Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Stypendia MEiN dla wybitnych młodych naukowców – konkurs 2022

  16.11.2022 14:40
  Autor: Dział Nauki

  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

   

  Kto może ubiegać się o stypendium?

   

  O stypendium mogą wnioskować młodzi naukowcy, którzy:

  • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora

  lub

  • posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnieni na UMB na podstawie umowy o pracę.

   

  Wnioski o przyznanie stypendium składa się za pośrednictwem systemu OSF.

   

  Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5.390 zł miesięcznie.

   

  Dodatkowe informacje na temat stypendium można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18

   

  Osoby zainteresowanie składaniem wniosków proszone są o kontakt z panią Anną Bergiel z Działu Nauki, tel. 085 748 5490, e-mail: anna.bergiel@umb.edu.pl

  Powrót