Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekty realizowane.
 • Ostatnia zmiana 12.06.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Projekty realizowane

  Lp.ProjektOsoba kontaktowaInstytucja finansująca i konkurs
  84.

  Kompleksowa analiza profilu immunologicznego pacjentów pediatrycznych z ostrą białaczką limfoblastyczną w celu identyfikacji ryzyka oporności na leczenie i opracowania nowych celów terapeutycznych.

  okres realizacji: 2024-2027
  Kierownik projektu: lek. Anna Krętowska-Grunwald

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  PRELUDIUM 22

  83.
  Molekularne mechanizmy leżące u podstaw zespołu policystycznych jajników.
  okres realizacji: 2024-2028
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Nafis Rahman

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  OPUS 26

  82.

  Lepkosprężystość nowotworów jako główny czynnik w leczeniu glejaków - w kierunku mechanofarmakologii.

  okres realizacji: 2024-2028

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Bucki

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  OPUS 26

  81

  Optymalizacja parametrów przechowywania i ocena stabilności nowego preparatu biologicznego zawierającego elementy sekretomu mezenchymalnych komórek macierzystych posiadającego potencjał terapeutyczny.

  okres realizacji: 2024-2025

  Kierownik projektu: dr Marlena Tynecka

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

   

  80.

  Ocena potencjału anti-aging naturalnych pochodnych histydyny.

  okres realizacji: 2024-2025

  Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Maciejczyk

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  79.
  Opracowanie innowacyjnej żywności funkcjonalnej wspomagającej redukcję stresu oksydacyjnego u sportowców

  okres realizacji: 2024-2025

  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Zujko

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  78.

  Projektowanie materiałów sterowane danymi: sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające syntezę nanokompozytów o hierarchicznej porowatości do zastosowań elektrokatalitycznych.

  okres realizacji: 2024-2028

  Kierownik projektu: prof. dr hab.Marta Płońska-Brzezińska

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  OPUS 25

  77.

  Ujarzmić agregację z AmyloGraphem 2.0: baza danych i model predykcyjny modulatorów samoorganizacji amyloidowej.

  okres realizacji:

  Kierownik projektu: dr Michał Jan Burdukiewicz

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

   

  SONATA 19

  76.

  Porównanie regeneracyjnego działania ekstraktów lipidowych mikroalg Nannochloropsis oceanica i Chlorococcum amblystomatis na redoks-zależne zmiany metaboliczne w fibroblastach skóry człowieka spowodowane promieniowaniem UVA. Badanie proteomiczne.

  okres realizacji: 2024-2025

  Kierownik projektu: dr Sinemyiz Atalay Ekiner

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  MINIATURA

  75.

  Smart nanogels of bio-based antimicrobials to prevent urinary tract infections by disrupting inter- and intra-species communication of pathogens.

  okres realizacji: 01.07.2024-01.07.2027

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Bucki

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

  Agnieszka Racewicz

  agnieszka.racewicz@umb.edu.pl

  M-ERA.NET Call 2023

  74.

  Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chorobie nowotworowej, ale wstydziliście się zapytać – 5-częściowy zbiór informatorów dla rodziców, dzieci, młodzieży i lekarzy.

  okres realizacji: 01.02.2024-30.09.2024

  Kierownik projektu: dr Małgorzata Sawicka-Żukowska, prof. dr hab. Maryna Krawczuk-Rybak, lek. Anna Krętowska-Grunwald, dr Agnieszka Kania, dr Ewa Czerech, dr Aleksandra Zaremba

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  Onkogranty VII

  73.

  GOTOWI, DO BOJU, START! – program prehabilitacji przed leczeniem onkologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta w wieku podeszłym.

  okres realizacji: 01.02.2024-30.09.2024

  Kierownik projektu: prof. dr hab.Zyta Beata Wojszel, dr Agnieszka Kasiukiewicz, dr Katarzyna Zubrewicz, dr Łukasz Magnuszewski, dr Kamila Szałwińska

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  Onkogranty VII

  72.

  Patomechanizmy molekularne leżące u podstaw genezy i wzrostu mięśniaka macicy.

  okres realizacji: 08.01.2024-07.01.2027

  Kierownik projektu: mgr Oana Lupu

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  PRELUDIUM

  71.

  Różnice w profilu glikoproteomicznym ostrej białaczki szpikowej (AML) między grupami cytogenetycznymi i ryzyka według europejskich wytycznych European LeukemiaNet

  okres realizacji: 03.01.2024-02.01.2027

  Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Pieńkowski

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  PRELUDIUM

  70.

  Ocena terapeutycznej skuteczności inhibitorów DPP-4 i SGLT-2 w raku brodawkowym tarczycy: Badania in vitro

  okres realizacji: 28.11.2023-27.11.2024

  Kierownik projektu: dr Angelika Buczyńska

  Magdalena Gryczon

  magdalena.gryczon@umb.edu.pl

  MINIATURA

  69.

  Identyfikacja biomarkerów do monitorowania progresji zespołu progerii Hutchinsona Gilforda (ProgerOmics).

  okres realizacji: 01.10.2023-31.03.2026

  Kierownik projektu: prof.dr hab.Michał Ciborowski

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  EJP RD JTC 2022

  68.

  Zmiany molekularne w mózgu indukowane psychodelikami.

  okres realizacji: 28.09.2023-27.09.2026

  Kierownik projektu: dr Dominik Cysewski

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  SONATINA

   

  67.

  Wpływ mikrobiomu jelitowego na metabolity wtórne ziela przywrotnika Alchemilla vulgaris L. oraz ocena ich aktywności przeciwnowotworowej w modelu in vitro.

  okres realizacji: 05.09.2023-04.09.2024

  Kierownik projektu: dr Katarzyna Jakimiuk

  Magdalena Gryczon

  magdalena.gryczon@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  66.

  Ekspresja i rola białek HMGA1, HMGA2 i HMGB1 w brodawczaku urotelialnym pęcherza w wysokim i niskim stopniu złośliwości.

  okres realizacji: 08.08.2023-07.08.2024

  Kierownik projektu: dr Natalia Domian

  Magdalena Gryczon

  magdalena.gryczon@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  65.

  Ocena wpływu  cholestazy na profil biologicznie aktywnych lipidów we krwi.

  okres realizacji: 08.08.2023-07.08.2024

  Kierownik projektu: dr Paweł Rogalski

  Magdalena Gryczon

  magdalena.gryczon@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  64.

  Czy domózgowa podaż kwasu β-hydroksy-β-metylomasłowego zapobiega rozwojowiinsulinooporności w podwzgórzu i korze mózgowejszczurów karmionych dietą bogatotłuszczową?

  okres realizacji: 06.07.2023-05.07.2026

  Kierownik projektu: dr Elżbieta Supruniuk

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  SONATA

  63.

  Ocena profilu metabolomicznego w patogenezie oraz diagnozowaniu stwardnienia rozsianego i monitorowaniu terapii  u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

  okres realizacji: 11.07.2023-10.07.2024

  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kapica-Topczewska

  Magdalena Gryczon

  magdalena.gryczon@umb.edu.pl

  MINIATURA

  62.

  Zaawansowane techniki echokardiograficzne w ocenie wczesnych zmian struktury i funkcji serca w badaniach populacyjnych

  okres realizacji: 30.05.2023-29.05.2024

  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Chlabicz

  Magdalena Gryczon

  magdalena.gryczon@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  61.

  Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa

  okres realizacji: 01.07.2022-30.06.2024

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Bielawska

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

  Partnerstwa Strategiczne

  60.

  Pandusia Danusia pomaga oswoić wkłucie centralne – zabawka edukacyjna przeznaczona dla dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej z wykorzystaniem cewników oraz portów naczyniowych

  okres realizacji: 01.02.2023-31.07.2023

  Kierownik projektu: dr Małgorzata Sawicka-Żukowska, lek. Anna Krętowska-Grunwald

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

  Onkogranty VI

  59.

  Badania przedkliniczne kwasu kanabidiolowego na stłuszczenie wątroby

  okres realizacji: 06.06.2023-05.06.2026

  Kierownik projektu: Piotr Franciszek Kurzyna

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  Perły Nauki

  58.

  Wpływ aktywnej formy witaminy D3 (kalcytriolu) na metabolizm mózgowia w cukrzycy typu 1 i 2

  okres realizacji: 06.06.2023-05.06.2025

  Kierownik projektu: Cezary Pawlukianiec

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  Perły Nauki

  57.

  Nowe właściwości starych leków - repozycjonowanie leków kardiologicznych jako nowatorska strategia w terapii cukrzycy

  okres realizacji: 19.05.2023-18.05.2024

  Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Maciejczyk

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  56.

  Innowacyjna metoda leczenia ciężko gojących się ran cukrzycowych - poznanie mechanizmów działania w modelach przedklinicznych

  okres realizacji: 16.05.2023-15.05.2024

  Kierownik projektu: dr Marlena Tynecka

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  55.

  Markery starzenia komórek tłuszczowych a ich związek z otyłością oraz zespołem metabolicznym u ludzi

  okres realizacji: 19.05.2023-18.05.2024

  Kierownik projektu: dr Agnieszka Nikołajuk

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  54.

  Opracowanie bazy danych polifenoli i antyoksydantów w potrawach i perspektywy jej wykorzystania w sektorze badawczym i społeczno-gospodarczym

  okres realizacji: 16.05.2023-15.05.2024

  Kierownik projektu: dr hab. Anna Witkowska

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  53.

  MikroRNA w surowicy jako predyktory długoterminowej remisji cukrzycy typu 2 po rękawowej resekcji żołądka

  okres realizacji: 15.02.2023-14.02.2026

  Kierownik projektu: dr Gladys Wojciechowska

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM

  52.

  Wpływ liraglutydu na odpowiedź zapalną jednojądrowych komórek krwi obwodowej (PBMCs) u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2

  okres realizacji: 01.02.2023-31.01.2026

  Kierownik projektu: Marta Dobrzycka

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  PRELUDIUM

  51.

  Funkcjonalne znaczenie ekspresji Zona pellucida 3 w procesie ontogenezy jądra męskiego

  okres realizacji: 01.02.2023-31.01.2026

  Kierownik projektu: Weronika Lebiedzińska

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  PRELUDIUM

  50.

  Zewnątrzkomórkowa wimentyna jako cząsteczka sygnałowa w patogenezie zapalenia i uszkodzenia centralnego układu nerwowego u pacjentów z COVID-19

  okres realizacji: 17.01.2023-16.01.2026

  Kierownik projektu: Łukasz Jerzy Suprewicz

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM

  49.

  Poczucie lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 a postrzeganie szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób starszych w Polsce” [akronim: CoV-VAC-PL]

  okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

  Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Cybulski

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

   

  Solidarni z Naukowcami

  48.

  Analiza wzorca struktur molekularnych związanych z uszkodzeniem u dzieci i młodych dorosłych leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej

  okres realizacji: 23.11.2022-22.11.2023

  Kierownik projektu: dr Eryk Latoch

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  47.

  Identyfikacja metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej związanych z przebiegiem zakażenia Borrelia burgdorferi u dzieci

  okres realizacji: 23.11.2022-22.11.2023

  Kierownik projektu: dr Kacper Emil Toczyłowski

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  MINIATURA

  46.

  Platforma do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą

  okres realizacji: 21.11.2022-31.12.2023

  Kierownik projektu: prof. Barbara Mroczko

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  Inwestycje związane z kształceniem oraz działalnością naukową

  45.

  Wpływ metody otrzymywania i rodzaju polimeru na właściwości fizykochemiczne
  i stabilność rozproszeń stałych z etodolakiem

  okres realizacji: 01.10.2022-30.09.2023

  Kierownik projektu: dr Anna Czajkowska-Kośnik

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  MINIATURA

  44.

  CacyBP/SIP w nowej roli fosfatazy dla kinaz: ERK1/2 i p38α w zarodkowym złośliwym nowotworze jądra – nasieniaku

  okres realizacji: 01.10.2022-30.09.2023

  Kierownik projektu: dr Grzegorz Młynarczyk

  Magdalena Gryczon

  magdalena.gryczon@umb.edu.pl

  MINIATURA

  43.

  Analiza haplotypów HLA związanych z rozwojem cukrzycy typu 1 u dzieci przy pomocy celowanego sekwencjonowania DNA trzeciej generacji

  okres realizacji: 01.10.2022-31.03.2024

  Kierownik projektu: dr Witold Jakub Bauer

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  42.

  Wpływ empagliflozyny na czynność skurczowo-rozkurczową w naczyniach oporowych szczura z nadciśnieniem pierwotnym

  okres realizacji: 01.10.2022-30.09.2023

  Kierownik projektu: dr Monika Kloza

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  41.

  Wpływ kannabigerolu na zawartość białek macierzy pozakomórkowej hepatocytów w procesie włóknienia indukowanym palmitynianem i fruktozą

  okres realizacji: 01.10.2022-30.09.2023

  Kierownik projektu: dr Klaudia Sztolsztener

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  MINIATURA

  40.

  Czy stres oksydacyjny może być czynnikiem warunkującym ciężki przebieg COVID-19?

  okres realizacji: 08.07.2022-07.07.2023

  Kierownik projektu: dr Justyna Dorf

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  MINIATURA

  39.

  Ocena stężeń białek z rodziny gazdermin w surowicy krwi i moczu pacjentów z łuszczycą

  okres realizacji: 03.09.2022-02.09.2023

  Kierownik projektu: dr Julia Nowowiejska

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  MINIATURA

  38.

  Non-globular proteins in the era of Machine Learning

  okres realizacji: 25.10.2022-24.10.2026

  Kierownik projektu: dr Michał Burdukiewicz

  https://www.cost.eu/actions/CA21160/

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

  COST Actions

  37.

  PROmoting GeRiAtric Medicine IN countries where it is still eMerGing (PROGRAMMING)

  okres realizacji:  02.11.2022-01.11.2026

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel

  https://www.cost.eu/actions/CA21122/

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

  COST Actions

  36.

  Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydo-redukcyjne właściwości nowych donorów HNO

  okres realizacji: 15.07.2022-14.07.2025

  Kierownik projektu: dr hab. Karol Kramkowski

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  OPUS

  35.

  Nowe leki z roślin skutecznie leczą główne przyczyny śmierci: zawały, udary, zatory i zakrzepicę!

  okres realizacji: 02.05.2022-01.05.2023

  Kierownik projektu: dr hab. Karol Kramkowski

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  34.

  Opracowanie prototypu zestawu diagnostycznego do oceny właściwości antyglikooksydacyjnych

  okres realizacji: 02.05.2022-01.05.2023

  Kierownik projektu: dr Mateusz Maciejczyk

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  33.

  IDUB-11 Zad.1, 2 i 5 Stworzenie kompleksowej bazy danych; projekty badawcze; cykl krajowych i zagranicznych wyjazdów i przyjazdów

  okres realizacji: 01.03.2021-31.12.2025

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  Obligacje państwowe

  Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB11)

  32.

  Nowe zastosowanie kannabigerolu w leczeniu insulinooporności w badań przedklinicznych in vivo

  okres realizacji: 28.04.2022-27.07.2023

  Kierownik projektu: dr Karolina Konstantynowicz-Nowicka

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

  31.

  Czy lepkosprężystość macierzy pozakomórkowej może wpływać na skuteczność cytostatyków przeciw glejakom zarodkowym?

  okres realizacji: 20.01.2022-24.04.2023

  Kierownik projektu: mgr inż. Mateusz Cieśluk

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM

  30.

  Podatność mięśniaków macicy na leczenie hormonalne w zależności od ich podtypu

  okres realizacji: 07.02.2022-06.02.2025

  Kierownik projektu: lek. Gabriela Sokołowska (Milewska)

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM

  29.

  Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK

  okres realizacji: 10.01.2022-09.01.2026

  Kierownik projektu: prof. Barbara Malinowska

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  OPUS

  28.

  Mechanobiologia bioptatów tkanek z zapalenia wyrostka robaczkowego

  okres realizacji: 15.12.2021-14.12.2023

  Kierownik projektu: dr Piotr Deptuła

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  MINIATURA

  27.

  Genomiczna i transkryptomiczna charakterystyka szczepów Klebsiella pneumoniae NDM-1 opornych na kolistynę w odpowiedzi na cerageninę CSA-44

  okres realizacji: 15.12.2021-14.01.2025

  Kierownik projektu: dr Sylwia Joanna Chmielewska-Deptuła

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  MINIATURA

  26.

  Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej

  okres realizacji: 25.01.2022-24.01.2025

  Kierownik projektu: dr Łukasz Kuźma

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

   

  OPUS

  25.

  Ocena ekspresji galektyn w tętniaku aorty piersiowej

  okres realizacji: 02.12.2021-01.02.2024

  Kierownik projektu: dr Marta Bruczko-Goralewska

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  MINIATURA

  24.

  VACCELERATE - Europejska platforma akcelerujaca badania kliniczne dot. szczepionki na koronawirusa

  okres realizacji: 28.01.2021-27.01.2025

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Flisiak

  https://vaccelerate.eu/

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

   

  Przedsięwzięcie Premia na Horyzoncie 2

  23.

  Wspólnie ku zdrowiu! Dołącz do naukowców i wpłyń na poprawę zdrowia dzięki wykorzystaniu badań kohortowych

  okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2023

  Kierownik projektu: dr Paweł Sowa

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

  Przedsięwzięcie Premia na Horyzoncie 2

  22.

  VACCELERATE - European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform

  okres realizacji: 28.01.2021-27.01.2025

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Flisiak

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

   

   

   

  H2020-IBA-SC1-CORONAVIRUS-2020-4  (EU-wide Covid-19 vaccine trial network)
  (Akcje wspierajace i koordynujące w ramach Programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020)

  21.

  Podłoże genetyczne w zespołach "Overgrowth" w populacji polskiej i litewskiej: podstawa szybkiej genetycznej ścieżki diagnostycznej, jako prewencja nowotworów

  okres realizacji: 10.06.2021-09.06.2025

  Kierownik projektu: dr Renata Posmyk

  Maria Szlachta

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

  DAINA

  20.

  Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19

  okres realizacji: 11.02.2021-10.02.2025

  Kierownik projektu: prof. Karol Kamiński

   

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

   

   

  OPUS

  19.

  Join Us to Optimize Health Through Cohort Research

  okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2023

  Kierownik projektu: dr Paweł Sowa

  https://joinus4health.eu/pl/

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

   

   

   

  H2020-SwafS-2018-2020 (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach Programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020)

  18.

  Zrozumienie immunosupresyjnego mechanizmu działania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w eksperymentalnym modelu astmy neutrofilowej jako strategia identyfikacji nowych potencjalnych celów terapeutycznych

  okres realizacji: 01.06.2021-31.05.2024

  Kierownik projektu: mgr Marlena Tynecka

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  PRELUDIUM

  17.

  Badanie udziału fibroblastów oczodołowych w procesach zapalnych i remodelingu w przebiegu orbitopatii Gravesa

  okres realizacji: 01.03.2021-29.02.2024

  Kierownik projektu: mgr Aleksandra Starosz

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM

  16.

  Wykorzystanie metabolomiki do badania mechanizmów związanych z pojawieniem się efektów ubocznych leczenia statynami w postaci bólu mięśni

  okres realizacji: 29.10.2021-28.10.2024

  Kierownik projektu: mgr Ewa Parfieniuk (Paszkowska)

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM

  15.

  Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna

  okres realizacji: 10.06.2020-09.12.2024

  Kierownik projektu: dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  OPUS

  14.

  Immunoprotekcyjne właściwości ludzkiej gelsoliny osoczowej w zakażeniach grzybiczych

  okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2024

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Bucki

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM-BIS

  13.

  Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych
  bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i
  transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania

  okres realizacji: 02.04.2020-01.09.2023

  Kierownik projektu: dr Magdalena Niemira

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  OPUS

  12.

  Ocena mechanizmów zaangażowanych w uwalnianie MMP oraz TIMP w odpowiedzi na alergen z komórek nabłonka i jego wpływ na przebudowę dolnych dróg oddechowych

  akronim: MT-REMOD

  okres realizacji: 01.01.2020-31.08.2023

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Ewa Andruszkiewicz

  ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl

  3. konkurs Programu Współpraca Polska-Turcja

  11.

  Wyjaśnienie mechanizmu indukowanej lipidami insulinooporności wątrobowej

  okres realizacji: 02.03.2020-01.03.2023

  Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  OPUS

  10.

  Niesferyczne nanocząstki zawierające cerageniny jako innowacyjne podejście w rozwoju nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych, immunomodulujących i stymulujących regeneracje tkanek

  okres realizacji: 08.07.2019-07.07.2024

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Bucki

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

   

  OPUS

  9.

  Kompleksowa analiza czynników warunkujących przebieg i następstwa kliniczne kleszczowego zapalenia mózgu

  okres realizacji: 18.06.2019-17.06.2024

  Kierownik projektu: dr hab. Sambor Grygorczuk

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  OPUS

  8.

  Patofizjologiczne znaczenie sieci biopolimerów zawierajacych bakteriofagi typu Pf1 w miejscu zakażenia

  okres realizacji: 30.04.2019-29.10.2023

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Bucki

  Magdalena Opacka

  magdalena.opacka@umb.edu.pl

   

  HARMONIA

  7.

  Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego?

  okres realizacji: 2019.10.01-30.09.2023

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Baranowski

  Anna Walencik

  anna.walencik@umb.edu.pl

  OPUS

  6.

  Wpływ mikrobiota przewodu pokarmowego i subpopulacji komórek dendrytycznych na rozwój raka trzustki u myszy predysponowanych genetycznie

  okres realizacji: 29.06.2018-28.06.2023

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

  Agnieszka Szklarzewska

  agnieszka.szklarzewska@umb.edu.pl

  OPUS

  5.

  Wskaźnik iFGF23:cFGF23 jako nowy marker diagnostyczno-prognostyczny w ostrym uszkodzeniu nerek

  okres realizacji: 27.08.2018 - 26.08.2024

  Kierownik projektu: lek. Joanna Szczykowska-Miller

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  PRELUDIUM

  4.

  Wykorzystanie badań multiomicznych do oceny konsekwencji metabolicznych chorób przenoszonych przez kleszcze

  okres realizacji: 19.04.2018-18.04.2024

  Kierownik projektu: dr hab. Anna Moniuszko - Malinowska

  Mariola Maciejak

  mariola.maciejak@umb.edu.pl

   

  SONATA BIS

  3.

  Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i wsparcie kariery młodych naukowców przez mobilność międzynarodową i -sektorową

  akronim: ImPRESS

  okres realizacji: 01.02.2018-31.01.2023

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

  MNiSW-Premia na Horyzoncie

  2.

  Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i wsparcie kariery młodych naukowców przez mobilność międzynarodową i -sektorową

  akronim: ImPRESS

  okres realizacji: 01.02.2018-31.01.2023

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  https://www.umb.edu.pl/en/impress

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

  MNiSW-projekty międzynarodwe współfinansowane

  1.

  International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and –sectoral mobility

  akronim: ImPRESS

  okres realizacji: 01.02.2018-31.01.2023

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  https://www.umb.edu.pl/en/impress

  Maria Szlachta

  maria.szlachta@umb.edu.pl

  KE-Doctoral Programmes COFUND MSCA Horyzont 2020