Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej.
 • Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej. Logo Horyzont Europa - Napis Horizon Europe na niebieskim tle oraz symbole dziedzin nauki w niebieskich i żółtych kołach
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej

  Program Horyzont Europa ma zachęcać do większego uczestnictwa, zmniejszać lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniać Europejską Przestrzeń Badawczą za pomocą komponentu Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area). Dzieli się on na dwa obszary:

  Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości

  Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji

  Istotą tego komponentu jest pełne wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach naszego kontynentu. Jest to istotne, ponieważ nierównomierny poziom doskonałości naukowej poszczególnych krajów hamuje rozwój Unii Europejskiej na drodze do pozycji światowego lidera w dziedzinie badań i innowacji. Instrumenty finansowe, które Komisja Europejska przewiduje w obszarze Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej mają za zadanie przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu się tych nierówności.

  Środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na rozwój doskonałości naukowej instytucji naukowo-badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które swoją działalność opierają na pracach badawczo-rozwojowych. Do dyspozycji wnioskodawców dostępnych będzie szereg instrumentów finansowych, m.in. w ramach konkursów Teaming, ERA Chairs, Twinning, COST, oraz nowych Excellence Initiatives czy Brain Circulations. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA).

   

  Grafika Widening participation / spreading excellence - Poszerzanie uczestnictwa / rozszerzanie doskonałości

   

  Grafika Widening participation / spreading excellence - Poszerzanie uczestnictwa / rozszerzanie doskonałości