Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konsultacje.
 • Ostatnia zmiana 30.04.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Konsultacje

   

   

   

  Zdjęcie Konsultantki

   

   

  mgr Agnieszka Dziadel

  Konsultantka do spraw dydaktycznych

   

  Pomogę i doradzę w sprawach związanych z:

   

  • planowaniem i projektowaniem zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem różnych modeli, strategii, metod, form i środków kształcenia,
  • aktywizowaniem i motywowaniem studentów,
  • przekazywaniem informacji zwrotnych, oceną pracy studentów oraz weryfikacją ich osiągnięć,
  • przygotowaniem sylabusów przedmiotowych w zakresie doboru metod nauczania i weryfikacji wiedzy,
  • rozwiązywaniem bieżących problemów w relacjach ze studentami,
  • ewaluacją własnej pracy dydaktycznej, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb i określaniem możliwości rozwoju kompetencji dydaktycznych.

   

  Zapraszam na indywidualne konsultacje po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową:

  agnieszka.dziadel@umb.edu.pl

   

  Jestem pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania, 
  z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej ze studentami 
  oraz szkoleniowej z nauczycielami akademickimi.
  Lubię kryminały i fantasy, zarówno na kartach książek jak i na ekranie. 
  W przerwach od pracy "wietrzę głowę" na spacerach z psem.

   


   

   

   

  Zdjęcie Konsultantki

   

   

  dr Agnieszka Lankau

  Konsultantka do spraw dydaktycznych

   

  Pomogę i doradzę w sprawach związanych z:

   

  • planowaniem zajęć dydaktycznych, szczególnie zajęć prowadzonych w pracowni umiejętności, CSM oraz zajęć praktycznych na terenie placówek medycznych,
  • projektowaniem twórczych i angażujących zajęć dydaktycznych (formy, narzędzia, techniki),
  • strategiami dostarczania informacji zwrotnej studentom,
  • wsparciem w diagnozowaniu potrzeb nauczycieli akademickich i studentów,
  • doradztwem w obszarach aktywizowania studentów, weryfikacji osiągnięć, ewaluacji pracy studenta
  • rozwiązywaniem bieżących problemów w relacjach ze studentami.

   

  Zapraszam na indywidualne konsultacje po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową:

  agnieszka.lankau@umb.edu.pl 

  Z wykształcenia jestem pedagogiem i pielęgniarką.

  Praca ze studentami to nie tylko zadanie zawodowe, ale ogromna przyjemność,

  którą realizuję od kilkunastu lat.

  Energię czerpię od rodziny i przyjaciół, a także z podróżowania.

   


   

   

  Zdjęcie Konsultanta

   

  dr Jakub Władysław Strawa

  Konsultant do spraw innowacyjnych technologii w dydaktyce

   

  Pomogę i doradzę w sprawach związanych z:

   

  • zwiększeniem wykorzystania technik cyfrowych i implementacją rozwiązań platformy
   e-learningowej w tradycyjnym procesie dydaktycznym,
  • projektowaniem rozwiązań do ewaluacji wiedzy z wykorzystaniem platformy,
  • wdrażaniem narzędzi aktywizujących interakcję ze studentami oraz proces samoewaluacji,
  • optymalizacją wykorzystywanych materiałów cyfrowych i cyfryzacją
  • diagnozowaniem indywidualnych potrzeb i określaniem możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych, 

   

  Zapraszam na indywidualne konsultacje po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową:

  jakub.strawa@umb.edu.pl 

  Z wykształcenia jestem farmaceutą, z zamiłowania pasjonatą technologii cyfrowych. Dydaktykę na UMB realizuję od blisko dekady. Poszukiwanie rozwiązań dla pojawiających się wyzwań jest moim paliwem do samorozwoju.

  Praca z ludźmi to wyzwanie, przywilej i odpowiedzialność.