Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O nas.
 • Ostatnia zmiana 26.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  O nas

   

  Główne zadania Działu Rozwoju i Ewaluacji:

   

  • informowanie o nowo otwartych konkursach
  • wsparcie naukowców w składaniu wniosków w konkursach krajowych i międzynarodowych
  • wsparcie naukowców w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych
  • ewaluacja działalności naukowej uczelni

   

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasza działalność ma na celu wspieranie prorektora ds. nauki i rozwoju w koordynacji zadań związanych z udziałem naszych naukowców - pracowników i doktorantów w konkursach krajowych i międzynarodowych, których celem jest zdobycie środków na projekty B+R, wspomaganiem pracowników i doktorantów w realizacji i rozliczaniu zdobytych projektów oraz ewaluacją działalności naukowej uczelni.

   

  Zapraszamy wszystkich chętnych do ubiegania się o granty naukowe (projekty B+R), zarówno tych początkujących jak i doświadczonych naukowców. Nasze wsparcie rozpoczyna się od momentu przekazania Państwu informacji o nowo otwartych konkursach. Pomożemy przejść przez stosy dokumentacji konkursowej oraz wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii formalnych związanych z danym konkursem. Sprawdzimy i przeanalizujemy wniosek pod kątem zgodności z wymogami danego konkursu. Chętnie również podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji projektu, który otrzyma finansowanie i będziemy współpracować z Państwem aż do momentu ostatecznego rozliczenia grantu.

   

  Większość projektów realizowanych w DRE to projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

  Krótko przypominamy, że Narodowe Centrum Nauki jest instytucją, która ma na celu wsparcie naukowców w finansowaniu badań głównie podstawowych. Celem tych badań jest zdobycie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na zastosowanie komercyjne. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje finansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które mają wpływ na rozwój innowacyjności, o charakterze aplikacyjnym. Oba centra promują finansowanie projektów B+R we współpracy krajowej i międzynarodowej. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej to z kolei instytucja, która wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki oraz wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych. Dział Rozwoju i Ewaluacji zajmuje się także europejskimi projektami finansowanymi z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Obecnie trwa Horyzont Europa, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem przekraczającym 95,5 mld euro.

  Obsługa konkursów ogłaszanych przez wymienione instytucje oraz projektów przez nie finansowanych, to nasze główne zadanie. Jeśli jednak zainteresuje Państwa inne źródło, niewskazane powyżej, z którego można pozyskać środki na działalność naukową, to zapraszamy do kontaktu.

   

  Jeśli zastanawiacie się Państwo czy w ogóle warto aplikować o granty (uchylimy rąbka tajemnicy - odpowiedź brzmi TAK!), to również zapraszamy do DRE na przysłowiową „kawę czy herbatę”. Rozwiejemy Państwa wątpliwości. Pomożemy wybrać odpowiedni konkurs, wskażemy, jakie zasady i terminy w nim obowiązują.

   

  Prosimy o zgłaszanie się z pomysłami na projekt z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, co przyczyni się do większego komfortu pracy zarówno Państwa jak i naszego. Wystarczający bufor czasowy przeznaczony na przygotowanie wniosku do konkursu z pewnością przyczyni się do zwiększenia szansy na przyszły sukces. Pamiętajcie Państwo, że Wasz sukces jest również sukcesem całej uczelni!

   

  Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej www.umb.edu.pl/dre, gdzie w aktualnościach publikujemy m.in. informacje o aktualnie otwartych konkursach. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego, bądź mailowego, z naszym zespołem. Zapraszamy serdecznie do współpracy.

   

  Kontakt:

   

  Dział Rozwoju i Ewaluacji

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok, Pałac Branickich

  UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI!

  Teraz można nas znaleźć na I i II piętrze głównego korpusu Pałacu Branickich: pok. 228, 319, 320 i 322

  tel. 85 686 5228, e-mail: dre@umb.edu.pl

   

  Zespół Działu Rozwoju i Ewaluacji