Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Book of Abstracts.