• Ostatnia zmiana 18.05.2017 przez Studium Języków Obcych

  Aktualności

   

                                  K O N S U L T A C J E

             PRACOWNIKÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

   

   

  mgr Ewa Szczepaniak

  środy

  12.30 – 13.30

  dr Alina Kiziukiewicz

  środy

  13.30 – 14.00

  dr Anna Serwicka-Kapała

  poniedziałki

  środy

  16.30 – 17.00

  16.15 – 16.45

  mgr Barbara Gorbacz-Gancarz

  wtorki

  środy

  9.45 – 10.15

  12.15 – 12.45

  mgr Urszula Nowogrodzka

  wtorki

  środy

  11.30 – 12.00

  11.30 – 12.00

  mgr Eunika Supińska

  poniedziałki

  środy

  18.30 – 19.00

  19.00 – 19.30

  mgr Mirosław Toczyłowski

  wtorki

  środy

  13.30 – 14.00

  11.30 – 12.00

  mgr Krzysztof Kurhan

  wtorki

  czwartki

  12.00 – 12.30

  12.30 – 13.00

  mgr Agnieszka Dudzik

  poniedziałki

  czwartki

  11.30 – 12.00

  14.00 – 14.30

  mgr Justyna MacDonald

  środy

  piątki

  12.00 – 12.30

  14.30 – 15.00

  mgr Aleksandra Łukaszyk-Spryszak

  czwartki

  8.30 – 9.30

  dr Justyna Sierakowska

  poniedziałki

  piątki

  13.00 – 13.30

  11.15 – 11.45

  mgr Małgorzata Jarmołowicz

  poniedziałki

  17.00 – 17.30

   

   

  Wyniki Olimpiady "Język angielski w naukach medycznych" 2017

   

  Numer Indeksu

  Liczba punktów

   

  33610

  77

   

  34407

  76

   

  33566

  74

   

  33582

  73

   

  33687

  72

   

  33728

  68

   

  S33588A

  66

   

  32402

  65

   

  33717

  64

   

  33569

  64

   

  35601

  63

   

  33639

  62

   

  33583

  59

   

  33827

  59

   

  33661

  58

   

  33854

  58

   

  33581

  56

   

  33627

  56

   

  33561

  55

   

  35089

  55

   

  35076

  55

   

  34316

  54

   

  34319

  53

   

  30256

  48

   

  33646

  47

   

  31426

  45

   

  33850

  45

   

  35553

  40

   

  32247

  36

   

  34611

  32

   

     

   

  Osoby, które uzyskały co najmniej 58 punktów są zwolnione z egzaminu z j.angielskiego w roku 2016/2017 z oceną bardzo dobrą. Serdecznie gratulujemy!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

              

                                                                           

                                                            

   

                                                                                               

                                                       

                                                                                                                 

                 

   

            

   

   

   

  II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

  "JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH"

   

           W tym roku po raz pierwszy studenci wszystkich lat i kierunków UMB mieli możliwość wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Język Angielski w Naukach Medycznych” organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.  Pierwszy etap konkursu okazał się wielkim sukcesem. 7 marca 2015 do testu przystąpiły 34 osoby i przez blisko cztery godziny zmagały się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, rozumienia i interpretacji tekstów specjalistycznych oraz danych statystycznych. Pierwszy etap wyłonił dwóch finalistów:  Jakuba Niewińskiego (II rok kierunek lekarski) oraz Jakuba Marciniak (III rok kierunek lekarsko-dentystyczny). Wielu studentów odnotowało również wysokie noty, czym wywalczyli sobie zwolnienia z czekającego ich egzaminu oraz drobne upominki.

         Dnia 18 kwietnia 2015 roku miał miejsce finał II Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych”. Olimpiada odbyła się w siedzibie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ścisłym finale wzięło udział 13 studentów z pięciu uniwersytetów medycznych. W finale należało zaprezentować przed międzyuczelnianą komisją wcześniej przygotowaną prezentację z wybranej dziedziny medycyny oraz odpowiedzieć na związane z nią pytania. Nasi finaliści prezentowali prace dotyczące zagadnienia samobójstwa (Jakub Marciniak) oraz ruchu antyszczepionkowego (Jakub Niewiński). W kolejnej rundzie uczestnicy ponownie stanęli przed komisją odpowiadając na wylosowane pytania obejmujące swoją tematyką nie tylko zagadnienia medyczne, ale również etyczne i społeczne. Finał pozwolił wyłonić ostatecznych zwycięzców – studentkę UMP panią Julitę Chapko, oraz na drugim miejscu ex aequo pana Marcina Blachowskiego (UMP) oraz naszego finalistę pana Jakuba Marciniak. 

  Pan Jakub Niewiński otrzymał również bardzo wysokie noty plasując się na szóstym miejscu. Finał dostarczył wielu emocji zarówno uczestnikom jak i dzielnie pracującym członkom komisji. Poziom był niezwykle wyrównany, kolejni uczestnicy imponowali wiedzą i doskonałą znajomością języka angielskiego. 

       Serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom za zainteresowanie i czynny udział w Olimpiadzie, a naszym laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu. Serdeczne podziękowania kierujemy też do naszych lektorów:mgr Aleksandry Łukaszyk-Spryszak,  mgr Justyny MacDonald oraz  mgr Mirosława Toczyłowskiego za koordynowanie i przeprowadzenie konkursu w SJO UMB.

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 lat

  (1963 - 2013)

   

      STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  UMB