Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wsparcie ze strony ekspertów wewnętrznych UMB.
 • Ostatnia zmiana 26.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Wsparcie ze strony ekspertów wewnętrznych UMB

  Szanowni Państwo,

  Tak się składa, że to jak nasza Uczelnia jest oceniana przez instytucje zewnętrzne, w dużej mierze zależy od tego, ile środków finansowych pozyskamy z takich agend jak NCN, NCBR, Komisja Europejska.

  Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa problemom związanych ze skutecznym ubieganiem się o środki finansowe na realizację projektów, zapraszamy do skorzystania z pomocy w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów B+R składanych do konkursów zewnętrznych.

  Wsparcia będzie udzielał Ekspert UMB, z listy ekspertów zamieszczonej na stronie Działu Rozwoju i Ewaluacji.

  Jego wyboru dokona wspólnie z Państwem Prorektor ds. nauki i rozwoju na podstawie złożonego przez kierownika przyszłego projektu wniosku zawierającego skrócony opis projektu.

  Współpraca między Ekspertem a kierownikiem projektu obejmie okres do momentu złożenia wniosku do konkursu zewnętrznego.

  Zadaniem Eksperta będzie m.in. wczesna identyfikacja ryzyka a także monitorowanie postępu w przygotowywaniu wniosku.

  Kierownik projektu korzystający ze wsparcia zobowiązany jest do złożenia wniosku do konkursu zewnętrznego, chyba że skrócony opis projektu w ocenie Eksperta wymagać będzie zmiany lub uzupełnienia na tyle istotnego, że uniemożliwi to złożenie wniosku w bieżącej edycji konkursu zewnętrznego.

  Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zorganizowania wstępnej rozmowy w celu przygotowania prezentacji wniosku przed panelem konkursowym dokonującym oceny wniosku w konkursie zewnętrznym.

  Taka forma wsparcia jest propozycją, z której będzie można skorzystać tylko do 31.12.2024 r.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w Zarządzeniu nr 15/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 10.01.2024 r. w sprawie organizacji uczelnianego wsparcia przy przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów B+R składanych do konkursów zewnętrznych.

  oraz

  kontaktując się z Panią Anetą Moćkun, Dział Rozwoju i Ewaluacji, tel. 85 686 52 28, e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju