• Aktualności

  POLITYKA zaprasza do aplikowania w 21 edycji Nagród Naukowych

  10.04.2021 12:09
  Autor: Dział Nauki

   

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż Fundacja Tygodnika „Polityka” prowadzi nabór do programu stypendialnego skierowanego do młodych naukowców pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI.

  Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

  Spośród setek kandydatur co roku wyłaniane jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne.

  W 2021 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe.

  ***

  Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 13 czerwca 2021 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl

  Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

  Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

  Zachęcamy do aplikowania !!!

   

  Powrót