Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych.