Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nagrody Naukowe V Wydziału Nauk Medycznych PAN

  14.03.2023 15:34
  Autor: Dział Nauki

  Szanowni Państwo,

   

  Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2023 roku planowane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

  Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować:

  - oryginalność myśli i nowoczesność technik,

  - wykonanie w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną,

  - opublikowanie w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

  Wnioski do Wydziału mogą zgłaszać między innymi rektorzy szkół wyższych zgodnie z opinią Senatu.

  Osoby zainteresowanie składaniem wniosku proszone są o zgłaszanie się do Anny Bergiel z Działu Nauki (anna.bergiel@umb.edu.pl, tel. 085 748 54 90).

  Wnioski o nagrodę (w 2 egz.) mogą dotyczyć jednej pracy lub cyklu publikacji, ale nie więcej niż trzech. Wnioski prosimy nadsyłać na adres Wydziału i dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: boguslawa.rzeczkowska@pan.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 roku.

  Formularz wniosku (do pobrania) oraz Regulamin przyznawania Nagród Naukowych są na stornie Polskiej Akademii Nauk (www.pan.pl -> Akademia -> Wydziały -> Wydział V Nauk Medycznych -> Nagrody -> Regulaminy i wnioski).

  Powrót