• Ostatnia zmiana 28.01.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Oferta - PRACOWNICY

  Szkolenia skierowane do nauczycieli akademickich na stanowisku dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym 

  SzkolenieWydziałProjekt (link)
  • Bezpłatna licencja bazy danych EndNote Volume i kurs e-learningowy
  WL, WF, WNoZZPU-1
  • Techniki prezentacji i wystąpień publicznych a innowacyjna dydaktyka
  WL, WF, WNoZZPU-1
  • Szkoła tutorów akademickich
  WF, WNoZZPU-1
  • Tworzenie artykułów naukowych
  WL, WF, WNoZZPU-1
  • Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego
  WL, WNoZZPU-1
  • CRAFTA
  • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych TMJ
  • Manipulacja powięzi I i II stopień
  • Diagnostyka metodą Prechtla
  WNoZZPU-1
  • Szkolenie Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk
  • Szkolenie Stomatologia przewidywalna - metoda prof. A. Gerbera w 5 krokach - od badania po odbudowę
  • Szkolenie Stomatologia zachowawcza
  • Szkolenie VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej
  • Szkolenie Curriculum Gnatologia i Okluzja w interdyscyplinarnej stomatologii
  • Szkolenie Skanowanie wewnątrzustne
  • Szkolenie Druk 3D - poziom podstawowy
  • Szkolenie Druk 3D - poziom zaawansowany
  • Szkolenie Wax-up realistyczny
  • Szkolenie Fotografia cyfrowa
  WLZPU-2
  • Szkolenie z zakresu wielopłaszczyznowej diagnostyki jakości skóry
  • Szkolenie z zakresu usuwania makijażu permanentnego i tatuażu
  • Szkolenie z zakresu diagnostyki i przeciwdziałania problemom owłosionej skóry głowy
  • Szkolenie z zakresu specjalistycznej pielęgnacji nóg z problemami
  • Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry
   cz. I
  • Szkolenie z zakresu mikropigmentacji estetycznej jako podstawy kamuflażu niedoskonałości skóry
   cz. II
  • Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznychi biologicznych
  • Szkolenie "Wykorzystanie systemu LCMS w diagnostyce medycznej"
  • Szkolenie "Walidacja metod analitycznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym"
  • Szkolenie "Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017"
  WFZPU-3

  Szkolenia skierowane do pracowników administracji 

  SzkolenieProjekt (link)
  • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe
  ZPU-1
  • Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie zarządzania projektami i komercjalizacji wyników badań naukowych
  ZPU-1
  • Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  ZPU-1
  • Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie aspektów prawnych i zarządzania uczelnią
  ZPU-1
  • Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie marketingu i promocji uczelni
  ZPU-1
  • Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie zarządzania gospodarką finansową uczelni
  ZPU-1
  • Szkolenia informatyczne podnoszące kompetencje IT
  ZPU-1
  • Studia podyplomowe z zakresu ODO
  Inspektor Ochrony DanychZPU-3
  • Kompendium wiedzy dla osób zarządzających rachunkowością
  • Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych
  Dział EkonomicznyZPU-3
  • Szkolenia w zakresu systemu podatkowego
  • Szkolenia w zakresie rachunkowości i finansów publicznych
  • Szkolenia z zakresu realizacji finansowej projektów ze źródeł zewnętrznych
  Dział Finansowo-KsięgowyZPU-3
  • Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
  • Analiza danych
  • Negocjacje
  • Zarządzanie wiedzą

  Dział Nauki

  Dział Rozwoju i Ewaluacji

  ZPU-3
  • Język angielski, konwersatorium z j. angielskiego, zarządzanie projektami
  • Praktyczne zajęcia wyjazdowe z j. angielskiego
  • Akademia doradcy unijnego
  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
  Dział Projektów PomocowychZPU-3
  • Specjalistyczne warsztaty j. angielskiego (Formal Writing)
  • Specjalistyczne warsztaty j. angielskiego (the Nuances of the English Language)
  • Studenci zagraniczni w Polskich uczelniach kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji do ukończenia studiów
  • Negocjacje międzynarodowe
  • Warsztat współpracy międzynarodowej
  • Etykieta i protokół dyplomatyczny
  • Różnice kulturowe
  • Social media dla instytucji międzynarodowych
  • Zarządzanie Projektami
  • Zamówienia Publiczne dla początkujących
  • MS Excel
  • MS Word
  • MS Power Point
  • Strategiczny rozwój uczelni
  • Formalno-prawne aspekty współpracy nauki z biznesem
  • Zarządzanie ryzykiem
  Dział  Współpracy  MiędzynarodowejZPU-3
  • Administracja bazami danych PostgreSQL z elementami HA, optymalizacji i replikacji
  • Zaawansowany PostgreSQL dla administratorów
  • PWPR - SQL i PL/pgSQL w bazie danych PostgreSQL
  • Excel zaawansowany
  • Excel dla zaawansowanych ze wstępem do VBA
  • VBA w Excel dla początkujących
  • VBA w Excel średnio zaawansowany
  • VBA w Excel zaawansowany

  Zakład Medycyny Populacyjnej

  i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych

  ZPU-3
  • Zatrudnianie cudzoziemców w polskich uczelniach. Aspekty podatkowe, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a międzynarodowy stosunek pracy
  • Zatrudnianie nauczycieli akademickich oraz innych osób w uczelni - jakie zmiany wprowadza
   ustawa 2.0
  • Indeks najważniejszych zmian w prawie pracy 2018-2019
  • Sprawozdawczość w systemie POL-on. Nowe zadania po wejściu w życie Ustawy 2.0
  • Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian wprowadzonych ustawą 2.0
  • Rozwiązywanie konfliktów w pracy-efektywne reagowanie w sytuacji konfliktu w dziekanacie i biurze uczelni
  • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018/2019 w praktyce
  Dział Spraw PracowniczychZPU-3

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ