Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 18th BIMC Regulations.