Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyzwania społeczne (Societal challenges).