Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

  18.11.2022 14:26
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Obecnie trwa nabór wniosków o finansowanie małych i głównych projektów (small and core projects) ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

  Core projects są to  główne narzędzia wprowadzania zmian, do których dąży Interreg Region Morza Bałtyckiego. Wszystkie wnioski na główne projekty powinny obejmować przygotowanie, pilotaż oraz wdrożenie praktycznych i trwałych rozwiązań na wyzwania, z którymi zdecydują się zmierzyć. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu w ramach priorytetów: Społeczeństwa Innowacyjne, Społeczeństwa Oszczędzające Wodę i Społeczeństwa Neutralne Klimatycznie (Innovative societies, Water-smart societies lub Climate-neutral societies).

  Budżet:

  • nie jest zdefiniowany, ma on jedynie być proporcjonalny do założonych działań.

  Czas trwania projektów:

  • maksymalnie 36 miesięcy

   Wnioski:

  • mogą być złożone przez przynajmniej 3 organizacje z 3 krajów objętych programem.

  Terminy:

   

  • 14 lutego 2023 – termin składania Project Idea Forms (PIFs);
  • 14 marca 2023, godz. 16:00 CET – termin składania wniosków;

   

  Small projects mają na celu ułatwienie dostępu do Programu, w szczególności tym partnerom, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Programie. Ubieganie się o mały projekt i realizacja małego projektu są znacznie prostsze w porównaniu z głównymi projektami. Plan pracy składa się z jednego pakietu roboczego i może być realizowany przez małe partnerstwa. W małych projektach partnerzy są zachęcani do opracowywania praktycznych i trwałych wyników oraz rozwiązań dla wyzwań w regionie. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu.

  Budżet:

  • maksymalnie do 500.000 euro

  Czas trwania projektów:

  • maksymalnie 24 miesiące

   Wnioski:

  • mogą być złożone przez przynajmniej 3 organizacje z 3 krajów objętych programem.

  Terminy:

  • 5 stycznia 2023 – termin składania Project Idea Forms (PIFs),
  • 26 stycznia 2023, godz. 16:00 CET – termin składania wniosków,

   

  Więcej informacji na stronie: https://interreg-baltic.eu/gateway/calls/.

   

  Zachęcamy do uczestnictwa w nadchodzącym webinarium informacyjnym dla wnioskodawców:

   

   

  W przypadku zainteresowania konkursami prosimy o kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji: Maria Szlachta (maria.szlachta@umb.edu.pl, 85 686 5116), Ewa Wróblewska-Rećko (ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl, 85 748 5463).

  Powrót