . Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 4 , 39 – 34.
  • Baszeń K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Poziom wiedzy i umiejętności pielęgniarek z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 3, 8, 83-87 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Dawidowicz A., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kulikowski M., Szyszko-Perłowska A., Rolka H., Jankowiak B., Leszczyńska K.: Wiedza kobiet na temat zachowań prozdrowotnych w połogu. Wiadomości Lekarskie, 2004, 57, supl. 1, 70-73 (PUNKTY MNISW – 5 Medline)
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Wrońska I., Baranowska A., Niczyporuk W., Łukaszuk C.: Necessity of health education among patients with psoriasis. Dermatology Nursing, 2004, 16, 5, 439-444. (PUNKTY MNISW- 6, Medline)
  • Jóźwiak A., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kulikowski M.: Wiedza kobiet na temat zachowań prozdrowotnych w ciąży. Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6, 1, 377-381 (PUNKTY MNISW- 3)
  • Krajewska A., Szyszko-Perłowska A., Krajewska-Kułak E., Bartoszewicz A., Heleniak M., Jankowiak B., Rolka H., Lewko J., Łukaszuk C.: Poziom wiedzy młodzieży szkół średnich w Białymstoku na temat trądzika. Pediatria Polska, 2004, 79,8, 495-499 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Krajewska K, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Rolka H., Lach J., Karczewski J. : Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu sal oddziału położniczego. Doniesienie wstępne. Ginekologia Polska, 2004, 75, 6, 451-456 ( PUNKTY MNISW – 5 Medline)
  • Krajewska K., Szyszko – Perłowska A., Tymińska M.: Higiena w ciąży i połogu. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 5, 41.
  • Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Krajewska-Kułak E.: Ważne dla jakości życia. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 3, 31, 33
  • Krajewska-Kułak E., Klapa W., Lewko J., Wrońska I., Łukaszuk C., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Rolka H., Leszczyńska M., Krajewska K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Opinia pielęgniarek na temat potrzeby edukacji osób z marginesu społecznego. Alkoholizm i Narkomania, 2004, 18, 1-2, 91-102 (PUNKTY MNISW - 1)
  • Krajewska-Kułak E., Klapa W., Lewko J., Wrońska I., Van Damme-Ostapowicz K , Łukaszuk C., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Rolka H., Leszczyńska M., Krajewska K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Potrzeba edukacji chorego psychicznie i jego rodziny w opinii pielęgniarek. Psychiatria Polska, 2004, 38, 4, 697-705, (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C.: Kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce (1). Na poziomie europejskim. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 11, 13-14.
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Green J., Wrońska I., Chadzopulu A., Kotrotsiou E., Kaba E., Theodosopoulou E.: Resistance of the Yeasts-Like fingi Strains Isolated From Different Ontogeneses of Patients. Dermatology Nursing, 2004, 16, 3, 259-265. (PUNKTY MNISW- 6, Medline)
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Rolka H., Jakoniuk P., Leszczynska K.: Wstępna ocena wiedzy pacjentów na temat zakażeń szpitalnych. Mikologia Lekarska, 2004, 11, 4, 277-281 (PUNKTY MNISW – 4)
  • Leszczyńska K., Krajewska K., Leszczyński G.: Wiedza studentek Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Wiadomości Lekarskie, 2004, 57 suppl.I, 188 – 191 (PUNKTY MNISW – 5 Medline)
  • Lewko J., Gawryło A., Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C.: Rozwój umiejętności komunikacyjnych pielęgniarek. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 1. 6, 37-41 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Lewko J., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M.: Subiektywna ocena sytuacji zdrowotnej, socjalnej i ekonomicznej osób starzejących się. Annales UMCS Sectio D Medicina, 2004, 59, supl. 15, 260, 378-382 (PUNKTY MNISW – 5)
  • Lewko J., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H.: Problem odleżyn w praktyce pielęgniarskiej. Dermatologia Kliniczna, 2004, 6, 1, 37-40. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Niczyporuk W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Tinea favosa among patients treated due to mycosis at the Department of Dermatology and Veneorology in Białystok in the years 1981-2000. Mycoses, 2004, 47,257-260. (IF –0,688; PUNKTY MNISW – 8, Medline)
  • Nyklewicz W.: Czym grozi praca z młodzieżą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 1-2 , 18-19
  • Nyklewicz W.: Pomaganie w niepotrzebie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 7-8
  • Ramuszewicz M., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C.: Próba oceny wiedzy na temat zespołu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek bloku operacyjnego. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 3, 8, 25-30 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Rataj D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Nowecki Z.I., Rutkowski P., Niczyporuk W.: Ocena jakości życia pacjentów po radykalnym usunięciu czerniaka skóry leczonych uzupełniająco Interferonem. Przegląd Dermatologiczny, 2004, 4, 91, 305-312 (PUNKTY MNISW – 3)
  • Rataj D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Nowecki Z.I., Rutkowski P., Niczyporuk W.: Ocena jakości życia pacjentów po radykalnym usunięciu czerniaka skóry. Dermatologia Kliniczna, 2004, 6, 4, 215-220 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Rolka H., Krajewska-KułaK E., Van Damme-Ostapowicz K., Wrońska I, Jankowiak B.: Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z owrzodzeniem podudzi, u którego zastosowano w procesie terapii opatrunki wspomagające proces gojenia ran. Dermatologia Kliniczna, 2004, 6,2, 79-84. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Rolka H., Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B.: Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych. Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6,1, 505-509 (PUNKTY MNISW- 3)
  • Sanik K., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Rola pielęgniarki w ocenie zdolności ruchowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 2(7), 93-97 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Edukacja pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w świetle faktów, oczekiwań i zadań pielęgniarki reumatologicznej. Annales UMCS Sectio D Medica, 2004, 59, suppl. 15, 503, 125-130 (PUNKTY MNISW – 5)
  • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Wiedza pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o chorobie i zasadach postępowania a umiejętność samoopieki. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 3, 8, 61-66 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Sierkowska M., Krajewska-Kułak E.: Jakość życia w chorobach przewlekłych – nowe spojrzenie na pacjenta i problemy zdrowotne w aspekcie subiektywnej oceny. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2004, 2, 7, 23-26 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Szyszko – Perłowska A., Krajewska K.: Blizna po matce. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2004, 4, 44.
  • Ślusarska B., Krajewska-Kułak E., Zarzycka D.: Children’s perceptions of the nurse profession in poland. Nurse Education Today, 2004, 24, 7, 521-529. (IF - 0,388 PUNKTY MNISW- 8 Medline)
  •  
  • Rok 2005
  •  
  • Bajer B., Batura-Gabryel H., Łukaszuk C., Mnichowska M., Krajewska-Kułak E., Giedrys-Kalenda S.T.: Biotypy szczepów Candida albicans wyizolowanych z górnych dróg oddechowych osób zamieszkujących trzy regiony. Mikologia Lekarska, 2005, 2, 12, 109-113. (PUNKTY MNISW- 5)
  • Gniadek A., Macura A. B., Oksiejczuk E. , Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Fungi in the air of selected social welfare homes in the Małopolskie and Podlaskie provinces – a comparative study. International Biodeterioration and Biodegradation, 2005, 55, 2, 85-91 (IF –1,209, PUNKTY MNISW - 15, Medline)
  • Jankowiak B., Krajewska – Kułak E., Rolka H., Krajewska K., Nyklewicz W.: Agresja i przemoc w pracy pielęgniarki (doniesienie wstępne). Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 3,12, 153-155 (PUNKTY MNISW-2)
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Krajewska K., Rolka H., Sierakowska M., Van Damme-Ostapowicz K., Niczyporuk W., Lewko J.: The importance of the heath eduaction in life quality improvement in patients with psoriasis. Annales Academiae Medicae Bialostocensis, 2005, 50, suppll. 1, 145-147 (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów chorych na łuszczycę. Dermatologia Kliniczna, 2005, 7, 4, 191-194 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Łuszczyca – najczęstsza choroba skóry (1). Przyczyny, objawy, typy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 4, 26-27
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Łuszczyca – najczęstsza choroba skóry (2). Najczęstsze metody leczenia. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 5, 16-17
  • Jarosz A., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Problemy pielęgnacyjne pacjentek z rakiem jajnika. Ginekologia Praktyczna, 2005, 1, 21-23 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Kowal-Bielecka O., Kowal K., Rojewska J., Bodzenta-Łukaszyk A., Siergiejko Z., Sierakowska M., Sierakowski St.: Cyclophosphamide reduces neutrophilic alveolitis in patients with scleroderma lung disease: a retrospective analysis of serial bronchoalveolar lavage investigations. Annals of the Rheumatic Diseases, 2005, 64, 1343-1346. (IF- 6,956, PUNKTY MNISW- 24, Medline)
  • Kowalczuk K., Jankowiak K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Krajewska K.: Standard edukacji pielęgniarskiej w opiece nad pacjentami z żylakami kończyn dolnych. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2005, 59,6, 485-490 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kruszewa R., Szpakow A., Wołczyński Sł.: Wpływ objawów klimakterycznych na jakość życia kobiet w okresie menopauzalnym na Białorusi – doniesienie wstępne. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2005, 59,6, 453-456 (PUNKTY MNISW – 2)
  • Krajewska-Kułak E. Łukaszuk C., Lewko J. (cz. I): Przez stulecia. Kształcenie pielęgniarek i położnych na świecie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 1-2, 12-13.
  • Krajewska-Kułak E., Klapa W., Lewko J., Wrońska I., Łukaszuk C., Jankowiak B., Bartoszewicz A., Rolka H., Laskowska A., Krajewska K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Rola pielęgniarki w edukacji rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zdrowie Publiczne, 2005, 115, 4, 528-531 (PUNKTY MNISW – 3)
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C.: Kamienie milowe. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 10, 14.
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Łukaszuk C.: Polskie tradycje. Kształcenie pielęgniarek i położnych na świecie. (cz. II). Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 3, 16-17.
  • Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Bartoszewicz M., Roszkowska I., Łukaszuk C., Moss E.: Difficulties in the diagnosis and therapy of skin of tinea in children. Przegląd Pediatryczny, 2005, 35, 1, 52-54 (PUNKTY MNISW – 3)
  • Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Popławska E.: Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu 2 jako niezbędny element terapii. Diabetologia Praktyczna, 2005, 6, 1, 7-14 (PUNKTY MNISW – 3)
  • Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Popławska E.: Poziom zapotrzebowania na edukację u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetologia Polska, 2005, 12, 3-4, 320-323 (PUNKTY MNISW- 3)
  • Leszczyńska K., Dymczyk K., Wac K., Krajewska K.: Obeying patient’s rights on the basis of maternity ward. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis,, 2005, 50, suppl.1, 70 – 73 (PUNKTY MNISW - 5, Medline)
  • Leszczyńska K., Leszczyński G., Krajewska K.: Ocena możliwości karmienia piersią w wybranych oddziałach położniczych województwa śląskiego. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2005, 59, 6, 429 – 433 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Lewko J., Demianiuk M., Krot E., Krajewska – Kułak E., Sierakowska M., Nyklewicz W., Jankowiak W.: Assessment of risk for pressure ulcers using the Norton scale in nursing practice. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Supl.1, 148-151. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Lewko J., Polityńska-Lewko B., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E. : Health behaviours of nursing students. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska. Sectio D. Medicina, 2005, 60, suppl. 16, 3, 260-264 (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Niczyporuk W., Theodosopoulou E., Hatzopulu A., Krawczuk-Rybak M., Wojtukiewicz M.: Variations of enzymatic activity and biotypes of the yeast like fungi strains isolated from cancer patients. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 16-19. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Niewiadomy A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Matysiak J., Kostecka M.: In vitro antifungal activity of N-3- (1, 2, 4-dithiazole-5-thione) -beta- resorcylcarbothioamide. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 31-35. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Nowodworska B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Analiza sytuacji zdrowotnej pacjentów po zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA). Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 3,12, 157-161 (PUNKTY MNISW-2)
  • Nowodworska B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Problemy pielęgnacyjne pacjentów po zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA). Pielegniarstwo XXI wieku, 2005, 1, 9, 81-88. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Nyklewicz W., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Ocena relacji student-pacjent w perspektywie superwizji klinicznej w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 1-2, 129-134. (PUNKTY MNISW- 2)
  • Nyklewicz W.: Wizerunek zawodowy pielęgniarek – udawanie czy profesjonalizm. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, 4
  • Olejnik B., Maciorkowska E., Lenkiewicz T., Sierakowska M.: Educational of nursing problems of parents of children with stoma. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis,, 2005, 50 (suppl.1), 163-166. (PUNKTY MNISW - 5, Medline)
  • Przeorska-Najgebauer M., Janusz-Jenczeń M., Hornik B., Kopczyńska E., Sierakowska M.: Udział chorego na cukrzycę w procesie leczenia. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2005, 60 (suppl. 16), 410-413. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Puczkowska E., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wasilewska A., Kułak W.: Ocena stopnia zadowolenia matek z opieki w oddziale pediatrycznym. Pediatria Polska, 2005, 80, 3, 193-297 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Ramuszewicz M., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C., Kułak W.: Problem wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek instrumentariuszek. Chirurgia Polska, 2005, 7,4, 244-251 (PUNKTY MNISW – 5)
  • Rataj D., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Van Damme-Ostapowicz K., Nowecki Z.I., Rutkowski P., Niczyporuk W.: Quality of life evaluation in an interferon therapy after radical surgery in cutaneous melanoma patients. Cancer Nursing, 2005, 5/6, 28(3), 172-178. (IF - 0,823, PUNKTY MNISW- 24. Medline)
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E., Jakoniuk P., Leszczyńska K., Niczyporuk W., Penar-Zadarko B.: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare home in Czerewki in north - east part of Poland. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 26-30. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Sapieżyńska R., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Ocena wybranych problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą Hodgkina. Psychoonkologia, 2005, 9, 1-4, 1-5. (PUNKTY MNISW- 2)
  • Sierakowska M., Bogdańska A., Sierakowski S., Kowal-Bielecka O., Lewko J., Przeorska-Najgebauer M.: Problem życia z twardziną układową – zadania opiekuńczo-wychowawcze pielęgniarki. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2005, 60 (suppl. 16), 105-110. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Sierakowska M., Bogdańska A., Sierakowski St, Kowal-Bielecka O., Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Clinical and care problems of patients with systemic sclerosis - a chronic connective tissue disease. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska. Sectio D. Medicina, 2005, 60, suppl. 16, 5, 100-104 (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Sierakowska M., Krajewska – Kułak E., Lewko J., Przeorska-Najgebauer T., Jankowiak B., Rolka H., Szyszko-Perłowska A.: The education of patients with rheumatoid artritis – the knowledge and expectation of patients – the opinions of rheumatology nurses. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 108-110. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowski St.: Postępująca niesprawność, ból a jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Przegląd Lekarski, 2005, 62, 2, 89-94 (PUNKTY MNISW – 5, Medline)
  • Sierkowska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowski St.: Jakość życia w medycynie - geneza, główne koncepcje i kierunki przemian. Polski Merkuriusz Lekarski, 2005, 18, 604-606 (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Sierkowska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowski St.: Jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Przegląd Lekarski, 2005, 62, 3, 188-191.(PUNKTY MNISW – 5, Medline)
  • Theodosopoulou E., Konstantinou E., Toulia G., Koutsopoulou V., Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Tsokantaridis C., Kamba E.: The attitude of nurses for the enhancement of palliative care in Greece. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2005, Vol. 50, Suppl.1, 57-60. (PUNKTY MNISW- 5, Medline)
  • Wasilko E., Krajewska K., Krajewska – Kułak E., Terlikowski Sł., Jankowiak B., Rolka H.: Rola Szkoły Rodzenia w przygotowaniu kobiety do porodu i opieki nad noworodkiem. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2005, 3,12, 149-151 (PUNKTY MNISW-2)
  •  
  • Rok 2006
  •  
  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Sołoguba I., Jankowiak B., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A.: Analiza czynników ryzyka wśród pacjentów z chorobą niedokrwienną. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 107-110
  • Chadzopulu A., Krajewska-Kułak E.: Asklepion, starożytne sanatorium. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2006, 7-8, 10-11
  • Doroszkiewicz H., Lewko J., Sierakowska M.: Postulaty pielęgniarek w zakresie. optymalizacji środowiskowej opieki geriatrycznej. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 1-2, 39-42.
  • Gajewska M., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Lewko J., Jankowiak B.: Psychospołeczne problemy rodziców dziecka chorego na mukowiscydozę. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 3, 8, 61-66. (PUNKTY MNISW – 2)
  • Jankowiak B., Jakimiuk U. Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Baranowska A.: Zakres edukacji zdrowotnej chorych na cukrzycę typu 1 w odniesieniu do ich wiedzy o chorobie. Ananles Academiae Silesiensis, 2006, 60, 6, 476-481.(PUNKTY MNISW- 2)
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Lewko J., Szyszko-Perłowska A.: Wiedza pielęgniarek o zasadach konstruowania i przydatności standardów w praktyce zawodowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2006, suppl. 16, 60, 2, 464-468 (PUNKTY MNISW-5 Medline)
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Krajewska K., Baranowska A.., Sobolewski M.: Narażenie położnych na agresję w miejscu pracy – doniesienie wstępne. Ananles Academiae Silesiensis, 2006, 60, 405-409 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., Sierakowska M., Lewko J.: Narażenie pielęgniarek na agresję. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2006, suppl. 16, 60, 2, 458-463 (PUNKTY MNISW-5 Medline)
  • Jankowiak B., Wiszniewska J., Kułak W., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Rolka H., Baranowska A.: Powikłania po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych występujące u dzieci – plan edukacji zdrowotnej, Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 39-44
  • Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Kowalczuk K., Krajewska K.: Charakterystyka usprawniania chorych na udar mózgu w poszczególnych okresach rehabilitacji. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2006, 60, 1 41-46 (PUNKTY MNISW: 2)
  • Klimaszewska K., Siemieniuk M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Krajewska K., Rolka H., Baranowska A., Kondzior D.: Najczęściej występujące problemy bio-psycho-społeczne u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 74-79
  • Kondzior D J.., Krajewska-Kułak E., Rolka H. J., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Baranowska A.: Ocena wiedzy młodzieży na temat przyczyn, powikłań rehabilitacji urazów kręgosłupa. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 89-94
  • Kowalczuk K., Bednarczyk A., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Baranowska A., Krajewska K., Kondzior D.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec dzieci z krótkowzrocznością. Problemy Pielęgniarstwa, 3-4.2006, 34-38
  • Kowalczuk K., Sokolowska W., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J.: Program edukacji pielęgniarskiej wobec chorych z rozpoznaną neuropatyczną stopą cukrzycową. Annales Academaie Medical Silesiensis, 2006, 60, 380-384 (PUNKTY MNISW: 2)
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wróblewska K., Chilińska J., Gołębiewska A.; Dziecko z niedowidzeniem w przebiegu zeza. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 30-33
  • Krajewska-Kułak E, Krajewska K., Ratka M., Heleniak M., Łukaszuk C., Jankowiak B., Ratka P, Niczyporuk W.: Zastosowanie wskaźnika DLQI w ocenie jakości życia młodzieży z trądzikiem pospolitym. Dermatologia Kliniczna, 2006, 8,1, 23-26 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Jankowiak B., Łukaszuk C., Klimaszewska K., Kowalczuk K.: Ocena systemu kształcenia licencjackiego na kierunku pielęgniarstwo w opinii studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 14/15, 83-89 (PUNKTY MNISW-2)
  • Krajewska-Kułak E., Lewko J., Jankowiak B., Łukaszuk C., Krajewska K., Szyszko-Perłowska A.: Ocena systemu kształcenia licencjackiego na kierunku położnictwo w opinii studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 16, 109-114. (PUNKTY MNISW-2)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Chadzopulu A: Badania mikologiczne i krajoznawcze. Wizyta polskich naukowców w Grecji. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2006, 1-2, 10-11
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Czepkowanie i wręczenie dyplomów. Tradycja i współczesność w AM w Białymstoku. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2006, 1-2, 20-21
  • Lewko J., Kowalczuk M., Sierakowska M., Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Występowanie czynników ryzyka nietrzymania moczu u kobiet po 50. roku życia znajdujących się pod opieką położnej środowiskowo-rodzinnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina, 2006, supll. 16, 395, 206-209 (PUNKTY MNISW-5 Medline)
  • Lewko J., Łubińska M., Sierakowska M., H., Krajewska-Kułak E., Doroszkiewicz H.: Definiowanie pojęcia zdrowie przez pielęgniarki, Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 1-2, 127-131
  • Lewko J., Sierakowska M., Klimaszewska K., Krajewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Profilaktyka i edukacja w zespole stopy cukrzycowej. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2006, 60, 5, 459-461 (PUNKTY MNISW: 2)
  • Lewko J., Szymańska L., Sierakowska M., Nowodworska B., Krajewska-Kułak E.: Współczynnik niepełnosprawności wśród osób starszych a zapotrzebowanie na domową opiekę pielęgniarską. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 111-114
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. , Rolka H., Fiłon J.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu pracowni radiologicznych w Białymstoku. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 2006, 13,2, 111-118 (PUNKTY MNISW- 5)
  • Miastkowska K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Łukaszuk C.: Problemy z zakresu edukacji zdrowotnej wśród pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaną chorobą nadciśnieniową. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 14/15, 91-98 (PUNKTY MNISW-2)
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K.: Psychologiczne aspekty bólu pooperacyjnego jako głównego problemu pielęgnacyjnego u pacjenta chirurgicznego. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2006, 60, 1, 58-60 (PUNKTY MNISW: 2)
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Łukaszuk C., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska K.: Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego. Mikologia Lekarska, 2006, 13, 4, 301-305 (PUNKTY MNISW- 5)
  • Rolka H.: Zapobieganie wystąpieniu ponownego udaru niedokrwiennego mózgu – standard działań z zakresu profilaktyki wtórnej. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4
  • Siedzik A., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Poziom wiedzy studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na temat zasad udzielania pomocy przedlekarskiej osobom dorosłym. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2006, 16, 121-126 (PUNKTY MNISW-2)
  • Sierakowska M., Bruszewska U., Lewko J., Jankowiak B., Krajewska K., Najgebauer M., Krajewska – Kułak E.: Ocena wiedzy rodziców o alergii pokarmowej, zasadach postępowania i umiejętność samoopieki - zadania edukacyjne pielęgniarki. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio D Medicina, 2006, 60, 6, 491-496 (PUNKTY MNISW- 5 Medline).
  • Sierakowska M., Gryk I., Lewko J., Doroszkiewicz H., Krajewska-Kułak E., Kulikowska A.: Terapeutyczne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem i rodziną w oddziałach pediatrycznych – zadania i problemy. Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 1-2, 43- 49
  • Sierakowska M., Karpińska A., Sierakowski St., Krajewska-Kułak E., Kamieńska I., Domysławska I.: Jakość życia pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Annales Academiae Medicae Stetinensis, 2006, 52, suppl. 2, 29-37 (PUNKTY MNISW – 5, Medline)
  • Sierakowska M., Matys A., Kosior A., Ołtarzewska B., Kita J., Sierakowski St , Krajewska-Kułak E.: Ocena jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia, 2006, 44, 6, 298-303 (PUNKTY MNISW-3)
  • Szwed I., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Kułak W.: Ocena poziomu wiedzy i przygotowania rodziców do opieki nad dzieckiem z padaczką. Annales Academiae Medical Silesiensis, 2006, 60, 394-400 (PUNKTY MNISW-2)
  • Szyszko-Perłowska A., Wasilewska M., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Krajewska K., Baranowska A.: Problemy kobiet z nietrzymaniem moczu, Problemy Pielęgniarstwa, 2006, 3-4, 54-61
  • Tomaszewska M., Jankowiak B.: Możliwość zastosowania założeń teorii Dorothy Orem i Calisty Roy w opiece nad pacjentami z HIV/AIDS. Problemy Pielęgniarstwa, 2006,1-2, 84-94
  •  
  • Rok 2007
  •  
  • Gołębiewska A., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Wróblewska K., Kowalewska B., Rolka H., Chilińska J.: Żałoba w opinii pielęgniarek szpitala wojewódzkiego w Łomży. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88,4, 480-483 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Sierakowska M., Lewko J.: K. Klimaszewska: Exposure the doctors to aggression in the workplace, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 89-93 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Jankowiak B., Krystoń-Serafin M., Krajewska-Kułak E., Popławska E.: Powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej, Nowiny Lekarskie, 2007, 76, 6, 482-484 (PUNKTY MNISW- 3)
  • Klimaszewska K., Bondaruk I., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Jankowiak B., Kondzior D., Baranowska A.: Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 4, 408-416 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Klimaszewska K., Kułak W., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kondzior D., Baranowska A.: Seasonal variation in ischaemic stroke frequency in Podlaskie Provinceby season. Annales Academiae Medicae Bialostocennsis, 2007, 52, suppl. 1, 112-114 (PUNKTY MNISW – 5 pkt , Medline)
  • Kondzior D., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Rolka H.: Wiedza młodzieży na temat urazów kręgosłupa. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 378-380 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Kowalewska B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Chilińska J.: Ocena uzależnienia od nikotyny wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2007, 1, 18, 67-70. (PUNKTY MNISW - 2)
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Gołębiewska A., Wróblewska K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K., Chilińska J., Kowalczuk K.: Opieka hospicyjna i paliatywna oraz eutanazja w opinii pielęgniarek i studentów kierunku pielęgniarstwo. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 4, 484-488 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Krajewska K., Krajewska- Kułak E., Haeineman L., Adraniotis J., Chadzopulu A., Theodosopoyloy E, Euframidu E. N., Kruszewa R., Szpakow A., Jankowiak B., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Kondzior D., Baranowska A.: Comparative analysis of quality of life women in menopause period in Poland, Greece and Belorussia using MRS scale. Preliminary report, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 140-144 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Hatzopulu A., Joannie A., Rolka H., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Lewko J., Sierakowska M., Baranowska A., Łukaszuk C.: Analiza porównawcza jakości życia kobiet w okresie menopauzy w Polsce i Grecji z zastosowaniem indexu Blauta-Kupermana – doniesienie wstępne, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2007, 1, 18, 31-34 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Tsokandtaridis H., Hatzopulu A., Hatzmanasi D., Kosmois D.: Indoor air studies of fungi contamination at the Neonatal Deaprtment and Intensive Care Unit an Poaliative Care in Kaval Hospital in Greece, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 11-15 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Krajewska-Kułak E.: Uczulenia – epidemia XX wieku. Alergiczny wyprysk kontaktowy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007, 5, 28-30.
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Rolka H., Jankowiak B., Macura A. B., Jakoniuk P.: Analiza wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 348-353 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Borzuchowska A.: Opinia pacjentów o jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Jasła i jego okolic, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 277-285 (PUNKTY MNISW-4)
  • Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Borzuchowska A.: Opinia pielęgniarek rodzinnych na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 286-293 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Borzuchowska A.: Opinia lekarzy rodzinnych na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 3, 294-300 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Lewko J., Polityńska B., Kochanowicz J., Zarzycki W., Okruszko A., Sierakowska M. Jankowiak B., Górska M., Krajewska – Kułak E., Kowalczuk K.: Quality of life and its relationship to the degree of illness acceptance in patients with diabetes and peripheral diabetic neuropaty, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 144-147 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Lewko J., Zarzycki W., Kochanowicz J., Polityńska B., Górska M., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M.: Being Overweight and Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16, 5C, part I, 324-326 (IF -0,627, PUNKTY MNISW- 10)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E, Niewiadomy A, Stachowicz J., Głaszcz U., Oksiejczuk E.: In Vitro Antifungal Activity Of 2,5 Disubstituted Amino-Oksometyloso-Arylo-Thiadiazole Derivatives, Advances In Medical Science, Suppl. 1, 2007, 26-30 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Łukaszuk C., Domańska H., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.: Gruźlica –nawracający problem. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88(3), 249-253 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Baran E., Szepietowski J., Białynicki-Birula R., Kułak W., Rolka H , Oksiejczuk E.: Analysis of the incidence of fungal pathogens in air of the Department of Dermatology, Veneorolgy and Alergology of Medical University in Wrocław, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 15-181 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E.: Ocena przydatności metody wizualizacji własnej śmierci w kształceniu studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2007, 1,18, 35-40 (PUNKTY MNISW- 3)
  • Rolka H., Majsiak E., Krajewska-Kułak E., Krajewska K., Baranowska A., Kowalczuk K., Jankowiak B., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K.: Nowoczesne opatrunki. Leczenie ran przewlekłych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007, 7-8, 24-25.
  • Sierakowska M., Ołtarzewska B., Kosior A.: Standard opieki. Pacjent z twardziną układową. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007, 5, 33-35
  • Sierakowska M., Sierakowski St., Lewko J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Nursing problems of patients with systemic sclerosis Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 147-155 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Theodosopoulou E., Raftopoulos V., Krajewska-Kulak E., Wronska I., Chatzopulu A., Nikolaos T., Kotrotsiou E., Paralikas Th., Konstantinou E. , Tsavelas G.: A study to ascertain the patients’ satisfaction of the quality of hospital care in Greece compared with the patients’ satisfaction in Poland. Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 136-140 (PUNKTY MNISW –6, Medline)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Łukaszuk C., Kowalewska B., Lewko J. Sierakowska M., Krajewska K., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Szyszko-Perłowska A., Kułak W., Szczepański M.: Dom Dziecka w systemie opieki nad dzieckiem, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007, 88, 4, 396-401 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Szczepański M., Kułak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A.: Health-related behaviour self-assessment of children living in a children’s home; study based on own research realised in the Podlaskie voivodeship, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 37-44 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Szczepański M., Kułak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A.: Quality of life self-assessment of children living in a children’s home, based on own research conducted in the Podlaskie voivodeship, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 44-51 (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Szczepański M., Kułak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A.: Relations occurring between health-related behaviour categories and quality of life made by children brought up in a children’s home, in the Podlaskie Province, Advances in Medical Science, Suppl. 1, 2007, 51-55 (PUNKTY MNISW –6, Medline)
  •  
  • Rok 2008
  •  
  • ankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Level of nurses exposure to psycho-social threats existing in The workplace. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 231-235 (IF- 0.627, PUNKTY MNISW- 10)
  • Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Rolka H., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Influence of heath Behaviour on quality of life in patients with psoraiss. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 236-240 (IF- 0.627, PUNKTY MNISW- 10)
  • Klimaszewska K., Kułak W., Krajewska-kułak E., Kowalczuk K.: Sezonowość występowania chorób neurologicznych. Neurologia Dziecięca, 2008, 17, 55-58 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C., Klimaszewska K., Kondzior D.: Lobbing in Work of obstetrix, Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 343-348 (IF- 0.627, PUNKTY MNISW- 10) Lewko J., Zarzycki W., Kochanowicz J., Polityńska B., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalczuk K., Van Damme-Ostapowicz K.: Quality of life in diabetic patients in relation to mental well-being in the context of lifestyle and socio-demographic variables, Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 439-443. (IF- 0.627, PUNKTY MNISW- 10)
  • owalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Rolka H., Lewko J., Klimaszewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Kondzior D.: Lobbing in Work of obstetrix. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 338-342. (IF- 0.627, PUNKTY MNISW- 10)
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Sekmistrz S., Krajewska-
  • Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D.: Program edukacji pielęgniarskiej pacjentów z łuszczycą. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89, 2, 258-263 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Kondzior D., Kowalewska B.: Zagrożenia zawodowe pielęgniarek i położnych w środowisku pracy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89, 2, 211-215 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Kułak W., Kraszyńska B.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 2008, 15, 3, 140-144 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry – aspekty genetyczne, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 5, 26
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry - nawilżanie i natłuszczanie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 11, 27
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry - ocena nasilenia zmian. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008,7-8, 32
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry – postępowanie Diagnostyczne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 9, 30
  • Krajewska-Kułak E., Szczepański M.: Atopowe zapalenie skóry. Skóra dziecka jest inna. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 1-2, 38
  • Krajewska-Kułak E., Wróblewska K., Kruszewa R., Szpakow A., Kułak W., Baranowska A., Jankowiak B., Krajewska K., Kondzior D., Lewko J., Łukaszuk C., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme-Ostapowicz K., Jaszewski M., Kowalewska B., Chilińska J., Gołębiewska A.: Ocena zaufania pacjent lekarz z zastosowaniem skali Aderson i Dedrick. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89, 3, 377-381 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E.: Śmierć a emocje pielęgniarek – doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 2008, 16, 3, 248-254 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Odpowiedzialność wobec pacjenta. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 12, 14-15
  • Nyklewicz W.: Relacje międzyludzkie. Wewnątrzstresowność. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 4, 7-8
  • Nyklewicz W.: Relacje międzyludzkie. Zewnątrzstresowność. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 3, 9-10
  • Nyklewicz W.: Superwizja w pielęgniarstwie. Pierwsze koty za płoty. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 6, 12.
  • Nyklewicz W.: zawodowe granice. Zastrzyki za darmo. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 11, 4-5.
  • Nyklewicz W.: Analiza relacji międzyludzkich w zakładzie opieki zdrowotnej. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2008, 1, 85-88 (PUNKTY MNISW 2)
  • Rolka H., Lewko J., Kuprianowicz M., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B., Niczyporuk W., Niczyporuk M.: Wpływ zmian trądzikowych na wybrane parametry jakości życia, Dermatologia Kliniczna, 2008, 10, 1 , 15-19, (PUNKTY MNISW- 4)
  • Sierakowska M., Lewko J., Krajewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Jak żyć z przewlekłą chorobą reumatyczną – rola pielęgniarki w edukacji pacjentów. Problemy Pielęgniarstwa, 2008, 16, 1-2, 199-204 (PUNKTY MNISW- 2)
  • Sierakowska M., Sierakowski S., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Ruczaj J.: The influence of socio-demographic factors and lifestyle on The Quality of Life of rheumatic patients. Polish J. of Environ. Stud., 2008, 17, 4B, 327-332 (IF- 0.627, PUNKTY MNISW- 10)
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E.: Atopowe zapalenie skóry fazy zależne od wieku. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 6, 30.
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E.: Atopowe zapalenie skóry. Aspekty immunologiczne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 4, 24
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E.: Atopowe zapalenie skóry. Choroba nawrotowa i długotrwała. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008, 3, 33
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E: Atopowe zapalenie skóry – leczenie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008,10, 38-39
  • Szczepański M., Krajewska-Kułak E: Atopowe zapalenie skóry – profilaktyka i edukacja. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008,12, 38
  • Van Damme-Ostapowicz k., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Wrońska I., Szczepański M., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B.: Związki między ocenami zachowań zdrowotnych dzieci z domów dziecka na tle ich rówieśników ze wspólnot rodzinnych. Problemy Higieny i epidemiologii, 2008, 89, 4, 492-497 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Wróblewska K., Jaszewski M., Chilińska J., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalewska B., Gołębiewska A.: Analiza najczęstszych przyczyn zgonów pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Łomży – doniesienie wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008, 89,1, 136-141 (PUNKTY MNISW- 4)
  •  
  • Rok 2009
  •  
  • Glińska J., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Lewko J.: Ocena wiedzy pielęgniarek i położnych na temat zasad korzystania z solarium. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 3,391-397 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D.: Wpływ obciążenia psychicznego pracowników zintegrowanego zespołu medycznego na zadowolenia z wykonywanej pracy, Problemy pielęgniarstwa, 2009, 17, 315-320 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Kowalczuk K,, Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B.: Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy. Ann. Acad. Med. Stein. 55,3, 70-75(PUNKTY MNISW-6, Medline Lista Filadelfijska).
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M.,Lewko J., Krajewska K.,: Van Damme-OstapowiczK.: Ocena stopnia narażenia ratowników medycznych na agresję w miejscu pracy. Ann. Acad. Med. Stetin.2009; 55, 3, . 76-80 (PUNKTY MNISW-6, Medline, Lista Filadelfijska).
  • Krajewska-Kułak E., Gniadek A., Łukaszuk C.R., Macura A.B., Kułak W., Kraszyńska B.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych w Białymstoku i Krakowie. Mikologia Lekarska, 16,1, 29-33 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Krajewska-Kułak E., Gniadek A., Łukaszuk C.R., Macura A.B., Kułak W.: Wstępne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami z wykorzystaniem aparatu SAS SUPER 100 i MAS 100. Doniesienie wstępne. Mikologia Lekarska, 16, 1, 34-39 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Hatzopulu A., Bousmoukilia S., Terovitou Ch., Amanatidou A., Danilidis D.: Indoor air studies of fungi contamination at the Department of Pulmonology and Internal Medicine in Kavala Hospital in Grece, , Advances In Medical Science, 2009, 54, 2, 264-268, (PUNKTY MNISW – 6, Medline)
  • Lewko J., Mielech D., Nyklewicz W., Łukaszuk C., Sierakowska M., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego na temat śmierci i umierania a poziom wypalenia zawodowego. Problemy Pielęgniarstwa, 2009, 17, 2, 92-97. (PUNKTY MNISW- 4)
  • Łukaszuk C.R., Krajewska-Kułak E., Niewiadomy A., Stachowicz J., Głaszcz U.: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej nowo zsyntetyzowanych związków – benzimidazoli. Mikologia Lekarska, 16, 1, 24-28 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Łukaszuk C., Sobotko-Waszczeniuk O., Gościk E., Trypuć M., Bielemuk A., Rozwadowska E., Chilicka M.A.: Narażenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obsady pracowni radiologicznych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 2, 155-164 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K., Łukaszuk C., Sobotko-Waszczeniuk O., Trypuć M., Gościk E., Kowalewska B., Bielemuk A., Rozwadowska E., Chilicka M.: Samoocena narażeń zawodowych pracowników radiologii. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 3, 384-390 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B., Sobolewski M., Kraszyńska B.: Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych w Białymstoku. Mikologia Lekarska, 2009, 16, 3, 148-154 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobotko-Waszczeniuk O., Trypuć M., Gościk E., Macura A.B., Gniadek A., Kowalewska B., van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Rozwadowska E.: Wykorzystanie kwestionariuszy Indoor Environmental Quality – Medical Screening Questionnaire oraz Indoor Air Quality Health and Safety Guide do oceny ekspozycji pracowników radiologii na czynniki szkodliwe zawarte w powietrzu, Mikologia Lekarska, 2009, 16, 4, 231-237, (PUNKTY MNISW – 4)
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Czeska Pielęgniarka Roku 2008. Codziennie spraw sobie przyjemność. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 4, 10
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Lekarz nie przeczyta ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 5,14-15
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Ochrona zawodowej tożsamości. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 1-2, 4-5
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Praca i pomaganie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 6, 6-7
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Profesjonalnie tylko wobec osób obcych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 3, 8-9
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Relacja przełożony - podwładny. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 7-8, 6-7
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. Relacje (nie)symetryczne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 4, 8-9
  • Nyklewicz W.: Pielęgniarstwo. Zawodowe granice. W pracy jak w rodzinie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 9,14-15
  • Rolka H., Krajewska - Kułak E., Kułak W., Drozdowski W., Gołębiewska A., Kondzior D.: Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną. Doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 2009, 17, 3, 178-183. (PUNKTY MNISW- 4)
  • Van Damme-Ostapowicz k. Krajewska-Kulak E., Kulak W., Łukaszuk C., Wrońska I., Szczepański M., Rolka H., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Kondzior D., Szyszko-Perłowska A., Kowalewska B.: Związki pomiędzy ocenami dzieci kategorii jakości życia w województwie podlaskim na podstawie skali zachowań zdrowotnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 4, 577-583 (PUNKTY MNISW – 4)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek w województwie podlaskim z zakresu chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej. Mikologia Lekarska, 2009, 16, 3, 155-158 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W., Korzeniewski K., Jankowiak B., Łukaszuk C., Rolka H., Baranowska A., Bielemuk A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A., Kowalewska B., Kondzior D.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów z zakresu medycyny tropikalnej, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2009, 3,28, 57-62, (PUNKTY MNISW -2)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kulak E., Kulak W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Wrońska I., Szczepański M.: The influence of children’s educational environment on their quality of life. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 1, 67-77 (PUNKTY MNISW- 4)
  • Van Damme-Ostapowicz k., Krajewska-Kulak E., Olszański R., Nahorski W., Korzeniewski K., Łukaszuk C., Jankowiak B., Bielemuk A., Rolka H., Rozwadowska E., Baranowska A.: Analiza wiedzy studentów pielęgniarstwa w województwie podlaskim na temat chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 4, 613-620 (PUNKTY MNISW-4)
  • Van Damme-Ostapowicz k., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Wrońska I., Szczepański M., Rolka H., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Kondzior D., Szyszko-Perlowska A., Kowalewska B.: Związki między ocenami zachowań zdrowotnych dzieci z domów dziecka na tle ich rówieśników z rodzin własnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90, 4, 577-583 (PUNKTY MNISW-4)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Szpakowska-Żurawska K.: Stop Malarii. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2009, 7-8,18.
  •  
  • Rok 2010
  •  
  • Chilicka M., Krajewska-Kułak E., Rozwadowska E., Terlikowski R., Hładuński M., Młynarczyk I.: Ocena zaufania pacjent-lekarz na oddziałach położniczo-ginekologicznych, Pielęgniarstwo XXI wieku 2010 32/33;25-29, (PUNKTY MNISW-2)
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H.: Jakość usług medycznych - aktualne wyzwania, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18, 1, 79-82, (PUNKTY MNISW-6)
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Ostapowicz- Van Damme K., Klimaszewska K., Rolka H.: Influence of aggression on stress development in the population of nurses and midwives in the Podlaskie Province, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 3,444-450, (PUNKTY MNISW-6)
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Kułak W.: Narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w pracy pielęgniarek i położnych, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18, 3, 353-357 (PUNKTY MNISW-6)
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M.: Samoocena jakości życia przez pacjentów z problemami skórnymi. Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 2, 106-113 (PUNKTY MNISW-6)
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M.: Oczekiwania chorych dermatologicznych wobec członków zespołu terapeutycznego i opieki sprawowanej w placówkach ochrony zdrowia. Dermatologia Kliniczna, 2010,12,3,149-156, (PUNKTY MNISW-6)
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M., Kolasińska J., Franek G.: Postrzeganie chorych z problemami skórnymi przez pielęgniarki/położne, Dermatologia Kliniczna, 2010,12,4,217-225. (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska -Ferishah K., Krajewska-Kułak E., Terlikowski Sł., Wiktor H., Van Damme-Ostapowicz K., Chadzopulu A., Adraniotis J., Shpakou A.: Analysis of quality of life women in menopause period in Poland, Greece, Belorussia and Belgium using MRS Scale. Multicenter study. Advances In Medical Science, 2010, 55,2, 191-195, IF 1,057, KBN- 13, Medline
  • Krajewska-Kułak E. Chilicka M. A., Sienkiewicz A., Kropiwnicka E.: Znajomość problemów dermatologicznych okresu ciąży przez studentki kierunku położnictwo i zawodowo czynne położne, Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 4, 227-237, (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Chilicka M., Kułak W. , Rozwadowska E., Lankau A..: Akceptacja sytuacji związanej ze stanem zdrowia przez pacjentki oddziału patologii ciąży i położniczego, Ginekologia Praktyczna, 2010, 2,105, 31-35, (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Gniadek A., Kantor A., Łukaszuk C., Macura A.B.: Analiza występowania patogenów grzybiczych w powietrzu oddzialu opieki długoterminowej. Doniesienie wstępne, Mikologia Lekarska, 2010,1, 17,21-29 (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Iwański T., Kowalczuk K., Rozwadowska E., Lankau A. , Lewko J., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Wieczorek B., Kułak W., Dębska E.: Ocena zagrożenia rozwojem uzależnienia od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku fizjoterapia, Pielęgniarstwo XXI wieku 2010 32/33;41-47, (PUNKTY MNISW-2)
  • Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Łukaszuk C., Bielmuk A., Lewko J., Rozwadowska E., Chilicka M., Wróblewska K.: Ocena wiedzy studentów I roku kosmetologii i fizjoterapii na temat solarium i działania promieni słonecznych, Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 2, 99-105 (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Kropiwnicka E., Kowalczuk K., Lankau A., Rozwadowska E., Lewko J., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Wieczorek B., Kułak W., Iwański T.: Problem zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród studentów kierunku fizjoterapia, Pielęgniarstwo XXI wieku 2010 32/33;31-39 (PUNKTY MNISW-2)
  • Krajewska-Kułak E., Kulak W., Wieczorek B., Guzowski A., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C., Lewko J., Bielemuk A., Rozwadowska E., Mickiewicz I., Chlicka M.: Ocena stopnia uzależnienia od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku pielęgniarstwo, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 3, 375-380 (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Kułak A.: Zmagania współczesnej medycyny ze śmiercią, Przegląd Powszechny, 2010, 11, 1071, 18-28,
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rozwadowska E., Guzowski A.: Rola telefonu komórkowego w transmisji drobnoustrojów, Mikologia Lekarska, 2010, 17,3, 157-160 (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Van Damme-Ostapowicz .K., Lewko J., Łukaszuk C., Bielemuk A., Kowalczuk K., Rolka H., Kowalewska B., Jankowiak B. , Rozwadowska E.: Uzależnienie od internetu wśród studentów kierunku pielęgniarstwo, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91,1, 41-47, (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Wieczorek B., Van Damme-Ostapowicz K., Łukaszuk C., Lewko J., Lankau A., Rozwadowska E., Kowalczuk K., Iwański T., Dębska E.: Ocena stopnia uzależnienia od telefonu komórkowego wśród studentów kierunku fizjoterapia. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2010, 32/33, 41-47, (PUNKTY MNISW-2)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Kraszyńska B., Macura A.B., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T.: Porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami pomieszczeń oddziału opieki długoterminowej z wykorzystaniem aparatów SAS SUPER 100 i AIR IDEAL, Mikologia Lekarska, 2010,17,4,221-227., (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rolka H., Rozwadowska E., Guzowski A.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, Mikologia Lekarska, 2010, 17,3, 188-192, (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rolka H., Rozwadowska E., Guzowski A.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, Mikologia Lekarska, 2010, 17,3, 188-192 (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Mickiewicz I., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Rozwadowska E.: Samoocena postaw pielęgniarek wobec śmierci, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2010-, 1-2, 43-49. (PUNKTY MNISW-2)
  • Krajewska-Kułak E., Mickiewicz I.,,Lankau A.,Van Damme-Ostapowicz K., Rozwadowska E., Kropiwnicka E., Iwański T.: Opinia studentów kierunku pielęgniarstwo na temat możliwość i potrzeby realizacji praktyk religijnych w hospicjach. Doniesienie wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91,4,672-677, (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk B., Penar-Zadarko B., Rozwadowska E., Lewko J., Kowalewska B., Kondzior D., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Terlikowski R.: Samoocena postrzegania zawodu pielęgniarki oraz zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi przez studentów pielęgniarstwa, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18, 1, 1-10 , (PUNKTY MNISW-6)
  • Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk B., Penar-Zadarko B., Rozwadowska E., Lewko J., Kowalewska B., Kondzior D., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Terlikowski R.: Samoocena postrzegania zawodu pielęgniarki oraz zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi przez studentów pielęgniarstwa, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18, 1, 1-10 (PUNKTY MNISW-3)
  • Kułak W., Okurowska-Zawada B., .Sienkiewicz D., . Paszko-Patej G., Krajewska-Kułak E.: Risk factors for cerebral palsy in term birth infants. Advances in Medical Sciences, 2010,55, IF 1,057, (PUNKTY MNISW-6, KBN- 6, Medline
  • Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Rozwadowska E., Mickiewicz I.: Samoocena przez pacjentów wiedzy na temat zakażeń szpitalnych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 3,433-443 (PUNKTY MNISW-6)
  • Lewko J., Krajewska-Kułak E.: Wielowymiarowa ocena jakości życia chorych na cukrzycę, Polski Merkurisz Lekarki, 2010, 28, 168, 486-489 (PUNKTY MNISW-6, Medline)
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Jankowiak B. Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Szyszko-Perłowska A., Klimaszewska K.: Zastosowanie skali CADI w ocenie jakości życia u pacjentów z trądzikiem. Dermatologia Kliniczna, 2010, 12, 2, 95-98 (PUNKTY MNISW-6)
  • Rolka H., Krajewska-Kułak E., Dyduch M., Kowalczuk K.: Ocena stopnia akceptacji choroby u młodzieży z trądzikiem, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 18,1 47-52 (PUNKTY MNISW-6)
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Kropiwnicka E., Lankau A., Lewko J., Kowalczuk K., Baranowska A., Vhilicka A.M., Van Damme-Ostapowicz K., Tołoczko H., Wiśniewska A., Trypuć M., Kaniewska K.: Ocena znajomości ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej przez studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz pielęgniarki i Położne, Problemy Pielęgniarstwa, 2010, 14,4, 443-454 , (Pkt. MNiSzW - 6)
  • Sendecka E.†, Wiśniewska E., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Neurologia Dziecięca, 2010,19, 37, 67-73,(PUNKTY MNISW-6)
  • Sendecka E.†, Wiśniewska E., Krajewska-Kułak E., Kułak W.: Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Neurologia Dziecięca, 2010,19, 37, 67-73, (PUNKTY MNISW-6)
  • Sierakowska M., Sierakowski St., Wróblewska M., Krajewska-Kułak E.: Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia, Reumatologia, 200, 48,6, 372-379. (PUNKTY MNISW-6), Lista Filadelfijska
  • Van Damme-Osptapowicz K., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Rozwadowska E., Lankau A., Szyszko-Perłowska A. : Ocena jakosci zycia i zachowań zdrowoynych dzieci z domów dziecka w Białymstoku i Supraślu , Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91,4,650-658. (PUNKTY MNISW-6)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.., Olszański R., Nahorski W., Korzeniewski K.: Propozycja wprowadzenia przedmiotu nauczania: Medycyna tropikalna i pielęgniarstwo w medycynie tropikalnej na studiach II stopnia, kierunek pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2010-, 1-2, 75-79 (PUNKTY MNISW-2)
  •  
  •  ROK 2011
  •  
  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Zdrodowska-Stefanow B., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B:  Standard edukacji pielęgniarskiej wobec chorego z trądzikiem, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19, 1, 116-121 (punkty MNiSzW - 6)
  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Zdrodowska-Stefanow B., Sobolewski M., Szyszko-Perłowska A., Krajewska K., Jankowiak B.:  Samoocena wiedzy pacjentów na temat trądziku, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),288-295 9(punkty MNiSzW -6)
  • Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Rozwadowska E.: Problem jakości życia w dermatologii, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19, 1, 109-115 (punkty MNiSzW - 6)
  • Hładuński M., Rozwadowska E., Młynarczyk I., Chilińska E.,Szymanczyk E., Laskowski M., Wiśniewska A., Ryniec M., Górska M., Wybraniak M., Krajewska-Kułak E., Lewko J. Kropiwnicka E., Kaniewska K.: Postrzeganie hospicjum i opieki paliatywnej w Poslce przez studentów fizjoterapii, problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92, 361-366 (punkty MNiSzW - 6)
  • Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K.,  Ostapowicz Van Damme K., Kowalewska B.: Narażenie położnych na zagrożenia psychospołeczne występujące w miejscu pracy, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),303-306 (punkty MNiSzW -6)
  • Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kondzior D., Kowalczuk K., Jankowiak B.:Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,1, 47-54 (punkty MNiSzW - 6)
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M.: Teorie agresji — prawda czy mity?, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),396-400 (punkty MNiSzW -6)
  • Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Kowlawska B.: Comparison of the level of aggression towards healthcare workers within Podlaskie Voivodeship, Int. Occup. Med. Environ Halth, 2011, 24(3), 267-274 (Medline, IF- 1,057, punkty MNiSzW-9)
  • Kowalczuk K., Zdańska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Rozwadowska E.: Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),307-314(punkty MNiSzW -6)
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Ortman E., Gołębiewska A.: Rola czynników psychicznych w rozwoju chorób,  Problemy Pielęgniarstwa, 2011,1, 131-141 (punkty MNiSzW - 6)
  • Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska W., Niczyporuk W., Baranowska A., Rolka H., Klimaszewska K., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Jankowiak B., Kowalczuk K., Kondzior D., Lankau A.: Wiedza pielęgniarek i położnych na temat chorób skóry, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),315-321 (punkty MNiSzW -6)
  • Krajewska-Ferishah K, Krajewska-Kułak E,  Terlikowski S, Wiktor H: Analysis of quality of life women in menopause period in Poland, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 52-58 ((punkty MNiSzW -2)
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Lewko J, Jankowiak B, Van Damme-Ostapowicz K, Łukaszuk C,   Rolka H, Kowalczuk K, Klimaszewska K, Sierakowska M, Baranowska A: Healthy behaviors in  Polish children  and adolescents  based on their artwork, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 113-120 (punkty MNiSzW -2)
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Radziejewski P,  Rozwadowska E, Lankau A, Kowalewska B, Kondzior D, Szyszko-Perłowska A, Krajewska-Ferishah K, Ortman E, Moczydłowska A: Current view of the traditional superstitions in general population of Podlaskie province. Preliminary study. Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 76-83 (punkty MNiSzW -2)
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Van Damme-Ostapowicz K, Rozwadowska E, Lewko J: Students opinions on DNA banking. Preliminarny report. Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 102-105 (punkty MNiSzW -2)
  • Krajewska-Kułak E., Chilicka M., Kułak W., Adraniotis J., Chadzopulu A., Rozwadowska E.: Assessment of  physician-patient trust   in   the obstetrics and gynecology departments  in Poland and Greece, Ginekologia Polska,. 2011, 82, 905-910,(punkty MNiSzW -9, IF- 0,411, Medline)
  • Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Wróblewska K., Chilińska J., Gołębiewska A., Sobocińska A.: Postawy studentów wobec korzystania z solarium i kąpieli słonecznych, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),322-328 (punkty MNiSzW -6)
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Lewko J.,  Lankau  A., Van Damme-Ostapowicz K.,  Rozwadowska E., Kropiwnicka E. Guzowski A.: Postawy studentów  kierunku pielęgniarstwo  wobec  osób niepełnosprawnych, Hygeia Public Health 2011, 46(3), 335-361
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Marcinkowski J. T., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Lankau A., Łukaszuk C., Rozwadowska E.: Internet addiction among students of the Medical University of  Białystok, Computers, Informatics, Nursing 2011, 29, 11  657–661(IF - 0,957, punkty MNiSzW- 27)
  • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B.,    Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J.,  Rolka H., Rozwadowska E., Guzowski A.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, Mikologia Lekarska, 2011, 18,3,  135-139 (punkty MNiSzW -6)
  • Krajewska-Kułak E., Ortman E., Moczydłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Rozwadowska E.,  Lewko J.,  Łukaszuk C.R., Lankau A., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Rolka H.,  Jankowiak B. , Baranowska A., Sierakowska M.: Radzenie sobie z dolegliwościami w drodze samoleczenia w populacji studentów  Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku,  Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3),486-496 9 punkty MNiSzW - 6)
  • Krajewska-Kułak E., Radziejewski P., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Jankowiak B., Kowalewska B., Wróblewska K.,  Chilińska J.,  Ortman E., Moczydłowska A.: Postawy dorosłych i młodzieży wobec tradycyjnych przesądów i zabobonów, Probl Hig Epidemiol, 2011, 92(3), 441-450 (punkty MNiSzW - 6)
  • Kropiwnicka E., Orzechowska A., Cholewska M., Krajewska-Kułak E.:Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Problemy Pielęgniarstwa, 2011,1, 70-80 (punkty MNiSzW - 6)
  • Kulmaczewska MA,  Krajewska-Kułak E: Postawy studentów położnictwa na temat zasad korzystania z solarium, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4),468-472. (punkty MNiSzW -2)
  • Kułak W., Kondzior D. Acceptance of chronic low back pain in actively working patients. Progress in Health Sciences2011; 1, 1, s. 81-88 (punkty MNiSzW -2)
  • Kułak W., Kondzior D. Dyskopatia kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w korelacji z natężeniem bólu, depresją i akceptacją choroby. Problemy Higieny i Epidemiologii2010; 91, 1, s. 153-157 (punkty MNiSzW -6)
  • Laskowska A,  Krajewska-Kułak E,  Łukaszuk C,  Macura AB, Gniadek A,  Marczak J,  Wójcik A.: Standard edukacji pielęgniarskiej wobec pacjentów w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4),473-480 (punkty MNiSzW -6)
  • Lićwinko J., Krajewska-Kulak E., Lukaszuk C:  Internet addiction among academic youth in Białystok, Progress inHealth Sciences, 2011, 1, 124-130 (punkty MNiSzW -2)
  • Łukaszuk C, Krajewska-Kułak E, Kułak W: Effects of air pollution on human health, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 156-164 (punkty MNiSzW -2)
  • Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E.,   Kułak W., Niewiadomy A.:In vitro antifungal activity of new thiatriazole derivative agents, Progress in Health Sciences, 2011, 1,1,  43-50.(punkty MNiSzW -2)
  • Mickiewicz I, Krajewska-Kułak E, Kułak W, Kędziora-Kornatowska K, Muszyńska-Rosłan K:  Hospice workers’ and family of hospice patients’ perception of hospice care, Progress in Health Sciences, 2011, 1,2: 106-112 (punkty MNiSzW -2)
  • Mickiewicz I,  Krajewska-Kułak E,  Kędziora-Kornatowska K, Muszyńska-Rosłan K: Opieka paliatywna w percepcji studentów kierunku pielęgniarstwo,Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4), 481- 491. (punkty MNiSzW -6)
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Muszyńska-Rosłan K.:  Wybrane problemy związane z pracą w oddziałach onkologicznych i hospicjach, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 1, 4, 343-352. (punkty MNiSzW -6)
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Rosłan K.: Opinie  zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej, Medycyna Paliatywna, 2011, 3, 151-162 (punkty MNiSzW - 6)
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Rosłan K.:  Stopień  zadowolenia z wykonywanej pracy oraz jakość życia zawodowego  personelu pracującego w hospicjum, Medycyna Paliatywna, 2011, 3,163-176.
  • Mickiewicz I.,  Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Rosłan K.:  Postawy pielęgniarek  wobec eutanazji, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 3, 199-208 (punkty MNiSzW - 6)
  • Paszko P.K., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Ocena wiedzy pacjentow na temat profilaktyki choroby hemoroidalnej, Problemy Pielęgniarstwa, 2011, 19(4),505-514. (punkty MNiSzW -6)
  • Shpakau A., KułakА., KulakP., Shpakau А., Krajewska-KułakE.: Pаспространенность и потребление психоактивных веществ среди студентов-медиков. результаты сравнительного трансграничного исследования, Здоровье и окружающая среда, 2011, 17, 64-69 (punkty MNiSzW -  1)
  • Sierakowska M., Sierakowski St., Doroszkiewicz H., Lewko J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Van-Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Dolegliwości ze strony narządów wewnętrznych chorych na twardzine układową w świetle wybranych badań diagnostycznych, Polski Merkuriusz Lekarski, 2011, 30, 176, 116-120 (punkty MNiSzW- 6, Medline)
  • Sierakowska M., Wróblewska M., Lewko J., Jankowiak B., Kowalczuk K., Sierakowski St., Krajewska-Kułak E.: Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz zapotrzebowania na wsparcie i edukację zdrowotną, Problemy Pielęgniarstwa, 2011,19(3),353-360 (punkty MNiSzW -6)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Czygier M., Sarosiek J., Szpakowska-Żurawska K., Faliszewska E.M., Długołędzka K., Osipiuk A.,  Flisiak R., Mięgoć H.:Analiza przyczyn hospitalizacji chorych  w Klinice Chorób Zakaźnych I Hepatologii UMB  po powrocie z kraju o odmiennej strefie klimatycznej w latach 2004–2009, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2011,3, 28, 336-342
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W.: Problems Involving Contagious Diseases and Tropical Medicine: New Challenges for Health Care Staff, Advances in Clinical and Experimental Medicine 2011, 20, 4,461-471  (Medline, IF-0,103, punkty MNiSzW - 13)
  • Zaremba K. Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Lewko J.:  Ocena świadomości zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu wśród studentów  pielęgniarstwa i pracujących pielęgniarek w województwie podlaskim, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2011, 4, 1, 186-198.
  •  
  •  
  •  ROK 2012
  •  
  • Baranowska A,  Krajewska-Kułak E,  Jankowiak B,  Klimaszewska K,  Kondzior D ,  Krajewska- -Ferishah K: Psychodermatologia współczesnym wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 4, 512-518 (punkty MNiSzW - 4)
  • Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Rolka H., Baranowska A., Rozwadowska E.: Alcohol consumption amongst medical university students,Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 90-95 (punkty MNiSzW - 2)
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Łukaszuk C, Lewko J, Van Damme-Ostapowicz K, Lankau A,  Rozwadowska E, Kowalewska B, Kowalczuk K: Evaluation of the students’ knowledge about sunbed and solar radiation, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,   28-32 (punkty MNiSzW -2)
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Stryzhak A, Szpakow A, Prokopowicz W, Marcinkowski JT:  Problematic  mobile  phone  using  among  the  Polish  and  Belarusian  University  students, a comparative study, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,  45-50 (punkty MNiSzW - 2)
  • Krajewska-Kułak E, Kułak W, Van Damme-Ostapowicz  K, Lewko J,            Łukaszuk C, Lankau A, Rozwadowska E, Cybulski M, Guzowski A: Perceptions of nurses as health educators held by children and  adolescents based on  their artwork, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,122-128 (punkty MNiSzW - 2)
  • Krajewska-Kułak E., Kułak W., Humienik-Dworakowska U., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Lankau A., Rozwadowska E.,Guzowski A., Jankowiak B., Kondzior D., Cybulski M.: Perception of disabled persons held by children and adolescents based on their artwork,Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 114-124 (punkty MNiSzW - 2)
  • Krajewska-Kułak E.,Lewko J., Łukszauk C., Radziejewski P., Karczewski J., Maciorkowska E., Terlikowski S.J., Szczepański M.,  Ładny J.R.: The first School of Nursing at the Medical Academy in Bialystok–in memoryof Franciszka Bakun,Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 190-194 (punkty MNiSzW - 2)
  • Krajewska-Kułak E., Shpakau A., Kułak W.,Kułak A., Okurowska-Zawada B., Shpakau A.: Polish and Belaursian students’ attitudes toward other nations. Progress in Helath Sciences, 2012, 2, 29-42 (punkty MNiSzW - 2)
  • Lewko J., Kochanowicz J., Zarzycki W., Mariak Z., Górska M. Krajewska-Kulak E.:  Poor hand function in diabetics, Saudi Med J 2012; Vol. 33 (4): 429-435 (IF- 0,662, punkty MNiSzW - 13)
  • Lewko J., Zarzycki W., Krajewska-Kulak E.:  Relationship between the occurrence of symptoms of anxiety and depression, quality of life, and level of acceptance of illness in patients with type 2 diabetes, Saudi Med J 2012; Vol. 33 (8): 887-894 (IF- 0,520, punkty MNiSzW - 13)
  • Maciuk M., Krajewska--Kulak E., Klimaszewska K.: Samoocena występowania zespołów bólowych kręgosłupa u zawodowo czynnych pielęgniarek, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 4, 728-738 (punkty MNiSzW - 6)
  • Mickiewicz I, Krajewska-Kułak  E,  Kułak W,  Lewko J: Attitudes towards  euthanasia among health workers, students and family members of patients in hospice  in north-eastern Poland, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1,  81-88 (punkty MNiSzW - 2)
  • Osipiuk A., Van Damme-Osptapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Ocena poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa i kieurnku lekarskiego na temat malarii. Analiza porównawcza. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2012, 2, 30, 146-151 (pkt. MNiSzW - 2)
  • Owczarczyk J., Krajewska-Kułak  E., Lewko J.: Poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie wybranych faktów z historii i tradycji zawodu, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 4, 480-486 (punkty MNiSzW - 4)
  • Pacewicz M.,  Krajewska-Kułak E.,Krajewska-Ferishah K.: Profilaktyka raka szyjki macicy – poziom wiedzy kobiet i mężczyzn,Medycyna Paliatywna, 2012, 4, 217-228 (punkty MNiSzW - 4)
  • Paszko P. K., Krajewska-Kułak E., Lewko J.: Ocena wiedzy pacjentów na temat choroby hemoroidalnej, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20(1), 49-59 (punkty MNiSzW - 6)
  • Piekarski L. A., Krajewska-Kułak E., Kowalczuk K.: Ocena zagrożenia wybranymi uzależnieniami w populacji młodzieży gimnazjalnej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93, 3, 499-509 (punkty MNiSzW - 6)
  • Rolka H., Pilecka E., Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kowalczuk K.: Ocena akceptacji choroby i jakości życia pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2012, 2, 3, 183–192 (punkty MNiSzW - 4)
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kulak E., Guzowski A., Wiśniewska A., Cybulski M.: Samoocena poziomu rozumienia empatycznego innych ludzi przez wolontariuszy medycznych, Medycyna Paliatywna, 2012, 3, 168-174. (punkty MNiSzW - 4)
  • Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Kaniewska K., Van Damme-Ostapowicz K.,  Guzowski A., Kowalczuk K., Rolka H., Lewko J.: Analiza postrzegania wolontariatu przez studentów pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2012, 2, 3, 201–206 (punkty MNiSzW - 4)
  • Szyszko-Perłowska A., Lachowicz J.,Szpakow A., Krajewska-Kułak E., Krajewska-Ferishah K., Fiedorczuk J.:  Ciąże, porody i noworodki u kobiet w wieku poniżej 18 lat – studium socjomedyczne przypadków z Grodna na Białorusi, Problemy Higieny i Epidemiologii,  2012, 93(1), 32-37 (punkty MNiSzW - 6)
  • Toczyńska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Samoocena wybranych aspektów jakości życia podopiecznych objętych długoterminową opieką stacjonarną, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20,3, 369-379 (punkty MNiSzW - 4)
  • Van Damme-Ostapowicz K, Krajewska-Kułak E,Olszański R, Nahorski W.L,Łukaszuk C,Lewko J, Sierakowska M: Health protection in tropics. A safe journey to Ghana, Progress in Health Sciences, 2012, 2,1, 147-152 (punkty MNiSzW - 2)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Flisiak R., Mięgoć H., Kowalczuk K.: Problemy zdrowotne podróżnych wyjeżdżających do krajów o odmiennej strefie klimatycznej – doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2012, 1,38, 35-40 (punkty MNiSzW - 2)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Rozwadowska E., Nahorski W.L., Olszanski R.: Quality of life and satisfaction with life of malaria patients in context of acceptance of the disease: quantitative studies, Malaria Journal 2012, 11, 171-181 (IF - 3,49, punkty MNiSzW - 37)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Wiedza studentów pielęgniarstwa w województwie podlaskim z zakresu medycyny podróży -badanie ilościowe. Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 3, 327-337 (punkty MNiSzW - 4)
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.; Prawie wszystko o malarii, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2012, 7-8, 58-59.
  • Żebrowska JM, Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.:  Postawy studentów wydziału nauk o zdrowiu wobec osób niepełnosprawnych, Problemy Pielęgniarstwa, 2012, 20, 4, 487-496 (punkty MNiSzW - 4)
  •  
  • ROK 2013
  • Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.; Standard edukacji pielęgniarskiej wobec  pacjentów z zakresu medycyny podróży, Problemy Pielegniarstwa, 2013,21,1,21-31 (pkt. MNiSzW - 2)
  • Najdyhor E., Krajewska-Kułak E., Krajewska-Ferishah K.: Wiedza kobiet i mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi, Ginekologia Polska, 2013, 84, 116-125. (pkt. MNiSzW  - 15, IF - 0,411)
  • Lewko J., Polityńska B., Kochanowicz J., Zarzycki W., Górska M., Krajewska-Kułak E.: Median nerve conduction impairment in patients with diabetes and its impact on patients' perception of health condition: a quantitative study. Diabetology and Metabolic Syndrome, 2013,  5(1), 3. 16. (IF - 1, 526, Medline)
  • Jankowiak B.,  Sekmistrz S., Kowalewska B.,   NiczyporukW., Krajewska-Kułak E.:  Satisfaction with life in a group of psoriasis patients, Postępy  Dermatologii i Alergologii, 2013, 30, 2, 85–90.(pkt. MNiSzW - 15,IF - 0,357)
  • Sierakowska M., Wysocka-Skurska I., Sierakowski S., Krajewska-Kułak E.: Problemy zdrowotne pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w zależności od stosowanej terapii farmakologicznej, Problemy Pielęgniarstwa, 2013, 21, 2, 214-220. (pkt. MNiSzW - 4)
  • Rogowska J., Krajewska-Kułak E., Kondzior D.: Przystosowanie się do życia pacjentów po wyłonieniu stomii, Pielęgniarstwo Chirugiczne i Angiologiczne, 2013, 2, 44-55. (pkt. MNiSzW - 4)
  • Sieradzki M. Krajewska-Kulak E., Van Damme-Ostapoicz K.: Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w populacji studentów kierunku fizjoterapia, Problemy Higieny i epidemiologii, 2013, 94,3, 451-458 (  pkt. MNiSzW - 6)
  • Miedziński D.S., Krajewska-Kulak E., Kowlaczuk K.: Ocena zagrożenia wybranymi uzależnieniami w populacji studentów kierunku fizjoterapia, Problemy Higieny i epidemiologii, 2013, 94,3, 583-593 ( pkt. MNiSzW - 6)
  • Kruszewska K., Krajewska-Kulak E.,  Łukaszuk C.: Stwardnienie  rozsiane i zasady  usprawniania chorego w percepcji  studentów kierunku fizjoterapii, Hygeia Public Health, 2013, 48,3, 363-376, (pkt. MNiSzW - 7)