Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O nas.
 • Ostatnia zmiana 08.09.2021 przez Biuro Karier

  O nas

   

  Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstało, aby aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania studentów i absolwentów do wejścia i poruszania się po rynku pracy, a także aby pomóc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników. Oferta Biura Karier skierowana jest w szczególności do studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz pracodawców.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z dniem 15.01.2013 roku został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod nr 9028. Obowiązki agencji zatrudnienia pełni Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczące się przy ul. Jana Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałac Branickich (II piętro, pok.304 i 311), tel. 85 748 58 09, e-mail: bk@umb.edu.pl

   

  Do podstawowych zadań Biura Karier należy:

  • dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w  zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz poruszania się po nim w celu znalezienia odpowiedniego zatrudnienia,
  • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów,
  • pomoc studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego,
  • nawiązywanie współpracy z pracodawcami,
  • monitorowanie kariery zawodowej absolwentów.