Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF).
 • Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF). Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

  Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (IF) mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.


  Ten rodzaj działań MSCA obejmuje 2 główne typów projektów:

  European Fellowships umożliwiają realizację grantu od 12-24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym. W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy (tzn. MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel, MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel, MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel oraz MSCA-IF-EF-ST Standard EF)

  Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (od 12-24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).

   

  Przewidziany budżet: 248,7 mln Euro

  Zamknięcie konkursu: 09.09.2020

   

  "How to Write a Winning Proposal for Individual Fellowships" to niezwykle przydatny poradnik dla wszystkich planujących pisanie wniosku o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Więcej informacji na stronie internetowej

  Informacje, dokumenty, wniosek