Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Wieku Rozwojowego.