Medical University of Bialystok. Department of Rehabilitation.
 • Department of Rehabilitation.
 • Updated 16.05.2022 by Klinika Rehabilitacji

  Department of Rehabilitation

  Head of Department:

  Prof. dr hab Anna Kuryliszyn – Moskal

  Address:

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
  15-089 Białystok
  tel./fax: (85) 746 83 15
  rejestracja: (85) 746 80 71
  e-mail: rehab@umb.edu.pl