• Ostatnia zmiana 08.03.2017 przez Studium Języków Obcych

  Aktualności

   

                                  K O N S U L T A C J E

             PRACOWNIKÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

   

  mgr Ewa Szczepaniak

  środy

  12.30 – 13.30

  dr Alina Kiziukiewicz

  środy

  13.30 – 14.00

  dr Anna Serwicka-Kapała

  wtorki

  czwartki

  15.10 – 15.40

  12.10 – 12.40

  mgr Barbara Gorbacz-Gancarz

  wtorki

  środy

  9.45 – 10.15

  12.15 – 12.45

  mgr Urszula Nowogrodzka

  poniedziałki

  środy

  10.30 – 11.00

  11.30 – 12.00

  mgr Eunika Supińska

  poniedziałki

  środy

  18.30 – 19.00

  19.00 – 19.30

  mgr Mirosław Toczyłowski

  wtorki

  środy

  13.30 – 14.00

  11.30 – 12.00

  mgr Krzysztof Kurhan

  wtorki

  czwartki

  12.00 – 12.30

  12.30 – 13.00

  mgr Agnieszka Dudzik

  poniedziałki

  czwartki

  11.30 – 12.00

  14.00 – 14.30

  mgr Justyna Macdonald

  środy

  czwartki

  12.00 – 12.30

  19.00 – 19.30

  mgr Aleksandra Łukaszyk-Spryszak

  czwartki

  8.30 – 9.30

  dr Justyna Sierakowska

  poniedziałki

  piątki

  13.00 – 13.30

  11.15 – 11.45

  mgr Małgorzata Jarmołowicz

  poniedziałki

  17.00 – 17.30

   

   

   

   

   

   

   

              

                                                                           

                                                            

   

                                                                                               

                                                       

                                                                                                                 

                 

   

            

   

   

   

  II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

  "JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH"

   

           W tym roku po raz pierwszy studenci wszystkich lat i kierunków UMB mieli możliwość wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Język Angielski w Naukach Medycznych” organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.  Pierwszy etap konkursu okazał się wielkim sukcesem. 7 marca 2015 do testu przystąpiły 34 osoby i przez blisko cztery godziny zmagały się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, rozumienia i interpretacji tekstów specjalistycznych oraz danych statystycznych. Pierwszy etap wyłonił dwóch finalistów:  Jakuba Niewińskiego (II rok kierunek lekarski) oraz Jakuba Marciniak (III rok kierunek lekarsko-dentystyczny). Wielu studentów odnotowało również wysokie noty, czym wywalczyli sobie zwolnienia z czekającego ich egzaminu oraz drobne upominki.

         Dnia 18 kwietnia 2015 roku miał miejsce finał II Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych”. Olimpiada odbyła się w siedzibie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ścisłym finale wzięło udział 13 studentów z pięciu uniwersytetów medycznych. W finale należało zaprezentować przed międzyuczelnianą komisją wcześniej przygotowaną prezentację z wybranej dziedziny medycyny oraz odpowiedzieć na związane z nią pytania. Nasi finaliści prezentowali prace dotyczące zagadnienia samobójstwa (Jakub Marciniak) oraz ruchu antyszczepionkowego (Jakub Niewiński). W kolejnej rundzie uczestnicy ponownie stanęli przed komisją odpowiadając na wylosowane pytania obejmujące swoją tematyką nie tylko zagadnienia medyczne, ale również etyczne i społeczne. Finał pozwolił wyłonić ostatecznych zwycięzców – studentkę UMP panią Julitę Chapko, oraz na drugim miejscu ex aequo pana Marcina Blachowskiego (UMP) oraz naszego finalistę pana Jakuba Marciniak. 

  Pan Jakub Niewiński otrzymał również bardzo wysokie noty plasując się na szóstym miejscu. Finał dostarczył wielu emocji zarówno uczestnikom jak i dzielnie pracującym członkom komisji. Poziom był niezwykle wyrównany, kolejni uczestnicy imponowali wiedzą i doskonałą znajomością języka angielskiego. 

       Serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom za zainteresowanie i czynny udział w Olimpiadzie, a naszym laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu. Serdeczne podziękowania kierujemy też do naszych lektorów:mgr Aleksandry Łukaszyk-Spryszak,  mgr Justyny MacDonald oraz  mgr Mirosława Toczyłowskiego za koordynowanie i przeprowadzenie konkursu w SJO UMB.

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 lat

  (1963 - 2013)

   

      STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  UMB