Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Centrum.
 • O Centrum. Element dekoracyjny
 • Ostatnia zmiana 15.05.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  O Centrum

  Witamy w Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Naszym celem jest dążenie do wspierania nauczycieli w tworzeniu środowiska sprzyjającego aktywnemu uczeniu się poprzez rozwój metodyki nauczania, obsługę narzędzi, budowanie społeczności nauczycieli akademickich oraz rozwijanie środków komunikacji i działania mające na celu integrację całego środowiska akademickiego.

   

  Dopiero zaczynamy, ale…

   

  Co już robimy?

  1. Rozwój kształcenia na odległość:
   • prowadzimy helpdesk dla użytkowników platformy edukacyjnej,
   • doradzamy jak przygotować atrakcyjne, angażujące materiały dydaktyczne,
   • organizujemy szkolenia i zapewnimy wsparcie metodyczne dla nauczycieli akademickich w zakresie e-learningu akademickiego oraz obsługi platformy.
  2. Rozwój nowoczesnych metod i narzędzi:
   • wspieramy inicjatywy związane z nowoczesnymi metodami nauczania, w tym korzystanie z narzędzi cyfrowych i nowoczesnych technologii wspomagających studiowane.
  3. Doskonalenie procesu weryfikacji efektów uczenia się:
   • promujemy wykorzystanie platformy edukacyjnej jako narzędzia skutecznej weryfikacji wiedzy.
  4. Koordynacja wdrażania Strategii Doskonałości Dydaktycznej : (plik pdf, 2,07 MB)
   • zapewniamy obsługę administracyjną Radzie Doskonałości Dydaktycznej,
   • aktywnie współpracujemy z kierownictwem wszystkich komórek organizacyjnych zaangażowanych we wdrożenie Strategii,
   • monitorujemy postępy w realizacji celów Strategii.
  1. Wspieramy rozwój kompetencji:
   • pomagamy nauczycielom akademickim w aktywnym rozwoju i doskonaleniu warsztatu dydaktycznego
   • upowszechniamy informacje o szkoleniach, webinariach i innych formach samokształcenia, (informacje dodajemy na uczelnianej platformie Blackboard).
  2. Wspieramy metodyczne i pedagogiczne:
   • organizujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje dydaktyczne
   • zapewniamy wsparcie metodyczne oraz pedagogiczne w szczególności dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich rozpoczynających karierę na UMB poprzez prowadzone konsultacje.

   

  Czym jeszcze będziemy się zajmowali?

  W ramach wymiany doświadczeń i rozwoju współpracy wokół kwestii szeroko pojętej jakości kształcenia chcemy:

   • stworzyć przestrzeń do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz wszelkimi informacjami na rzecz doskonalenia warsztatu dydaktycznego,
   • wspólnie z kadrą akademicką budować bazę wiedzy zawierającą literaturę, raporty z badań i inne publikacje dotyczące doskonałości dydaktycznej,
   • organizować konkursy promujące doskonałość dydaktyczną,
   • organizować spotkania, które będą sprzyjały wymianie doświadczeń, upowszechnieniu dobrych praktyk i wzajemnej inspiracji.

   

  Zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi potrzebami, pomysłami czy inspiracjami.

   

  Jak się z nami skontaktować, przeczytasz w zakładce kontakt