Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ankieta potencjalnego promotora.