Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkursy krajowe.