Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia/kursy.
  • Ostatnia zmiana 20.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Szkolenia/kursy

   Kursy dokształcające dla pielęgniarek

   • Jak usprawnić relacje z pacjentem – podstawy NLP Decyzja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 33/05 z dnia 31.01.2005r.,
   • Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad chorym onkologicznym cierpiącym z powodu bólu Decyzja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 111/05 z dnia 14.03.2005r
   • Metody radzenia sobie z emocjami po śmierci pacjenta Decyzja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 337/05 z dnia 22.10.2005r.
   • Profilaktyka agresywnych zachowań pacjenta; podejście relacyjne (komunikacyjne) Decyzja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 38/04 z dnia 12.08.2004r.

    

   Szkolenia i warsztaty dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz pracowników ochrony zdrowia

   • 05.03.2000 - mikologiczne dla pielęgniarek i lekarzy w Białymstoku
   • 14.02.2001 - mikologiczne dla pielęgniarek w Białymstoku
   • 17.04.2001 - mikologiczne dla pielęgniarek w Lublinie
   • 29.10.2001 - mikologiczne dla pielęgniarek w Lublinie
   • 2001-2008 - letnie szkoły dla pielęgniarek i położnych (z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Royal College of Nursing w Londynie)
   • 07.12.2006 - System zamkniętego leczenia ran za pomocą podciśnienia – VAC Therapy
   • 07.12.2006 - Metody radzenia sobie z emocjami po śmierci pacjenta
   • 07.12.2006 - Obsługa i pielęgnacja portów donaczyniowych
   • 10.12.2006 - Metody radzenia sobie z emocjami po śmierci pacjenta
   • 08.12.2007 - „Niemy poród” – opieka położnicza nad kobietą w momencie straty dziecka
   • 09.12.2007 - Strefa milczenia – radzenie sobie po stracie dziecka poczętego w sytuacji społecznego zaprzeczania stracie
   • 10.12.2009 - Psychoprofilaktyka zespołu wypalenia zawodowego pielęgniarek
   • 22.12.2009 - Szkolenia dla wolontariuszy Centrum Wolontariatu
   • 10.03.2011 - Grupy Balinta
   • 12.03.2011 - Rozmowy z dzieckiem o śmierci
   • 24.05.2012 - Trudne rozmowy o sprawach ważnych..., czyli jak okazać rozmówcy zrozumienie i szacunek do przeżywanych przez niego uczuć
   • 26.05.2012 - Grupy Balinta
   • 11.12.2012 - szkolenie białostockich dziennikarzy z zakresu pierwszej pomocy
   • 24.05.2013 - współpraca pielęgniarek i położnych z Narodowym Funduszem Zdrowia
   • 24.05.2013 - Komunikacja interkulturowa w medycynie
   • 24.05.2013 - Grupy Balinta
   • 27.05.2013 - Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie procesu informatyzacji ochrony zdrowia - od czego zacząć? (z Germanischer Lloyd Polen sp. z o.o.)
   • 23.05.2014 - Formy wykonywania pracy w usługach pielęgniarskich i położniczych
   • 05.05.2014 - Jak interpretować prawo autorskie na Uczelni
   • 07.05.2014 - Planowanie opieki według Międzynarodowego Standardu ICNP
   • marzec 2014 - cykl szkoleń szkolenie dzieci z Przedszkola Niepublicznego "Wesoła Niezapominajka" w Białymstoku w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia życia, jak wezwać pomoc, spróbować wykonać resuscytację
   • 28.02.2014 - Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych (z PWN)
   • 12.03.2015 - Badania ankietowe na przykładzie badań budżetów gospodarstw domowych (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 19.03.2015 - Organizacja badań statystycznych – PBSSP (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 26.03.2015 - Spisy powszechne jako źródło wiedzy o społeczeństwie i rolnictwie (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 02.04.2015 - Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 09.04.2015 - Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 14.04.2015 - Zarządzanie czasem
   • 15.04.2015 - Self-coaching - odkryj własny potencjał
   • 16.04.2015 - REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 24.04.2015 - Nauczanie praktyczne i formy sprawdzania efektów kształcenia praktycznego przy zastosowaniu nowoczesnych symulatorów medycznych (z firmą Laerdal Medical)
   • 25.04.2015 - warsztaty z ziołolecznictwa w Ziołowym Zakątku
   • 23.05.2015 - Rodzina w sytuacji śmierci dziecka - jak pomagać, żeby nie zaszkodzić
   • 23.05.2015 - Tanatopedagogiczna relacyjna terapia zastępcza
   • 23.05.2015 - Grupy Balinta
   • 24.05.2015 - Rodzina w sytuacji śmierci dziecka - jak pomagać, żeby nie zaszkodzić
   • 24.05.2015 - Grupa wsparcia „kołem ratunkowym” po stracie (w oparciu o działania organizacji pozarządowej)
   • 24.05.2015 - Prawa rodziców po stracie dziecka - co tak naprawdę im przysługuje, a o czym często się nie mówi
   • 24.05.2015 - Grupy Balinta
   • 24.05.2015 - Sport niepełnosprawnych w ramach współczesnej rehabilitacji w oparciu o koszykówkę na wózkach
   • 25.02.2016 - Organizacja badań statystycznych - PBSSP (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • marzec 2016 - cykl szkoleń wolontariuszy (Z Fundacją Pomóż im)
   • 03.03.2016 - Badania ankietowe (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 10.03.2016 - Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 17.03.2016 - REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • marzec-kwiecień 2016 - cykl szkoleń - Wspieranie niepełnosprawności (z Departamentem Spraw Społecznych UM w Białymstoku)
   • 05.04.2016 - Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 21.04.2016 - Portal Geostatystyczny - narzędzie przestrzennej wizualizacji danych statystycznych (z Urzędem Statystycznym w Białymstoku)
   • 15.04.2016 - Jak dalej żyć po raku? Co można zrobić dla pacjentów wyleczonych?
   • 16.04.2016 - Życie po życiu - po śmierci dziecka
   • 16.04.2016 - Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka
   • 19.05.2017 - Duszpasterska pomoc osobom w żałobie
   • 19.05.2017 - Komunikacja empatyczna – aktywne słuchanie
   • 19.05.2017 - Grupa Balinta
   • 20.05.2017 - Zrozumieć smutek i stratę - z perspektywy osieroconych rodziców