Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wniosek o zakup abonamentu na parking pracownikom UMB.