Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  "Regiony na Horyzoncie" - maj z HPK Polska Wschodnia

  07.05.2024 09:10
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Kampania Krajowego Punktu Kontaktowego "Regiony na Horyzoncie" w maju będzie szczególnie istotna, gdyż zbiega się z 20. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym wyjątkowym miesiącu działalność Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Wschodnia (HPK PW) skupi się na wschodzie Polski.

  Kampania „Regiony na Horyzoncie” będzie skoncentrowana na temacie jakości życia w szerokim kontekście obejmującym ochronę gleb, produkcję żywności wysokiej jakości oraz wybrane aspekty ochrony zdrowia. Obszary te należą do priorytetowych wyzwań Komisji Europejskiej i znajdują swój wyraz w licznych tematycznych konkursach ogłaszanych w programie Horyzont Europa.

  Przez cały miesiąc eksperci HPK PW będą prowadzić szkolenia online oraz dyżury eksperckie mające na celu przybliżenie zainteresowanym założeń programu Horyzont Europa. Pierwsze ze szkoleń online, 7 maja br. pt. „Horyzont Europa dla początkujących. Kompendium wiedzy o programie”, skierowane będzie do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programem. Pozwoli ono uczestnikom zdobyć wiedzę na temat zasad udziału, rodzajów konkursów oraz warunków finansowania projektów.

   

  Z kolei 10 maja br. zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie program Horyzont Europa oferuje w tematyce: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

   

  HPK PW specjalizuje się m.in. w finansowych aspektach programu HE, dlatego już 16 maja br. zaprasza na kolejne szkolenie, podczas którego eksperci HPK opowiedzą o tym, „Jak czytać, rozumieć i stosować zasady finansowe programu Horyzont Europa?”, wyjaśnią, jak zaplanować budżet, jakie koszty będą uznane za kwalifikowalne, a także – w jaki sposób należy rozliczać projekty finansowane z HE w trakcie realizacji i po ich zakończeniu.

   

  Podczas szkolenia „Fundusze UE dla regionu”, 20 maja br. zespół HPK PW wspólnie z m.in. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Interreg Litwa – Polska w Białymstoku, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Ministerstwem Zdrowia oraz Domem Polski Wschodniej w Brukseli, omówią możliwości wsparcia finansowego UE dla regionu Polski Wschodniej. Eksperci HPK PW przedstawią ofertę Horyzontu Europa oraz synergię pomiędzy poszczególnymi ośrodkami wsparcia beneficjentów w pozyskiwaniu tych środków.

   

  Praca w charakterze eksperta KE to szansa na zdobycie cennego doświadczenia międzynarodowego i wiedzy o tym, jak przygotować dobry wniosek projektowy. Ekspertem KE może zostać każdy, kto posiada dużą wiedzę w swoim obszarze lub doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi. Kulisy pracy eksperta będą tematem szkolenia organizowanego przez HPK Polska Wschodnia 21 maja br. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zachęcamy również do zapoznania się z najnowszą publikacją Krajowego Punktu Kontaktowego – kompleksowym przewodnikiem Jak zostać ekspertką lub ekspertem Komisji Europejskiej?”, który przybliża zasady ubiegania się o tę funkcję.

   

  Zwieńczeniem kampanii w regionie HPK Polska Wschodnia będzie konferencja – Dzień Informacyjny Horyzontu Europa, której tematem przewodnim będzie „Jakość życia – środowisko i zdrowie”. Spotkanie stacjonarne odbędzie się 28 maja br. w Lublinie. W konferencji wezmą udział eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego, HPK Polska Wschodnia oraz beneficjenci programów ramowych działający w makroregionie wschodnim.

   

  Lista majowych szkoleń HPK Polska Wschodnia:

  7 maja 2024 online Horyzont Europa dla początkujących. Kompendium wiedzy o programie.

  10 maja 2024 online Oferta Programu Horyzont Europa w obszarze „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”

  16 maja 2024 online Jak czytać, rozumieć i przestrzegać zasad finansowych programu Horyzont Europa?

  20 maja 2024 online Fundusze UE dla Regionu

  21 maja 2024 online Za kulisami pracy eksperta KE

  28 maja 2024 stacjonarnie – Lublin – Jakość życia – środowisko i zdrowie

   

   

  Powrót