•  

  Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  oraz

  Zakład Zdrowia Publicznego

  Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

  w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej


  EDUKATOR ZDROWIA – zawód przyszłości

  Kurs edukacji prozdrowotnej


  odbywającej się 19.03.2020 r.

  w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu
  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Folder konferencyjny