Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Samodzielna Pracownia Stomatologii Doświadczalnej.